Bài tập tính chu vi tam giác lớp 2

Bài viết này là tổng hợp các bài tập tính chu vi tam giác lớp 2 trong sách giáo khoa Toán lớp 2, sách bài tập và bài tập nâng cao giúp các em học sinh lớp 2 dễ dàng có thêm nhiều bài tập hữu ích, so sánh cách làm, kết quả với bài làm.

Làm nhiều bài tập tính chu vi tam giác lớp 2 giúp các em học sinh lớp 2 có thể nâng cao kiến thức, củng cố công thức tính chu vi tam giác hiệu quả, từ đó làm bài tập dễ dàng. Đồng thời, tài liệu này giúp thầy cô có được nhiều bài tập hay.

bai tap tinh chu vi tam giac lop 2

Bài tập tính chu vi lớp 2

Mẹo Xem công thức chu vi tam giác cân, thường, đều, vuông trước khi làm bài tập.

Bài tập tính chu vi tam giác lớp 2 trong SGK

Bài 1 Trang 130 SGK Toán 2: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:

a) 7cm, 10cm và 13cm.

b) 20dm, 30dm và 40dm.

c) 8cm, 12cm và 7cm.

Giải:

a) Chu vi hình tam giác là:

7 + 10 + 13 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm.

b) Chu vi hình tam giác ABC là:

20 + 30 + 40 = 90 (dm)

Đáp số: 90dm.

c) Chu vi hình tam giác ABC là:

8 + 12 + 7 = 27 (cm)

Đáp số: 27cm.

Bài 3 Trang 130 SGK Toán 2

bai tap tinh chu vi tam giac lop 2 2

a) Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC.

b) Tính chu vi hình tam giác ABC.

Giải:

a) Học sinh đo, mỗi cạnh được 3cm và ghi:

b) Chu vi tam giác ABC là:

3 + 3 + 3 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

Mẹo Tham khảo chi tiết trong Giải bài tập trang 130 SGK Toán 2

Bài tập tính chu vi tam giác lớp 2 trong Vở bài tập

Bài 1 (trang 45 vbt Toán 2 tập 2): Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là :

a) 8cm, 12cm, 10cm.

b) 30dm, 40dm, 20dm.

c) 15cm, 20cm, 30cm.

Giải:

a) Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là:

8 + 12 + 10 = 30 (cm)

Đáp số : 30cm.

b) Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là:

30 + 40 + 20 = 90 (dm)

Đáp số: 90dm.

c) Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là:

15 + 20 + 30 = 65 (cm)

Đáp số: 65cm.

Bài tập tính chu vi tam giác lớp 2 nâng cao, bổ sung

Bài 1. Hình tam giác ABC có cạnh AB dài 14cm, cạnh BC dài 18cm, cạnh CA dài 22cm. Tính chu vi hình tam giác ABC.

Giải:

Chu vi hình tam giác ABC là AB + BC + CA = 14 + 18 + 22 = 54 cm

Đáp số: 54cm

Bài 2. Tính chu vi hình tam giác ABC có độ dài các cạnh lần lượt là: 2dm, 17cm, 3dm 2cm.

Giải:

Đổi: 2dm = 20cm, 3dm2cm = 32cm

Chu vi hình tam giác ABC = AB + BC + CA = 20 + 32 + 17 = 69 cm

Đáp án: 69cm

 

Bài 3. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết AB + BC = 2 X CA; cạnh CA có độ dài 3cm.

Giải:

Ta có: CA = 3cm

suy ra, AB + BC = 2 x CA = 2 x 3 = 6cm

Chu vi tam giác ABC là AB + BC + CA = 6 + 3 = 9cm

Đáp số: 9cm

Bài 4. Tính chu vi hình tam giác ABC biết:

cạnh AD dài 7cm, chu vi hình tam giác ACD là 25cm, chu vi hình tam giác ADB là 24cm.

Giải:

Chu vi tam giác ACD là AD + DC + CA = 25cm

Chu vi tam giác ADB là AD + DB + BA = 24cm

Chu vi tam giác ACD + chu vi tam giác ADB

= AD + DC + CA + AD + DB + BA

= 2AD + BA + CA + DB + DC

= 14 + BA + CA + BC

= 14 + Chu vi tam giác ABC = 49cm

Do đó, tam giác ABC có chu vi là 49 – 14 = 35cm

Đáp số: 35cm

Bài 5. Tính chu vi hình tam giác ABC, giác ABC có 3 cạnh bằng nhau và bằng 5

Giải:

ABC là tam giác đều, chu vi tam giác đều ABC là 3 x 5cm = 15cm

Bài 6. Tính chu vi của tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 6cm, 7cm và 9cm?

Giải:

Chu vi tam giác là 6 + 7 + 9 = 22 cm

Đáp số: 22cm

Bài 7. Cho tam giác ABC có AB = AC = 6cm và góc A = 60 độ. Tính chu vi tam giác ABC?

Giải:

Xét tam giác ABC, ta có:

AB = AC = 6cm

Góc A = 60 độ

Suy ra, ABC là tam giác đều

Chu vi tam giác đều ABC là 3 x 6 = 18cm

Đáp số: 18cm

Bài 8. Cho tam giác ABC cân tại A có AB = 3cm và BC = 5cm. Tính chu vi tam giác ABC?

Giải:

ABC là tam giác cân tại A nên AC = AB = 3cm

Chu vi tam giác cân ABC là AC + AB + BC = 3 + 3 + 5 = 11cm

Đáp số: 11cm

Các em học sinh và thầy cô giáo dạy Toán lớp 2 cùng tham khảo tài liệu bài tập tính chu vi tam giác lớp 2 này. Với tài liệu này các em học sinh không chỉ biết cách nhận biết mà còn biết cách tính chu vi tam giác hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button