Bộ 12 câu hỏi trắc nghiệm địa lý theo từng chủ đề

Bộ 12 câu hỏi trắc nghiệm địa lý theo từng chủ đề

Tải xuống ở đây

Thông tin: Bộ 12 câu hỏi trắc nghiệm địa lý theo từng chủ đề

BÀI 1. VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ Liêm

Câu 1. Công cuộc đổi mới ở nước ta bắt đầu từ năm nào?
A. 1969 B. 1996 C. 1979 D. 1997
Câu 2. Những cuộc đổi mới đầu tiên của nước ta được thực hiện trên lĩnh vực nào?
A. Công nghiệp B. Dịch vụ C. Nông nghiệp D. Ngoại thương
Câu 3. Công cuộc đổi mới của đất nước ta được khẳng định từ:
A. Nghị quyết 10 B. Sau chỉ thị 100
C. Sau đại hội Đảng cộng sản lần thứ V D. Sau đại hội Đảng cộng sản lần thứ VI.
Câu 4. Việt Nam chính thức trở thành thành viên chính thức của ASEAN từ khi nào?
A. 1986 B. 1995 C. 1997 D. 1999
Câu 5. Nước ta đang từng bước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế – xã hội kéo dài từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, thể hiện qua:
A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao B. Đời sống nhân dân được cải thiện
C. Giảm thất nghiệp D. Giảm khoảng cách giàu nghèo
Câu 6. Sau năm 1975, nền kinh tế nước ta khủng hoảng kéo dài, nguyên nhân chủ yếu là do:
A. Nước ta xuất phát từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu
B. Chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh
C. Chính sách bao vây cấm vận của các thế lực thù địch.
D. Cơ chế quan liêu bao cấp kéo dài quá lâu.
Câu 7. Đây là một trong ba xu hướng phát triển của nước ta theo con đường đổi mới:
A. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa B. Tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế.
C. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng D. Ưu tiên phát triển giáo dục
Câu 8. Hoa Kì chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam vào năm nào?
A. 1990 B. 1992 C. 1994 D. 1995
Câu 9. Đây là thời kỳ nước ta có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong giai đoạn 1975-2005.
A. 1980 B. 1988 C. 1995 D. 2005

Liên quan đến: 330 Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý có đáp án

Câu 10. Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO từ:
A. Tháng 12 năm 2005 B. Tháng 12 năm 2006
C. Tháng 11 năm 2006 D. Tháng 1 năm 2007
Câu 11. Việt Nam là thành viên của tổ chức nào sau đây:
A. OECD B. NAFTA C. APEC D. OPEC
Câu 12. Công cuộc Đổi mới đã mang lại nhiều thành tựu to lớn về kinh tế – xã hội, nhưng vẫn còn nhiều
tồn tại cần khắc phục, đó là:
A. Sản xuất lương thực không đạt yêu cầu
B. Nền kinh tế không có tích lũy nội bộ
C. Lạm phát vẫn chưa được đảo ngược
D. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm
Câu 13. Đầu những năm 80 của thế kỉ XX, nền kinh tế nước ta khủng hoảng kéo dài, điều này thể hiện ở chỗ:
A. Sản xuất không đủ cho tiêu dùng B. Thường xuyên thiếu lương thực
C. Lạm phát luôn ở mức 3 con số D. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp
Câu 14. Cơ cấu kinh tế nước ta đầu những năm 90 của thế kỉ XX có những đặc điểm sau:
A. Công nghiệp-xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất, Nông lâm thuỷ sản chiếm tỉ trọng thấp nhất.
B. Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất, nông, lâm, thuỷ sản chiếm tỉ trọng thấp nhất.
C. Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất, dịch vụ chiếm tỉ trọng thấp nhất.
D. Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất, công nghiệp- xây dựng chiếm tỉ trọng thấp nhất
Câu 15. Sự kiện nào có ý nghĩa to lớn thể hiện xu thế hội nhập của nước ta sẽ diễn ra trong thế kỉ XXI?
A. Chỉ ra một thành viên của ASEAN. B. Chỉ ra một thành viên của APEC
C. Chỉ cho các thành viên của AFTA D. Chỉ cho các thành viên của WTO.

Đọc thêm: 10 đoạn văn nghị luận xã hội 200 từ hay nhất

BÀI 2. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ PHẠM VI VÙNG

Câu 1. Hệ tọa độ địa lí nước ta có điểm cực Bắc ở vĩ độ:
A. 23 ° 23’Bài 23 ° 24’B.
C. 23 ° 25’N D. 23 ° 26’N
Câu 2. Hệ tọa độ địa lí nước ta có điểm cực Nam ở vĩ độ:
A. 8 ° 34’Bài 8 ° 36’B.
C.8 ° 37’BD 8 ° 38’N
Câu 3. Việt Nam thuộc múi giờ số:
A. 6. B. 7. C. 8. D. 9
Câu 4. Tổng diện tích đất liền của nước ta (theo Niên giám thống kê 2006) là (km2):
A. 331 211. B. 331 212. C. 331 213. D. 331 214
Câu 5. Việc buôn bán giữa nước ta với các nước láng giềng chỉ được tiến hành thuận lợi ở một số cửa khẩu vì:
A. Phần lớn biên giới nước ta nằm trên núi.
B. Phần lớn biên giới chạy dọc theo các đỉnh núi, hẻm núi…
C. Cửa khẩu là nơi có địa hình thuận lợi cho việc đi lại.
D. Thuận tiện cho việc đảm bảo an ninh quốc gia.

Bộ 12 câu hỏi trắc nghiệm địa lý theo từng chủ đềBộ 12 câu hỏi trắc nghiệm địa lý theo từng chủ đề

Câu 6. Cửa khẩu nào sau đây nằm trên biên giới Việt Lào?
A. Móng Cái. B. Hữu Nghị. C. Đồng Văn. D. Lao Bao
Câu 7. Cửa khẩu nào sau đây nằm trên biên giới Việt – Trung?
A. Cầu treo. B. Lào Cai. C. Mộc Bài. D. Yongchang
Câu 8. Đường bờ biển nước ta dài (km):
A. 3260. B. 3270. C. 2360. D. 3460
Câu 9. Quần đảo của nước ta nằm ngoài khơi xa trên Biển Đông là:
A. Hoàng Sa. B. Thổ Chu. C. Trường Sa. D. Đáp án A + C đúng
Câu 10. Nội thủy là:
A. Nước tiếp giáp với đất liền, bên trong đường cơ sở
B. Có chiều rộng 12 hải lý
C. Tiếp giáp lãnh hải và hợp nhất với lãnh hải thành vùng biển rộng 200 hải lý.
D. Nước ngoài đường cơ sở rộng 12 hải lý.

Đọc thêm: Đề cương ôn thi đại học môn Địa lý năm 2020…

Câu 11. Vùng biển mà Nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế nhưng vẫn cho nước khác đặt đường ống dẫn dầu, cáp ngầm, tàu thuyền nước ngoài tự do qua lại, hàng hải. hàng không nhưng các công ước quốc tế quy định, được gọi là:
A. Nội thủy. B. Lãnh hải
C. Vùng tiếp giáp lãnh hải. D. Vùng đặc quyền kinh tế
Câu 12. Lớp đất dưới đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của phần lục địa kéo dài ngoài lãnh hải đến mép ngoài của rìa lục địa, có độ sâu từ 200m trở lên được gọi là:
A. Lãnh hải B. Thềm lục địa
C. Vùng tiếp giáp lãnh hải. D. Vùng đặc quyền kinh tế
Câu 13. Vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông rộng khoảng (triệu km2):
A. 1,0. B. 2,0. C. 3,0. D. 4,0
Câu 14. Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở Bắc bán cầu, nằm trong vùng ảnh hưởng của Thương mại và gió mùa Châu Á nên:
A. Có nhiều tài nguyên khoáng sản
B. Có nhiều tài nguyên sinh vật quý
C. Khí hậu có hai mùa rõ rệt.
D. Thảm thực vật bốn mùa xanh tươi.
Câu 15. Nước ta có nhiều tài nguyên khoáng sản do vị trí địa lí:
A. Tiếp giáp biển Đông
B. Trên vành đai khoáng sản Châu Á – Thái Bình Dương
C. Trên con đường di cư và di cư của nhiều loài động vật và thực vật
D. Ở khu vực có gió mùa điển hình nhất trên thế giới
Câu 16. Ý nghĩa kinh tế của vị trí địa lí nước ta:
A. Tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước trên thế giới, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
B. Tạo điều kiện thuận lợi để nước ta chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển với các nước.
C. Có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng trong khu vực Đông Nam Á, vùng kinh tế rất năng động và nhạy cảm với những biến động chính trị thế giới.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 17. Do nằm ở trung tâm Đông Nam Á, là nơi tiếp xúc giữa nhiều hệ thống tự nhiên nên nước ta có:
A. Tất cả các loại khoáng sản chính của Đông Nam Á.
B. Nhiều loại gỗ quý trong rừng
C. Cả thực vật nhiệt đới và cận nhiệt đới
D. Tất cả đều đúng.

Đọc thêm: Kiến thức Lịch sử lớp 12 cơ bản dễ hiểu…

Câu 18. Khu đất là:
A. Phần đất liền giáp biển
B. Toàn bộ đất liền và hải đảo
C. Phần giới hạn bởi đường biên giới và đường bờ biển
D. Hải đảo và đồng bằng ven biển

Bộ 12 câu hỏi trắc nghiệm địa lý theo từng chủ đề

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button