Wiki

Ban Quản lý Dự án 47, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban Quản lý Dự án 47
Hoạt động 10/6/2005 (&000000000000001600000016 năm, &000000000000001800000018 ngày)
Quốc gia  Việt Nam
Phục vụ Ban Quản lý Dự án 47, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam Quân đội nhân dân Việt Nam
Phân loại tương đương cấp Cục (nhóm 5)
Chức năng Là đơn vị quản lý dự án xây dựng đường Tuần tra Biên giới
Bộ phận của Ban Quản lý Dự án 47, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt NamBộ Tổng Tham mưu
Bộ chỉ huy 116, Phạm Văn Đồng, Hà Nội
Các tư lệnh
Giám đốc Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tùng
Huy hiệu
Trang web http://duongtuantrabiengioi.vn/

Ban Quản lý Dự án 47(PMU47) trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là đơn vị Quản lý dự án xây dựng đường Tuần tra Biên giới.

Lịch sử hình thành


 • Ban quản lý dự án đường Tuần tra biên giới (gọi tắt là Ban quản lý dự án 47) được thành lập ngày 10/6/2005, trực thuộc Bộ Quốc phòng.
 • Từ ngày 21/3/2007, Ban 47 trực thuộc Bộ Tổng tham mưu, gồm những cán bộ dày dạn kinh nghiệm mở đường xuyên rừng núi, trưởng thành từ thời kháng chiến chống Mỹ. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng ban chỉ đạo dự án; Thiếu tướng Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Công binh được điều về làm Giám đốc Ban quản lý dự án 47.

Lãnh đạo hiện nay


 • Giám đốc: Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tùng

Tổ chức


 • Văn phòng
 • Phòng Kế hoạch
 • Ban Chính trị
 • Phòng Kỹ thuật
 • Phòng Tài chính
 • Phòng Mặt bằng
 • Phòng Thi công 1
 • Phòng Thi công 2
 • Phòng Thi công 3
 • Phòng Thi công 4

Giám đốc qua các thời kỳ


 • 2007-2014, Hoàng Kiền, Thiếu tướng (2006), nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh (2006-2007)
 • 2014-nay, Nguyễn Xuân Tùng, Thiếu tướng (2014), nguyên Phó Tư lệnh Binh chủng Công binh

Back to top button