102 Biểu MẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

BẢN GHI NHỚ V/v: Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân

Bản ghi nhớ – Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 01a/TNTX)

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ …

— oOo —

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——– *** ——-

BẢN GHI NHỚ

V/v: Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân
(dùng cho đối tượng nộp thuế là người Việt Nam)

Hôm nay, vào lúc …. giờ …. ngày …. tháng …. năm…………………………………………………………….

Tại Phòng ……………… Cục Thuế ………………………………., chúng tôi gồm có:

1. Ông (Bà) ………………………………………… là viên chức thuộc Phòng ……………………………………….

Đã tiếp xúc làm việc với:

1. Ông (Bà) ………………………………………………..

2. Ông (Bà) ……………………………………………….. là người đại diện được ủy quyền.

Nghề nghiệp: …………………………………… ………………………………………………………….

Làm việc tại:…………………………………….. ………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………. ………………………………………………………….

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN:

Căn cứ vào đề nghị/ thư mời của Cục thuế, Ông (Bà)

……………………………………………………… đã đến Cục thuế ……………………. để được hướng

dẫn việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân. Nội dung hướng dẫn chi tiết như sau:

I. Trách nhiệm của người nộp thuế.

1. Cá nhân có thu nhập chịu thuế phải tự giác đăng ký, kê khai thu nhập chịu thuế, nộp thuế theo quy định của pháp luật. Cá nhân nộp thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các số liệu đã kê khai.

2. Tháng đầu tiên khi có thu nhập, cá nhân phải nộp tờ khai thuế theo Mẫu 04/TNTX. Trên cơ sở số liệu kê khai của cá nhân, Cục thuế ra thông báo

nộp thuế của tháng đầu tiên.

– Trường hợp thu nhập của cá nhân ổn định trong các tháng tiếp sau thì không phải kê khai thêm tờ khai hàng tháng, nh­ưng có trách nhiệm chủ động nộp thuế thu nhập phát sinh trước ngày 25 của tháng tiếp theo tháng phát sinh thu nhập.

– Trường hợp có sự thay đổi về thu nhập hoặc các chỉ tiêu trên tờ khai đăng ký thuế. ông (Bà) có trách nhiệm thông báo ngay với cơ quan thuế bằng văn bản, chậm nhất ngày 15 hàng tháng để cập nhật và điều chỉnh kịp thời.

3. Cuối năm hoặc sau khi hết hạn hợp đồng, cá nhân tổng hợp toàn bộ thu nhập các tháng trong năm (kể cả tháng không có thu nhập), chia cho 12 tháng để tính thu nhập bình quân tháng làm căn cứ xác định số thuế phải nộp cả năm .

Thời hạn hoàn tất kê khai quyết toán hàng năm chậm nhất không quá ngày 28/02 năm sau hoặc chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng (đối với những cá nhân có hoạt động kết thúc trước ngày 31/12 và không còn các khoản thu nhập phát sinh trong năm).

Trên cơ sở tờ khai quyết toán thuế, cá nhân phải nộp số thuế còn thiếu trước ngày 10 tháng 3 năm sau hoặc chậm nhất là 80 ngày, kể từ ngày kết thúc hợp đồng. Trường hợp có số thuế nộp thừa thì sẽ được thoái trả.

II. Các chứng từ, tài liệu liên quan hồ sơ đăng ký thuế, nộp thuế:

  1. 01 Tờ khai đăng ký nộp thuế (Mẫu số 2a/TNTX)
  2. 01 Tờ khai đăng ký thuế để được cấp mã số thuế cá nhân (Mẫu số 05 – ĐK-TCT)
  3. 01 Tờ khai nộp thuế thu nhập thường xuyên (Mẫu số 04/TNTX)
  4. 02 bản sao Chứng minh nhân dân
  5. 01 Bản sao Thỏa ư­ớc lao động/hợp đồng lao động
  6. 01 Bản sao hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tạm trú của công an.

III. Các chứng từ, tài liệu liên quan hồ sơ quyết toán thuế:

1. Tờ khai quyết toán thuế năm (Mẫu số 08/TNTX) thu nhập thường xuyên.

2. Bảng kê chi tiết số thuế đã nộp hàng tháng và số thuế cơ quan chi trả đã khấu trừ (kèm bản sao y chứng từ nộp thuế và chứng từ khấu trừ thuế).

3. Chứng từ khác:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

IV. Các chứng từ liên quan hồ sơ đề nghị thoái trả tiền thuế:

  1. Đơn đề nghị thoái trả (Mẫu số 15/TNCN)
  2. Bản sao Chứng minh nhân dân
  3. Tờ khai quyết toán thuế (Mẫu số 08/TNTX)
  4. Bản chính Biên lai thuế thu nhập, Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập

Ý kiến của Ông (Bà):

Tôi xác nhận đã được Cục thuế hướng dẫn đầy đủ thủ tục về việc kê khai nộp thuế, quyết toán thuế. Tôi đã hiểu rõ và cam kết thực hiện đầy đủ, đúng theo Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Bản ghi nhớ kết thúc vào lúc …. giờ …. cùng ngày, đã được đọc lại cho các bên nghe rõ, xác nhận những điều ghi trong Bản ghi nhớ là đúng sự thật, đồng ý ký tên.

Bản ghi nhớ được lập thành 01 bản có giá trị như­ nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

…………………..

CÔNG CHỨC THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

…………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button