Biểu mẫu

Bảng điểm Khu dân cư văn hóa

Bảng điểm Khu dân cư văn hóa là thang điểm được áp dụng để bình xét danh hiệu Khu dân cư văn hóa, Làng văn hóa, Tổ văn hóa … Dưới đây là nội dung của Bảng điểm Khu dân cư văn hóa, mời các bạn cùng tham khảo. tham khảo.

  • Bản đăng ký khu dân cư văn hóa
  • Bản đăng ký gia đình văn hóa

1. Bảng điểm cho Cư trú văn hóa số 1

BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ NHẬN XÉT

KHU DÂN CƯ VŨănHÓA CHẤT

Năm ………

NHÓM DÂN SỐ: …………………….

Tiêu chuẩn

đúng

Không

tôi

Các trường hợp không xét danh hiệu Cư trú văn hóa

đầu tiên

Khiếu kiện hàng loạt và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.

2

Có những tụ điểm, tụ điểm ma tuý, mại dâm.

3

Có những hoạt động lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật.

II

Tự đánh giá các tiêu chí hoạt động

đầu tiên

Người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

2

Thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là bình quân chung).

3

Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo thấp hơn bình quân chung.

4

Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố cao hơn bình quân chung, không có nhà dột nát.

5

Hệ thống giao thông chính được kiên cố hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện.

6

Có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về ứng dụng công nghệ, khoa học và công nghệ; phát triển các ngành nghề truyền thống; hợp tác, liên kết để phát triển kinh tế.

7

Nhà văn hóa, sân thể thao phù hợp với điều kiện của khu dân cư.

số 8

Trẻ em trong độ tuổi được đến trường và đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở trở lên.

9

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh; có điểm đọc sách phục vụ cộng đồng; làm tốt công tác hòa giải.

mười

Bảo tồn và phát huy các hoạt động văn hóa thể thao dân gian truyền thống của địa phương.

11

Các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh được giữ gìn và bảo vệ.

thứ mười hai

Hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

13

Có hệ thống cấp thoát nước.

14

Nhà ở, công trình công cộng, nghĩa trang phù hợp với quy hoạch của địa phương.

15

Các điểm vui chơi công cộng được chỉnh trang, bảo vệ, giữ gìn sạch sẽ.

16

Có điểm thu gom rác thải.

17

Có các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường.

18

Tổ chức và tham gia các hoạt động phòng, chống dịch.

19

Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và chính sách dân số.

20

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước; các tổ chức tự quản ở cộng đồng dân cư hoạt động có hiệu quả.

21

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dần qua từng năm; Trẻ em được tiêm chủng đầy đủ.

22

Có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

23

Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.

24

Chi bộ và các tổ chức đoàn thể hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

25

Thực hiện chính sách của Nhà nước về hoạt động nhân đạo, từ thiện và đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Vì người nghèo” và các cuộc vận động khác. khác.

26

Chăm sóc, phụng dưỡng người già, trẻ em, người có công, người khuyết tật, người vô gia cư, cơ nhỡ, người có hoàn cảnh khó khăn.

Ghi chú: Căn cứ vào việc thực hiện các tiêu chí trên địa bàn dân cư để lựa chọn đánh dấu (x) vào ô “có” hoặc “không”.

………, ngày tháng năm ……….

Đại diện Tổ dân phố

2. Bảng điểm Cư trú văn hóa số 2

Mẫu số 06

PHẠM VI ÁP DỤNG KHU DÂN CƯ BÌNH LUẬN

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Chỉ trỏ

1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, bao gồm:

(20 điểm)

a) Người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

5

b) Thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là bình quân chung).

5

c) Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo thấp hơn bình quân chung.

3

d) Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố cao hơn mức bình quân chung, không có nhà dột nát.

3

d) Hệ thống giao thông chính được kiên cố hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện.

2

e) Có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về ứng dụng công nghệ, khoa học và công nghệ; phát triển các ngành nghề truyền thống; hợp tác, liên kết để phát triển kinh tế.

2

2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, bao gồm:

(20 điểm)

a) Có nhà văn hóa, sân thể thao phù hợp với điều kiện của khu dân cư.

5

b) Trẻ em trong độ tuổi được đến trường và đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở trở lên.

5

c) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh; có điểm đọc sách phục vụ cộng đồng; làm tốt công tác hòa giải.

5

d) Bảo tồn và phát huy các hoạt động văn hóa thể thao dân gian truyền thống của địa phương.

3

d) Các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh được giữ gìn và bảo vệ.

2

3. Cảnh quan môi trường sạch đẹp, bao gồm:

(20 điểm)

a) Hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

5

b) Có hệ thống cấp thoát nước.

3

c) Nhà ở, công trình công cộng, nghĩa trang phù hợp với quy hoạch của địa phương;

2

d) Các điểm vui chơi công cộng được chỉnh trang, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh.

2

d) Có nơi bố trí vị trí đăng tin rao vặt.

2

e) Có điểm thu gom rác thải.

2

g) Có các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường.

2

h) Tổ chức và tham gia các hoạt động phòng, chống dịch.

2

4. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bao gồm:

(30 điểm)

a) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và chính sách dân số.

5

b) Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước; các tổ chức tự quản ở cộng đồng dân cư hoạt động có hiệu quả.

5

c) Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dần qua từng năm; Trẻ em được tiêm chủng đầy đủ.

5

d) Có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

5

d) Đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, trật tự.

5

e) Chi bộ và các tổ chức đoàn thể hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5

5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, bao gồm:

(10 điểm)

a) Thực hiện chính sách của Nhà nước về hoạt động nhân đạo, từ thiện và đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Vì người nghèo” và các cuộc vận động khác. chuyển động khác.

5

b) Chăm sóc, phụng dưỡng người già, trẻ em, người có công, người tàn tật, người lang thang cơ nhỡ, người có hoàn cảnh khó khăn.

5

Mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Văn hóa – Du lịch – Thể thao mẫu đơn Vui lòng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button