0784 488 166

MẪU BOOKING KHÔNG HOÀN TIỀN – DỰ ÁN LAN RỪNG PHƯỚC HẢI

CONDOTEL/CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG

             PHIẾU ĐẶT CHỖ

             BOOKING FORM

BOOKING NUMBER/SỐ ĐẶT CHỖ:  ………………….

  1. Thông tin Khách hàng (Customer information)

Họ và tên (Full Name):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Số CMND/ Hộ Chiếu (ID/ Passport No.):……………………………………            Cấp ngày (Date issued):………………….……………………………… Điện thoại (Mobile.):………………..……………………………                             Email:……………………………………………………………………….. Địa chỉ liên lạc (Address):………………………………………………………… ………………………………………….…………………………………………. Thông tin tài khoản Đặt Chỗ (Bank Account Information for Booking Fee)

Chủ tài khoản (Beneficiary Name):…………………………………………………………………………………………………………………………………. Số tài khoản (Bank Account Number):….…………………………………             Ngân hàng (Bank Name):………………………………………………

  1. Thông tin Chủ Đầu Tư (Owner investor information)

CÔNG TY TNHH AN KIM THIỆN, Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

AN KIM THIEN company Ltd., Nation Road 44A, Phươc Hai Commune, Dat Do District, Ba Ria – Vung Tau Province, Vietnam

Thông tin tài khoản để đặt chỗ (Bank Account information for Booking Fee Deposit)

Tên tài khoản (Account Name):       Công ty TNHH An Kim Thiện

Số tài khoản (Account No.):              0081001298434

Tên Ngân hàng Thụ hưởng:               Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam        –         Chi nhánh: Vũng Tàu

Beneficiary Bank’s name:                  Vietcombank – Vung tau Branch

  1. Thỏ a thuậ n chung (General Negotiation):

Tôi xác nhận việc đặt chỗ Condotel tại dự án Lan Rừng Resort Phước Hải

(I confirm my booking for the Condotel in the Lan Rung Resort Phuoc Hai Project)

Bằng việc xác nhận vào phiếu này, Tôi hiểu rằng (By signing on this Form, I understand that)

  • Tôi có nhu cầu đặt chỗ mua một Condotel

        (I have an offer booking a Condotel)

o  Căn hộ 1 phòng ngủ – 1 Bedroom unit     o  Tầng/ Floor________________________          o  Mã căn/ Code __________________

o  Căn hộ 2 phòng ngủ – 2 Bedrooms unit  o  Tầng/ Floor________________________           o  Mã căn/ Code __________________

o  Nhu cầu Khác – Others___________________________________________________________________________________________

(i)   Phí Đặt chỗ là VND 50,000,000. Thanh toán có thể thực hiện bằng tiền mặt, chuyển khoản và gửi chứng từ thanh toán về Công ty TNHH An Kim Thiện với Thông tin tài khoản như trên. Phí đặt chỗ này sẽ được cấn trừ vào đợt thanh toán thứ nhất của Hợp Đồng Mua Bán.  Trong trường hợp khách hàng từ chối quyền mua căn Condotel đã chọn, khoản tiền này sẽ không được hoàn lại.

      Booking fee is VND 50,000,000. Payment method maybe by cash, bank transfer and Proof of Bank transfer to be made to An Kim Thien Company Ltd., Account Details above. This Booking Fee will be deducted on the first installment of the Sales Contract. In case the customer refuse to purchase the selected Unit, this booking fee will not be refunded.

  • Phiếu đặt chỗ này sẽ hết hạn và không còn giá trị khi tôi ký Thỏa thuận Đặt Cọc.

This Booking Form is going to expire and unvaluable when I sign the Deposit Agreement.

  • Phiếu đặt chỗ này là bằng chứng đảm bảo Quyền Ưu Tiên chọn mua Phiếu đặt chỗ này chỉ có giá trị khi có chữ kí của các bên, được đóng dấu bởi Công ty TNHH An Kim Thiện và khi chủ đầu tư đã nhận đủ Phí Đặt chỗ. Trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, Phiếu Đặt Chỗ này phải đi kèm với Phiếu Thu tiền mặt.

This Booking Form constitutes evidence of my Priority Right for buying Condotel. This Booking Form is only valid when it has all signatures and stamp of An Kim Thien and owner investor received enough for Booking Fee. In case of cash payment, it is attached with the cash receipt.

  • Dự án Lan Rừng Resort Phước Hải phải tuân thủ các phê duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quy hoạch và quy định mà có thể ảnh hưởng đến sự phát triển, tiếp thị và/hoặc tính khả thi và các đặc điểm kỹ thuật của dự án bao gồm thay đổi thiết kế kiến trúc, dịch vụ, mô hình hoạt động, thời hạn xây dựng và hoàn thành cũng như bất kỳ Đặc điểm nào khác của dự án Khu dân cư Lan Rừng Resort Phước Hải.

The Lan Rung Resort Phuoc Hai Residences project is subject to government planning and regulatory approvals which may affective the development, marketing and/or feasibility and the technology trait of the project including changes to the architectural designs, services, operating model, timelines of construction and completion and any and all the traits of the Lan Rung Resort Phuoc Hai project.

  • Phiếu này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau. Khách thuê giữ 01 bản và Công ty TNHH An Kim Thiện giữ 01 bản.

This form is made in 02 (two) copies with equal legal value. Each party will be keep 01 original contract. 

Tham khảo dự án: Dự án Lan Rừng Phước Hải Resort

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *