Tiếng Anh

Bàn là trong tiếng Trung

Một số từ vựng tiếng Trung liên quan đến bàn là.

电熨斗 /diànyùndǒu/: Bàn là điện.

蒸汽熨斗 /zhēngqì yùndǒu/: Bàn là hơi nước.

SGV, Bàn là trong tiếng Trung熨斗板 /yùndǒu bǎn/: Cầu là.

熨衣机 /yùn yī jī/: Máy là quần áo.

衣架 /yījià/: Mắc áo.

电线 /diànxiàn/: Dây điện.

熨 /yùn/: Là, ủi.

褶子 /zhězi/: Nếp nhăn.

平 /píng/: Phẳng.

衣服 /yīfu/: Quần áo.

布料 /bùliào/: Vải.

Một số ví dụ tiếng Trung liên quan đến bàn là.

她用电熨斗把褶子熨平。

Tā yòng diànyùndǒu bǎ zhězi yùn píng.

Cô ấy dùng bàn là điện ủi phẳng nếp nhăn.

请把这件衣服熨一下,可以吗?

Qǐng bǎ zhè jiàn yīfu yùn yīxià, kěyǐ ma?

Xin ủi giúp bộ đồ này một chút được không?

你想买电熨斗还是蒸汽熨斗?

Nǐ xiǎng mǎi diànyùndǒu háishì zhēngqì yùndǒu?

Bạn muốn mua bàn ủi điện hay bàn ủi hơi nước?

Bài viết bàn là trong tiếng Trung được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Trung SGV.

Bài viết liên quan

Trả lời

Back to top button