927. Lưu Trữ

Biển số xe Thái Nguyên: theo thành phố, thị xã, huyện

Danh sách ký hiệu biển số xe Thái Nguyên theo các huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên. Hi vọng sẽ giúp bạn nắm bắt được rõ thông tin về các ký hiệu qua các chữ cái. Để dễ dàng nhận biết về biển số xe của Thái Nguyên.

1. Biển số xe Thái Nguyên là bao nhiêu?


Theo quy định tại số thứ tự 58 Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an thì ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô tỉnh Thái Nguyên là 20.

biển số xe thái nguyên

2. Biển số xe Thái Nguyên theo thành phố, thị xã, huyện


Thái Nguyên có 2 thành phố ,1 thị xã, 6 huyện. Biển số xe cụ thể tại từng địa phương được xác định như sau:

  • Thành phố Thái Nguyên: 20-B1;
  • Thành phố Sông Công: 20-B1;
  • Thị xã Phổ Yên: 20-H1;
  • Huyện Đồng Hỷ: 20-B1;
  • Huyện Định Hoá: 20-C1;
  • Huyện Võ Nhai: 20-D1;
  • Huyện Phú Lương: 20-E1;
  • Huyện Đại Từ: 20-F1;
  • Huyên Phú Bình 20-G1.

Trên đây là nội dung tư vấn về ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô tỉnh Thái Nguyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button