Giáo Dục

300 bài Toán có lời văn cơ bản lớp 3

<p>Nhằm giúp các em học sinh ôn tập và làm quen với các dạng Toán có lời văn, Dữ liệu lớn xin giới thiệu đến các bạn bộ 300 bài Toán có lời văn lớp 3 gồm các dạng toán và văn cơ bản đến nâng cao. . Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tải về để tham khảo.

300 bài Toán có lời văn cơ bản lớp 3

ĐA SỐ VỚI CÁC SỐ TRONG 10

1. Trong lớp học có 6 dãy ghế, mỗi dãy có 3 chỗ ngồi. Phòng học đó có bao nhiêu chỗ ngồi?

2. Một bao đựng 6 kg gạo. 5 bao như vậy đựng được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

3. Trên bàn có 4 đĩa cam, mỗi đĩa có 9 quả cam. Có bao nhiêu quả cam trên bàn?

4. Trên bàn có 4 đĩa cam, mỗi đĩa có 3 quả cam. Có bao nhiêu quả cam trên bàn?

5. Trên bàn có 4 đĩa màu cam, mỗi đĩa có 2 quả cam. Có bao nhiêu quả cam trên bàn?

6. Trên bàn có 7 đĩa cam, mỗi đĩa có 8 quả cam. Có bao nhiêu quả cam trên bàn?

7. Trên bàn có 7 chồng sách, mỗi chồng có 9 quyển. Có bao nhiêu cuốn sách trên bàn?

8. Một rổ cam có 2 quả cam. 7 rổ cam có tất cả bao nhiêu quả cam?

9. Trên bàn có 8 chồng sách, mỗi chồng 2 quyển. Có bao nhiêu cuốn sách trên bàn?

10. Một bao đựng 3 kg gạo. 9 bao như vậy đựng được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

11. Một đội công nhân làm xong một con đường trong 4 ngày, mỗi ngày làm được 3m đường. Con đường đó dài bao nhiêu mét?

12. Một hộp bánh có 5 cái. 7 hộp bánh có tất cả bao nhiêu cái bánh?

13. Trong nhà tôi có 8 gói thuốc bổ, mỗi gói có 4 viên. Bạn có bao nhiêu chất bổ sung ở nhà?

14. Trên bàn có 8 đĩa cam, mỗi đĩa có 9 quả cam. Có bao nhiêu quả cam trên bàn?

15. Trong lớp học có 9 dãy ghế, mỗi dãy có 3 chỗ ngồi. Phòng học đó có bao nhiêu chỗ ngồi?

16. Một bao đựng 8 kg gạo. 5 bao như vậy đựng được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

17. Trên bàn có 7 chồng sách, mỗi chồng 3 quyển. Có bao nhiêu cuốn sách trên bàn?

18. Trong nhà tôi có 6 gói thuốc bổ, mỗi gói có 10 viên. Bạn có bao nhiêu chất bổ sung ở nhà?

19. Trong nhà tôi có 8 gói thuốc bổ, mỗi gói có 7 viên. Bạn có bao nhiêu chất bổ sung ở nhà?

20. Một chiếc thuyền chở được 4 người. 7 chiếc thuyền như vậy chở được bao nhiêu người?

CHIA CÓ CÁC SỐ TRONG 10

64. Cứ 8 người xếp được một chiếc thuyền để qua sông. Nếu có 24 người thì phải sắp xếp bao nhiêu chuyến?

65. Cô giáo có 45 cái bút thưởng cho 5 nhóm. Mỗi nhóm sẽ được thưởng bao nhiêu cây bút?

66. Trong bữa tiệc sinh nhật, Lan mua 32 quả cam và chia đều cho các bàn, mỗi bàn có 8 quả cam. Bữa tiệc sinh nhật của Lan có bao nhiêu bàn?

67. Một đội công nhân phải làm xong con đường dài 24 m. Mỗi ngày đội công nhân làm được 6m. Hỏi đội công nhân đi xong đoạn đường đó mất bao nhiêu ngày?

68. Cô giáo có 40 cái bút thưởng cho cả 4 nhóm. Mỗi nhóm sẽ được thưởng bao nhiêu cây bút?

69. Có 35 quả cam được chia đều cho 7 bàn. Có bao nhiêu quả cam trên mỗi bàn?

70. Có 24 quả cam được chia đều cho 6 bàn. Có bao nhiêu quả cam trên mỗi bàn?

71. Trong Tết trồng cây năm nay lớp em trồng được 28 cây. Lớp có 7 nhóm và giáo viên chia số cây bằng nhau cho các nhóm. Mỗi tổ nên trồng bao nhiêu cây?

72. Trong bữa tiệc sinh nhật, Lan mua 64 quả cam để chia đều cho các bàn, mỗi bàn có 8 quả cam. Bữa tiệc sinh nhật của Lan có bao nhiêu bàn?

73. Trong bữa tiệc sinh nhật, Lan mua 72 quả cam và chia đều cho các bàn, mỗi bàn có 9 quả cam. Bữa tiệc sinh nhật của Lan có bao nhiêu bàn?

74. Trong bữa tiệc sinh nhật, Lan mua 18 quả cam và chia đều cho các bàn. Mỗi bàn có 3 quả cam. Bữa tiệc sinh nhật của Lan có bao nhiêu bàn?

75. Cô giáo có 48 cái bút thưởng cho tất cả các nhóm trong lớp, mỗi nhóm được 6 cái bút. Có bao nhiêu nhóm trong lớp?

76. Một đội công nhân phải đào xong một con mương dài 32 m. Mỗi ngày đội công nhân làm được 8 m. Hỏi đội công nhân làm xong con mương phải mất bao nhiêu ngày?

77. Cứ 3 cái bánh trong một hộp. Nếu có 27 cái bánh thì đủ bao nhiêu hộp?

78. Trong cuộc họp, Lan Anh mua 28 chai nước, chia đều cho các bàn, mỗi bàn có 7 chai nước. Có bao nhiêu bàn trong cuộc họp?

79. Trong bữa tiệc sinh nhật, Lan mua 60 quả cam và chia đều cho các bàn, mỗi bàn có 10 quả cam. Bữa tiệc sinh nhật của Lan có bao nhiêu bàn?

80. Một đội công nhân phải làm xong đoạn đường dài 21 m trong 7 ngày. Hỏi mỗi ngày đội công nhân phải đi bao nhiêu mét đường?

ĐA SỐ – CHIA HAI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ KHÁC NHAU

113. Một đàn gà có 88 con gà trắng và gấp tám lần số gà đen. Đàn gà đen có bao nhiêu con?

114. Trong một dàn đồng ca của trường tiểu học, có 90 học sinh nam và gấp chín lần số học sinh nữ. Có bao nhiêu cô gái trong dàn hợp xướng?

115. Bảo có 11 viên bi và số bi của Bảo chỉ bằng 1/3 số bi của Yến. Yến có bao nhiêu viên bi?

116. Cửa hàng buổi sáng bán được 77 chiếc xe đạp và gấp bảy lần số xe đạp buổi chiều. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe đạp?

117. Trong một hộp có viên bi xanh và đỏ, số viên bi xanh là 90 viên, số viên bi đỏ ít hơn số viên bi xanh chín lần. Hộp có bao nhiêu viên bi đỏ?

118. Trong vườn có 66 con gà, số gà ở chuồng ít hơn số gà ở vườn sáu lần. Có bao nhiêu con gà trong chuồng?

119. Trong một dàn đồng ca của trường tiểu học, có 100 học sinh nam và gấp năm số học sinh nữ. Có bao nhiêu cô gái trong dàn hợp xướng?

120. Bảo có 16 viên bi và số bi của Bảo chỉ bằng 1/5 số bi của Yến. Yến có bao nhiêu viên bi?

GIẢI PHÁP VỚI HAI HOẠT ĐỘNG NHỎ

169. Một cửa hàng buổi sáng bán được 13 kg đường. Lượng đường bán buổi chiều gấp ba lần buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

170. Một cửa hàng ngày đầu bán được 28 lít dầu. Số dầu bán được của ngày thứ hai bằng 1/7 số dầu bán được của ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

171. Mỹ hái được 47 bông hoa, Linh hái được ít hơn Mỹ 46 bông hoa. Hỏi cả hai bạn đã hái được bao nhiêu bông hoa?

172. Nhóm thứ nhất gấp được 46 chiếc thuyền, nhóm thứ hai gấp được nhiều hơn nhóm bạn 6 chiếc. Cả hai nhóm gấp được bao nhiêu chiếc thuyền?

173. Băng giấy đỏ dài 25 cm, băng giấy xanh ngắn hơn băng giấy đỏ 14 cm. Cả hai đoạn băng dài bao nhiêu cm?

174. Mỹ hái được 22 bông hoa, Linh hái được nhiều hơn Mỹ 46 bông hoa. Hỏi cả hai bạn đã hái được bao nhiêu bông hoa?

175. Trong vườn nhà bác Năm có 28 cây bưởi, số cây chuối bằng 1/7 số cây bưởi. Vườn bác Năm có bao nhiêu cây bưởi và chuối?

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page