1 giạ lúa bằng bao nhiêu kg, đổi giạ, dạ sang kg, cân?

Đổi 1 giạ lúa bằng bao nhiêu kg, đổi giạ, dạ sang kg, cân, cách phân biệt giạ lúa, giạ gạo như thế nào chính xác nhất, để giúp bạn đọc có thể giải đáp được vấn đề này trong phạm vi bài viết dưới đây anh dũng seo sẽ hướng dẫn bạn đọc cách chuyển đổi 1 giạ lúa bằng bao nhiêu kg, cân

1 giạ lúa bằng bao nhiêu kg, đổi giạ, dạ sang kg, cân. Nếu như ở miền Bắc hay gọi là một cân thóc, 1 kg thóc, thì ở miền Tây Nam Bộ người dân ở đây thường hay họi là 1 giạ thóc, 1 giạ lúa.

1 Giạ Lúa Bằng Bao Nhiêu Kg, Đổi Giạ, Dạ Sang Kg, Cân ?


Theo quy ước chung 1 giạ lúa sẽ ước tính bằng từ 20 đến 22 kg

1 giạ lúa ≅ 20 -> 22 kg

 

Hoặc:

1 giạ lúa = 1 thùng 20 lít

Bên cạnh đó, người dân Việt Nam đong lúa bằng thùng 20 lít. 1 thùng đó được quy ước là 1 dạ lúa. Đơn vị giạ này được bắt nguồn từ thời Pháp thuộc để sử dụng cho vài mặt hàng.

Tùy từng vùng miền sẽ có những quy ước những quy định về tên gọi khác nhau tuy nhiên ý nghĩa và giá trị vẫn tương đồng với nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button