GameGame Mobile

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn (P1)

Với 1 thức thần Thiên Tỉnh Hạ đã chính thức xuất hiện trong game cũng bắt nguồn từ đây, hãy cùng điểm qua những tác phẩm thiết kế thức thần trong Âm Dương Sư cực đẹp mà NetEase chọn ra và rất có thể sẽ xuất hiện thời gian tới

Khoảng trong năm 2018, Net Ease đã liên tục chiêu mộ thêm nhân tài mới cho bộ phận thiết kế mỹ thuật bằng cách kêu gọi mọi người gửi các mẫu thiết kế thức thần riêng và theo phong cách game Âm Dương Sư nhất. Với hàng trăm/nghìn bản đăng kí được gửi lên, Net Ease đã chọn ra một số thiết kế xuất sắc nhất để trưng bày cho cộng đồng fan hâm mộ – và đặc biệt nhất là đã đưa hẳn 1 thức thần trong nhóm thiết kế này vào game.


Thiết kế thức thần Thiên Tỉnh Hạ được chọn ra làm thức thần chính thức

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P1 2

Như vậy, rất có thể trong tương lai thì Âm Dương Sư sẽ có thêm những thức thần do fan hâm mộ sáng tạo nên đấy. Hãy cùng xem những thiết kế được chọn ra ngay dưới đây nhé:

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P1 3
Thức thần: Quỷ Nhất Khẩu

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P1 4
Thức thần: Phi Duyến Ma

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P1 5
Thức thần: Phong Ly

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P1 6
Thức thần: Bạt

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P1 7
Thức thần: Xà Cốt Cơ

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P1 8
Thức thần: Thủy Quỷ

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P1 9
Thức thần: Linh Ngạn Cơ

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P1 10
Thức thần: Bạt

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P1 11


Thức thần: Hải Dị Quang

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P1 12
Thức thần: Hỏa Tiền Phường

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P1 13
Thức thần: A Cúc

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P1 14
Thức thần: Ly Phúc Cổ

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P1 15
Thức thần: Phương Tương Thị

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P1 16
Thức thần: Thanh Nữ Phòng

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P1 17
Thức thần: Dạ Hành

<Còn tiếp>

Back to top button