Biến Tần

Bảng giá biến tần Schneider ATV71

Dưới đây là bảng giá biến tần schneider atv71 (Altivar 71) mời quý khách hàng tham khảo, đây là bảng giá biến tần schneider ATV71 (Altivar 71) mới nhất hiện tại:

  • Dòng biến tần Schneider Altivar Process ATV71 với hơn 30 chức năng cho các ứng dụng Bơm, Quạt và các ứng dụng đơn giản trong ngành xử lý vật liệu.
  • So với các dòng biến tần thông thường, Altivar Process giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh bằng việc giảm 8% chi phí nhờ vào khả năng giám sát điểm hoạt động của bơm, điểm hoạt động hiệu quả nhất (BEP), đánh giá hiệu suất của bơm và công nghệ quản lý năng lượng tiên tiến gồm chức năng đo lường công suất chính xác.
Mã sản phẩmTênGiá bán thườngGiá khuyến mãi
ATV71H037M3Biến tần Schneider ATV71H037M3- 240V 0,37KW 0.5HP22,300,00012,287,300
ATV71H075M3Biến tần Schneider ATV71H075M3- 240V 0,75KW 1HP24,160,00013,312,160
ATV71H075M3ZBiến tần Schneider ATV71H075M3Z- 240V 0,75KW 1HP29,850,00016,447,350
ATV71H075N4Biến tần Schneider ATV71H075N4- 480V 0,75KW 1HP28,350,00015,620,850
ATV71H075N4S337Biến tần Schneider ATV71H075N4S337- 480V 0,75KW 1HP38,100,00020,993,100
ATV71H075N4ZBiến tần Schneider ATV71H075N4Z- 3P 380VAC, 0.75KW24,940,00013,741,940
ATV71HC11N4Biến tần Schneider ATV71HC11N4- 480V 110KW 150HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC11N4DBiến tần Schneider ATV71HC11N4D- 480V 110KW 150HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC11YBiến tần Schneider ATV71HC11Y- 690V110KWLiên hệLiên hệ
ATV71HC13N4Biến tần Schneider ATV71HC13N4- 480V 132KW 200HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC13N4DBiến tần Schneider ATV71HC13N4D- 480V 132KW 200HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC13YBiến tần Schneider ATV71HC13Y- 690V 132KWLiên hệLiên hệ
ATV71HC16N4Biến tần Schneider ATV71HC16N4- 480V 160KW 250HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC16N4DBiến tần Schneider ATV71HC16N4D- 480V 160KW 250HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC16YBiến tần Schneider ATV71HC16Y- 690V 160KWLiên hệLiên hệ
ATV71HC20N4Biến tần Schneider ATV71HC20N4- 480V 200KW 300HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC20N4DBiến tần Schneider ATV71HC20N4D- 480V 200KW 300HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC20YBiến tần Schneider ATV71HC20Y- 690V 200KWLiên hệLiên hệ
ATV71HC25N4Biến tần Schneider ATV71HC25N4- 480V 250KW 400HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC25N4DBiến tần Schneider ATV71HC25N4D- 480V 250KW 400HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC25YBiến tần Schneider ATV71HC25Y- 690V 250KWLiên hệLiên hệ
ATV71HC28N4Biến tần Schneider ATV71HC28N4- 480V 280KW 450HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC28N4DBiến tần Schneider ATV71HC28N4D- 480V 280KW 450HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC31N4Biến tần Schneider ATV71HC31N4- 480V 315KW 500HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC31N4DBiến tần Schneider ATV71HC31N4D- 480V 315KW 500HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC31YBiến tần Schneider ATV71HC31Y- 690V 310KWLiên hệLiên hệ
ATV71HC40N4Biến tần Schneider ATV71HC40N4- 480V 400KW 600HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC40N4DBiến tần Schneider ATV71HC40N4D- 480V 400KW 600HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC40YBiến tần Schneider ATV71HC40Y- 690V 400KWLiên hệLiên hệ
ATV71HC50N4Biến tần Schneider ATV71HC50N4- 480V 500KW 700HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC50N4DBiến tần Schneider ATV71HC50N4D- 480V 500KW 700HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC50YBiến tần Schneider ATV71HC50Y- 690V 500KWLiên hệLiên hệ
ATV71HC63YBiến tần Schneider ATV71HC63Y- 690V 630KWLiên hệLiên hệ
ATV71HD11M3XBiến tần Schneider ATV71HD11M3X- 240V 11KW 15HP69,310,00038,189,810
ATV71HD11M3XZBiến tần Schneider ATV71HD11M3XZ- 240V 11KW 15HP68,260,00037,611,260
ATV71HD11N4Biến tần Schneider ATV71HD11N4- 480V 11KW 15HP53,920,00029,709,920
ATV71HD11N4S337Biến tần Schneider ATV71HD11N4S337- 480V 11KW 15HP55,220,00030,426,220
ATV71HD11N4ZBiến tần Schneider ATV71HD11N4Z- 480V 11KW 15HP50,260,00027,693,260
ATV71HD11YBiến tần Schneider ATV71HD11Y- 690V 11KWLiên hệLiên hệ
ATV71HD15M3XBiến tần Schneider ATV71HD15M3X- 240V 15KW 20HP76,140,00041,953,140
ATV71HD15N4Biến tần Schneider ATV71HD15N4- 480V 15KW 20HP71,840,00039,583,840
ATV71HD15N4S337Biến tần Schneider ATV71HD15N4S337- 480V 15KW 20HP76,220,00041,997,220
ATV71HD15N4ZBiến tần Schneider ATV71HD15N4Z- 480V 15KW 20HP68,180,00037,567,180
ATV71HD15YBiến tần Schneider ATV71HD15Y- 690V 15KWLiên hệLiên hệ
ATV71HD18M3XBiến tần Schneider ATV71HD18M3X- 240V 18,5KW 25HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD18N4Biến tần Schneider ATV71HD18N4- 480V 18,5KW 25HP74,730,00041,176,230
ATV71HD18N4S337Biến tần Schneider ATV71HD18N4S337- 480V 18,5KW 25HP81,730,00045,033,230
ATV71HD18N4ZBiến tần Schneider ATV71HD18N4Z- 480V 18,5KW 25HP71,080,00039,165,080
ATV71HD18YBiến tần Schneider ATV71HD18Y- 690V 18,5KWLiên hệLiên hệ
ATV71HD22M3XBiến tần Schneider ATV71HD22M3X- 240V 22KW 30HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD22N4Biến tần Schneider ATV71HD22N4- 480V 22KW 30HP82,440,00045,424,440
ATV71HD22N4ZBiến tần Schneider ATV71HD22N4Z- 480V 22KW 30HP78,790,00043,413,290
ATV71HD22YBiến tần Schneider ATV71HD22Y- 690V 22KWLiên hệLiên hệ
ATV71HD30M3XBiến tần Schneider ATV71HD30M3X- 240V 30KW 40HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD30N4Biến tần Schneider ATV71HD30N4- 480V 30KW 40HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD30N4ZBiến tần Schneider ATV71HD30N4Z- 480V 30KW 40HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD30YBiến tần Schneider ATV71HD30Y- 690V 30KWLiên hệLiên hệ
ATV71HD37M3XBiến tần Schneider ATV71HD37M3X- 240V 37KW 50HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD37N4Biến tần Schneider ATV71HD37N4- 480V 37KW 50HPELiên hệLiên hệ
ATV71HD37N4S337Biến tần Schneider ATV71HD37N4S337- 480V 37KW 50HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD37N4ZBiến tần Schneider ATV71HD37N4Z- 480V 37KW 50HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD37YBiến tần Schneider ATV71HD37Y- 690V 37KWLiên hệLiên hệ
ATV71HD45M3XBiến tần Schneider ATV71HD45M3X- 240V 45KW 60HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD45N4Biến tần Schneider ATV71HD45N4- 480V 45KW 60HPELiên hệLiên hệ
ATV71HD45N4ZBiến tần Schneider ATV71HD45N4Z- 480V 45KW 60HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD45YBiến tần Schneider ATV71HD45Y- 690V 45KWLiên hệLiên hệ
ATV71HD55M3XBiến tần Schneider ATV71HD55M3X- 240V 55KW 75HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD55M3XDBiến tần Schneider ATV71HD55M3XD- 240V 55KW 75HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD55N4Biến tần Schneider ATV71HD55N4- 480V 55KW 75HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD55N4ZBiến tần Schneider ATV71HD55N4Z- 480V 55KW 75HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD55YBiến tần Schneider ATV71HD55Y- 690V 55KWLiên hệLiên hệ
ATV71HD75M3XBiến tần Schneider ATV71HD75M3X- 240V 75KW 100HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD75M3XDBiến tần Schneider ATV71HD75M3XD- 240V 75KW 100HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD75N4Biến tần Schneider ATV71HD75N4- 480V 75KW 100HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD75N4S337Biến tần Schneider ATV71HD75N4S337- 480V 75KW 100HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD75N4ZBiến tần Schneider ATV71HD75N4Z- 480V 75KW 100HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD75YBiến tần Schneider ATV71HD75Y- 690V 75KWLiên hệLiên hệ
ATV71HD90N4Biến tần Schneider ATV71HD90N4- 480V 90KW 125HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD90N4DBiến tần Schneider ATV71HD90N4D- 480V 90KW 125HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD90YBiến tần Schneider ATV71HD90Y- 690V 90KWLiên hệLiên hệ
ATV71HU15M3Biến tần Schneider ATV71HU15M3- 240V 1,5KW 2HP28,270,00015,576,770
ATV71HU15M3ZBiến tần Schneider ATV71HU15M3Z- 240V 1,5KW 2HP30,200,00016,640,200
ATV71HU15N4Biến tần Schneider ATV71HU15N4- 480V 1,5KW 2HP32,890,00018,122,390
ATV71HU15N4S337Biến tần Schneider ATV71HU15N4S337- 480V 1,5KW 2HP38,150,00021,020,650
ATV71HU15N4ZBiến tần Schneider ATV71HU15N4Z- 480V 1,5KW 2HP29,520,00016,265,520
ATV71HU22M3Biến tần Schneider ATV71HU22M3- 240V 2,2KW 3HP33,960,00018,711,960
ATV71HU22M3ZBiến tần Schneider ATV71HU22M3Z- 240V 2,2KW 3HP32,980,00018,171,980
ATV71HU22N4Biến tần Schneider ATV71HU22N4- 480V 2,2KW 3HP33,780,00018,612,780
ATV71HU22N4S337Biến tần Schneider ATV71HU22N4S337- 480V 2,2KW 3HP38,850,00021,406,350
ATV71HU22N4ZBiến tần Schneider ATV71HU22N4Z- 480V 2,2KW 3HP30,420,00016,761,420
ATV71HU22YBiến tần Schneider ATV71HU22Y- 690V 2,2KWLiên hệLiên hệ
ATV71HU30M3Biến tần Schneider ATV71HU30M3- 3P 220VAC, 3KW36,660,00020,199,660
ATV71HU30M3ZBiến tần Schneider ATV71HU30M3Z- 240V 3KW34,290,00018,893,790
ATV71HU30N4Biến tần Schneider ATV71HU30N4- 480V 3KW36,960,00020,364,960
ATV71HU30N4S337Biến tần Schneider ATV71HU30N4S337- 480V 3KW42,130,00023,213,630
ATV71HU30N4ZBiến tần Schneider ATV71HU30N4Z- 480V 3KW33,630,00018,530,130
ATV71HU30YBiến tần Schneider ATV71HU30Y- 690V 3KWLiên hệLiên hệ
ATV71HU40M3Biến tần Schneider ATV71HU40M3- 240V 4KW 5HP37,020,00020,398,020
ATV71HU40M3ZBiến tần Schneider ATV71HU40M3Z- 240V 4KW 5HP34,010,00018,739,510
ATV71HU40N4Biến tần Schneider ATV71HU40N4- 480V 4KW 5HP37,810,00020,833,310
ATV71HU40N4S337Biến tần Schneider ATV71HU40N4S337- 480V 4KW 5HP42,460,00023,395,460
ATV71HU40N4ZBiến tần Schneider ATV71HU40N4Z- 480V 4KW 5HP34,490,00019,003,990
ATV71HU40YBiến tần Schneider ATV71HU40Y- 690V 4KWLiên hệLiên hệ
ATV71HU55M3Biến tần Schneider ATV71HU55M3- 240V 5,5KW 7.5HP46,440,00025,588,440
ATV71HU55M3ZBiến tần Schneider ATV71HU55M3Z- 240V 5,5KW 7.5HP37,880,00020,871,880
ATV71HU55N4Biến tần Schneider ATV71HU55N4- 480V 5,5KW 7.5HP42,680,00023,516,680
ATV71HU55N4S337Biến tần Schneider ATV71HU55N4S337- 480V 5,5KW 7.5HP46,370,00025,549,870
ATV71HU55N4ZBiến tần Schneider ATV71HU55N4Z- 480V 5,5KW 7.5HP38,640,00021,290,640
ATV71HU55YBiến tần Schneider ATV71HU55Y- 690V 5,5KWLiên hệLiên hệ
ATV71HU75M3Biến tần Schneider ATV71HU75M3- 240V 7,5KW 10HP54,360,00029,952,360
ATV71HU75M3ZBiến tần Schneider ATV71HU75M3Z- 240V 7,5KW 10HP46,090,00025,395,590
ATV71HU75N4Biến tần Schneider ATV71HU75N4- 480V 7,5KW 10HP44,140,00024,321,140
ATV71HU75N4S337Biến tần Schneider ATV71HU75N4S337- 408V 7,5KW 10HP47,300,00026,062,300
ATV71HU75N4ZBiến tần Schneider ATV71HU75N4Z- 480V 7,5KW 10HP40,480,00022,304,480
ATV71HU75YBiến tần Schneider ATV71HU75Y- 690V 7,5KWLiên hệLiên hệ
ATV71LD10N4ZBiến tần Schneider ATV71LD10N4Z- 480V 10A 4KW35,490,00019,554,990
ATV71LD14N4ZBiến tần Schneider ATV71LD14N4Z- 480V 14A 5,5KW39,610,00021,825,110
ATV71LD17N4ZBiến tần Schneider ATV71LD17N4Z- 480V 17A 7,5KW49,860,00027,472,860
ATV71LD27N4ZBiến tần Schneider ATV71LD27N4Z- 480V 27A 11KW68,080,00037,512,080
ATV71LD33N4ZBiến tần Schneider ATV71LD33N4Z- 480V 33A 15KW79,420,00043,760,420
ATV71LD48N4ZBiến tần Schneider ATV71LD48N4Z- 480V 48A 22KWLiên hệLiên hệ
ATV71W075N4Biến tần Schneider ATV71W075N4- 0,75KW 1HP 480V 3PH58,420,00032,189,420
ATV71WD11N4Biến tần Schneider ATV71WD11N4- 11KW 15HP 480V 3PHP81,530,00044,923,030
ATV71WD15N4Biến tần Schneider ATV71WD15N4- 15KW 20HP 480V 3PHPLiên hệLiên hệ
ATV71WD18N4Biến tần Schneider ATV71WD18N4- 18,5KW 25HP 480V 3PHLiên hệLiên hệ
ATV71WD22N4Biến tần Schneider ATV71WD22N4- 22KW 30HP 480V 3PHPLiên hệLiên hệ
ATV71WD30N4Biến tần Schneider ATV71WD30N4- 30KW 40HP 480V 3PHPLiên hệLiên hệ
ATV71WD45N4Biến tần Schneider ATV71WD45N4- 45KW 60HP 480V 3PHPLiên hệLiên hệ
ATV71WD55N4Biến tần Schneider ATV71WD55N4- 55KW 75HP 480V 3PHPLiên hệLiên hệ
ATV71WU55N4Biến tần Schneider ATV71WU55N4- 5,5KW 7,5HP 480V 3PH67,620,00037,258,620
ATV71WU75N4Biến tần Schneider ATV71WU75N4- 7,5KW 10HP 480V 3PH72,000,00039,672,000
Bảng giá biến tần Schneider ATV71
Bảng giá biến tần Schneider ATV71

Nguồn bài viết: bang bao gia bien tan Schneider Altivar 71 Hoang Vina

Tham khảo chi tiết sản phẩm biến tần Schneider ATV71 tại: biến tần Schneider ATV71 Hoàng Vina

Tags

Trần Ris

Tôi là Trần Ris, là kỹ sư điện ngành điện kinh nghiệm hơn 10 năm, hiện tại đang sống và làm việc tại Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close
Close