Wiki

Anh chàng này tạo ra được quyển sách lật nhỏ nhất thế giới, chỉ bằng hạt gạo, vẽ không cần dùng kính lúp

Andymation, một YouTuber chuyên làm những quyển sách lật (flipbook) sáng tạo mới đây đã khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc khi tạo ra một phiên bản “micro flipbook” nhỏ bằng hạt gạo.

Việc tạo ra một quyển sách lật đã khó nên khi làm với kích thước siêu nhỏ còn khó hơn rất nhiều lần. Ban đầu, Andymation chỉ làm một phiên bản “mini” kích thước bằng khoảng 1/6 bản bình thường thôi. Nhưng với kích thước đó, anh vẫn có thể làm bình thường nên Andymation đã quyết định làm hẳn phiên bản “micro” với chiều ngang chỉ bằng hạt gạo, 1cm. Với phiên bản này, việc cầm những tờ giấy trên tay cũng là một thử thách lớn chứ nói gì tới việc vẽ theo thứ tự.

Phiên bản “mini” kích thước bằng khoảng 1/6 bản bình thường

Vì giấy bình thường quá dày, không thể lật từng trang với kích thước nhỏ nên anh chàng đã phải chuyển sang dùng loại giấy mỏng hơn. Điều đáng kinh ngạc là anh chàng này thậm chí còn không dùng đến kính lúp trong quá trình vẽ.

Phiên bản “micro" với chiều ngang chỉ bằng hạt gạo, 1cm

Và đây chính là quyển sách lật nhỏ nhất thế giới, chỉ bằng hạt gạo:

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Wiki

Anh chàng này tạo ra được quyển sách lật nhỏ nhất thế giới, chỉ bằng hạt gạo, vẽ không cần dùng kính lúp

Andymation, một YouTuber chuyên làm những quyển sách lật (flipbook) sáng tạo mới đây đã khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc khi tạo ra một phiên bản “micro flipbook” nhỏ bằng hạt gạo.

Việc tạo ra một quyển sách lật đã khó nên khi làm với kích thước siêu nhỏ còn khó hơn rất nhiều lần. Ban đầu, Andymation chỉ làm một phiên bản “mini” kích thước bằng khoảng 1/6 bản bình thường thôi. Nhưng với kích thước đó, anh vẫn có thể làm bình thường nên Andymation đã quyết định làm hẳn phiên bản “micro” với chiều ngang chỉ bằng hạt gạo, 1cm. Với phiên bản này, việc cầm những tờ giấy trên tay cũng là một thử thách lớn chứ nói gì tới việc vẽ theo thứ tự.

Phiên bản “mini” kích thước bằng khoảng 1/6 bản bình thường

Vì giấy bình thường quá dày, không thể lật từng trang với kích thước nhỏ nên anh chàng đã phải chuyển sang dùng loại giấy mỏng hơn. Điều đáng kinh ngạc là anh chàng này thậm chí còn không dùng đến kính lúp trong quá trình vẽ.

Phiên bản “micro" với chiều ngang chỉ bằng hạt gạo, 1cm

Và đây chính là quyển sách lật nhỏ nhất thế giới, chỉ bằng hạt gạo:

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button