Bộ 4 Đề thi HK1 môn Tin học 9 năm 2021 – 2022 Trường THCS Nguyễn Du có đáp án

Qua nội dung tài liệu Bộ 4 Đề thi HK1 môn Tin học 9 5 2021 – 2022 Trường THCS Nguyễn Du có đáp án giúp các em học trò lớp 9 có thêm tài liệu ôn tập đoàn luyện kỹ năng làm đề sẵn sàng cho kì thi HK1 sắp đến được HOC247 biên soạn và tổng hợp đầy đủ. Hi vọng tài liệu sẽ hữu ích với các em. Chúc các em có kết quả học tập tốt!

TRƯỜNG THCS

NGUYỄN DU

ĐỀ THI HK1

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN TIN HỌC 9

Thời gian: 45 phút

 

1. ĐỀ SỐ 1

I. Trắc Nghiệm

Câu 1. Design -> Background để

          A. Tạo kiểu sắp xếp trang chiếu                                     B. Tạo hiệu ứng từng trang chiếu

          C. Tạo hiệu ứng từng nhân vật                                  D. Tạo màu nền trang chiếu

Câu 2. Lệnh Animations để

  1. Tạo kiểu sắp xếp trang chiếu                                    B. Tạo hiệu ứng từng trang chiếu

C. Tạo hiệu ứng từng nhân vật                                  D. Tạo màu nền trang chiếu

Câu 3. Lệnh Transitions để

          A. Tạo kiểu sắp xếp trang chiếu                                     B. Tạo hiệu ứng từng trang chiếu              C. Tạo hiệu ứng từng nhân vật          D. Tạo màu nền trang chiếu

Câu 4. Lệnh From beginning để

          A. Tạo hiệu ứng từ trang trước nhất                                B. Tạo hiệu ứng từng trang chiếu              C. Tạo hiệu ứng từng nhân vật          D. Tạo màu nền trang chiếu

Câu 5. Lệnh Hide slide để

          A. Ẩn trang chiếu                                                        B. Trình chiếu từ trang trước nhất

          C. Trình chiếu trang hiện nay                                        C. Xong xuôi trình chiếu

Câu 6. Lệnh Insert-> Table dùng để

          A. Chèn khung gõ văn bản                                          B. Chèn bảng vào trang chiếu

          C. Tạo mẫu bài trình chiếu                                          D. Tạo kiểu nền

Câu 7. Lệnh Insert-> Text box dùng để                                             A. Chèn bảng vào trang chiếu    B. Chèn khung gõ văn bản

          C. Tạo mẫu bài trình chiếu                                          D. Tạo kiểu nền

Câu 8. Tạo mẫu bài trình chiếu ta chọn lệnh

  1. Design                     B. Slide show                         C. Layout                                D. From Beginning

Câu 9. Lệnh thêm âm thanh vào hiệu ứng lúc chuyển trang chiếu

          A. After                         B. Apply mập all                       C. Sound          D. On Mouse click

Câu 10. Vận dụng mẫu cho mọi trang chiếu

          A. After                         B. Apply mập all                       C. Sound          D. On Mouse click

II. Tự Luận

Câu 1: Mạng máy tính là gì? Hãy nêu ích lợi của mạng máy tính.?

Câu 2: Hãy cho biết sự giống nhau và không giống nhau giữa mạng LAN  và mạng WAN?

Câu 3: Nêu các thành phần của mạng máy tính. Mẫu hình bình thường của mạng máy tính là mẫu hình nào?

 

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

B

A

A

B

B

C

A

B

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về điện thoại)-

2. ĐỀ SỐ 2

I. Trắc Nghiệm

Câu 1. Có mấy bước tạo bài trình chiếu

          A. 4                          B. 5                                   C. 6   D. 7

Câu 2. Tạo các hiệu ứng động là bước

          A. 4                          B. 5                                   C. 6   D. 7

Câu 3. Thêm hình ảnh minh họa là bước

          A. 4                          B. 5                                   C. 6   D. 7

Câu 4. Nhập và định dạng nội dung văn bản là bước

          A. 1                          B. Hai                                     C. Ba    D. 4

Câu 5. Chuẩn bị nội dung là bước

          A. 1                          B. Hai                                     C. Ba    D. 4

Câu 6. Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu là bước

          A. 4                          B. 5                                   C. 6   D. Ba

Câu 7. Trình chiếu, rà soát, biên tập và lưu bài trình chiếu là bước

          A. Cuối cùng                B. 4                                    C. 5 C. 6

Câu 8. Nút lệnh xóa trang chiếu

          A. Insert                        B. Delete                                C. Ctrl   D. Alt

Câu 9. Lệnh tạo màu đơn sắc

          A. Solid fill                                                                  B. Gradient fill    

          C. Picture or Texture fill                                             D. Hide background graphics

Câu 10. Lệnh cho hiệu ứng chuyển màu

          A. Solid fill                                                                  B. Gradient fill    

          C. Picture or Texture fill                                             D. Hide background graphics

II. Tự Luận

Câu 1: Interner là gì? Làm thế nào để máy tính của em có thể kết nối được với mạng Internet?

Câu 2: Liệt kê 1 số dịch vụ trên Internet. Dịch vụ nào của Internet được sử dụng nhiều nhất?

Câu 3: Siêu văn bản là gì? Thế nào là trang web?

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

B

A

B

A

D

A

B

A

B

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về điện thoại)-

 

3. ĐỀ SỐ 3

I. Trắc Nghiệm

Câu 1. Các thành phần của Đa công cụ

          A. Văn bản, âm thanh, phim                                        B. Văn bản,  Hình ảnh, phim

         C. Hình ảnh, âm thanh, phim                                       D. Văn bản, âm thanh, ảnh tĩnh, ảnh động, phim

Câu 2. Đa công cụ được hiểu thông tin 1 cách đầy đủ và tốc độ hơn cùng lúc

          A. Quan sát                                                                  B. Thu hút sự chú tâm hơn

          C. Thích thú hơn                                                          D. Thu hút nghe hơn

Câu 3. Có mấy loại hình ảnh

          A. 1                                B. 2                                        C. 3                                     D. 4

Câu 4. Ảnh động là ghép nối các ảnh tĩnh và trình bày nhanh theo quy trình thời kì màn hình để tạo cảm giác

          A. Đứng yên                  B. Quay đều                          C. Chuyển động                                       D. Quay nghiêng

Câu 5. Ảnh động là sự trình bày liên tục nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh hiện ra trong 1 khoảng thời kì

          A. Dài                          B. Ngắn                                   C. Rất dài                                  D. Rất ngắn

Câu 6. Benten Movie Gif là ứng dụng

          A. Vẽ hình                  B. chụp ảnh                 C. Quay phim                           D. Tạo ảnh động

Câu 7. Powerpoint là ứng dụng

          A. Vẽ hình                  B. chụp ảnh                  C. Trình chiếu                           D. Tạo ảnh động

Câu 8. Chọn tên Mail đúng

          A. hungnv@gmail.com B. www.vnepress.net

          C. http://www.dantri.com.vn                                       D. NgaBT@.com

Câu 9. Đâu là trang Web kiếm tìm thông tin

          A. http://www.Viloet.com                                           B. http://www.google.com.vn

          C. http://www.yahoo.com                                           D. http://www.dantri.com.vn

Câu 10. 1 máy tính ở Hà Nội kết nối với 1 máy tính ở thành thị Hồ Chí Minh để có thể sao chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

          A. Mạng có dây                                                           B. Mạng WAN

          C. Mạng LAN                                                              D. Mạng ko dây

II. Tự Luận

Câu 1: Siêu văn bản là gì? Thế nào là trang web?

Câu 2: Khái niệm về địa chỉ trang web, website, địa chỉ website và trang chủ ?

Câu 3: Để truy cập các trang web em cần sử dụng ứng dụng gì? Làm thế nào để truy cập 1 trang web chi tiết?

 

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

B

B

C

B

D

C

A

B

C

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về điện thoại)-

4. ĐỀ SỐ 4

I. Trắc Nghiệm

Câu 1. Siêu văn bản thường được tạo ra bằng tiếng nói nào?

          A. Pascal                            B. Thnl                              C. Html   D. Thml

Câu 2. Các thiết bị Vỉ mạng, Hub, bộ chuyển mạch thuộc thành phần nào của mạng máy tính

          A. Thiết bị đầu cuối                                                     B. Môi trường truyền dẫn                             

          C. Thiết bị kết nối mạng                                              D. Giao thức truyền thông

Câu 3. Tiêu chí nào để phân biệt mạng LAN và mạng WAN?

          A. Các loại dây dẫn hoặc các loại sóng                       B. Phạm vi địa lí                  

          C. Các thiết bị kết nối mạng                                        D. Tất cả các quan điểm trên

Câu 4. Khi lưu 1 hình ảnh tìm thấy trên Internet em làm như thế nào?

          A. Nháy chuột vào hình ảnh / Chọn Save Picture As / Chọn folder cần lưu / Save

          B. Nháy chuột phải vào hình ảnh / Chọn Save Image As / Chọn folder cần lưu / Save

          C. File / Save Page As / Chọn folder cần lưu / Save

          D. File / Save As / Chọn folder cần lưu / Save

Câu 5. Mạng LAN được viết tắc của các từ nào?

          A. Locel Area Network                                               B. Local Are Networ

          C. Local Are Network  D. Local Area Network

Câu 6. Kể tên 1 số trình duyệt web?

          A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Cốc Cốc,…

          B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox),Word, Excel,…

          C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word,…

          D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…

Câu 7. Di chuyển trang chiếu, ta chọn trang chiếu và nháy nút:

A. Cut-> Paste          B. Copy->  Paste                   C. Delete                  D. Exit

Câu 8. Nêu các kiểu mạng?

A. Mạng kiểu đường thẳng, hình sao và kiểu vòng

B. Mạng LAN, WAN, kiểu đường thẳng và kiểu vòng

C. Mạng kiểu đường thẳng

D. Mạng kiểu đường thẳng và kiểu vòng

Câu 9. Chọn cùng lúc nhiều trang chiếu ta nhấn giữ nút lệnh

A. Alt                       B. Ctrl                                    C. Delete    D. Enter

Câu 10. Tùy chọn None trong Transitions là

             A. Không hiệu ứng                                                   B. Có hiệu ứng

          C. Chèn âm thanh                                                        D. Chèn hình ảnh

II. Tự Luận

Câu 1: Để truy cập các trang web em cần sử dụng ứng dụng gì? Làm thế nào để truy cập 1 trang web chi tiết?

 Câu 2: Thư điện tử là gì?

Câu 3: Dịch vụ thư điện tử phân phối những tính năng chính nào?

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

B

B

D

A

A

A

B

A

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về điện thoại)-

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung tài liệu Bộ 4 Đề thi HK1 môn Tin học 9 5 2021 – 2022 Trường THCS Nguyễn Du có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo bổ ích khác các em chọn tính năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

.


Thông tin thêm

Bộ 4 Đề thi HK1 môn Tin học 9 5 2021 – 2022 Trường THCS Nguyễn Du có đáp án

#Bộ #Đề #thi #HK1 #môn #Tin #học #5 #Trường #THCS #Nguyễn #có #đáp #án

Qua nội dung tài liệu Bộ 4 Đề thi HK1 môn Tin học 9 5 2021 – 2022 Trường THCS Nguyễn Du có đáp án giúp các em học trò lớp 9 có thêm tài liệu ôn tập đoàn luyện kỹ năng làm đề sẵn sàng cho kì thi HK1 sắp đến được HOC247 biên soạn và tổng hợp đầy đủ. Hi vọng tài liệu sẽ hữu ích với các em. Chúc các em có kết quả học tập tốt!

TRƯỜNG THCS

NGUYỄN DU

ĐỀ THI HK1

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN TIN HỌC 9

Thời gian: 45 phút

 

1. ĐỀ SỐ 1

I. Trắc Nghiệm

Câu 1. Design -> Background để

          A. Tạo kiểu sắp xếp trang chiếu                                     B. Tạo hiệu ứng từng trang chiếu

          C. Tạo hiệu ứng từng nhân vật                                  D. Tạo màu nền trang chiếu

Câu 2. Lệnh Animations để

Tạo kiểu sắp xếp trang chiếu                                    B. Tạo hiệu ứng từng trang chiếu

C. Tạo hiệu ứng từng nhân vật                                  D. Tạo màu nền trang chiếu

Câu 3. Lệnh Transitions để

          A. Tạo kiểu sắp xếp trang chiếu                                     B. Tạo hiệu ứng từng trang chiếu              C. Tạo hiệu ứng từng nhân vật          D. Tạo màu nền trang chiếu

Câu 4. Lệnh From beginning để

          A. Tạo hiệu ứng từ trang trước nhất                                B. Tạo hiệu ứng từng trang chiếu              C. Tạo hiệu ứng từng nhân vật          D. Tạo màu nền trang chiếu

Câu 5. Lệnh Hide slide để

          A. Ẩn trang chiếu                                                        B. Trình chiếu từ trang trước nhất

          C. Trình chiếu trang hiện nay                                        C. Xong xuôi trình chiếu

Câu 6. Lệnh Insert-> Table dùng để

          A. Chèn khung gõ văn bản                                          B. Chèn bảng vào trang chiếu

          C. Tạo mẫu bài trình chiếu                                          D. Tạo kiểu nền

Câu 7. Lệnh Insert-> Text box dùng để                                             A. Chèn bảng vào trang chiếu    B. Chèn khung gõ văn bản

          C. Tạo mẫu bài trình chiếu                                          D. Tạo kiểu nền

Câu 8. Tạo mẫu bài trình chiếu ta chọn lệnh

Design                     B. Slide show                         C. Layout                                D. From Beginning

Câu 9. Lệnh thêm âm thanh vào hiệu ứng lúc chuyển trang chiếu

          A. After                         B. Apply mập all                       C. Sound          D. On Mouse click

Câu 10. Vận dụng mẫu cho mọi trang chiếu

          A. After                         B. Apply mập all                       C. Sound          D. On Mouse click

II. Tự Luận

Câu 1: Mạng máy tính là gì? Hãy nêu ích lợi của mạng máy tính.?

Câu 2: Hãy cho biết sự giống nhau và không giống nhau giữa mạng LAN  và mạng WAN?

Câu 3: Nêu các thành phần của mạng máy tính. Mẫu hình bình thường của mạng máy tính là mẫu hình nào?

 

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

B

A

A

B

B

C

A

B

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về điện thoại)-

2. ĐỀ SỐ 2

I. Trắc Nghiệm

Câu 1. Có mấy bước tạo bài trình chiếu

          A. 4                          B. 5                                   C. 6   D. 7

Câu 2. Tạo các hiệu ứng động là bước

          A. 4                          B. 5                                   C. 6   D. 7

Câu 3. Thêm hình ảnh minh họa là bước

          A. 4                          B. 5                                   C. 6   D. 7

Câu 4. Nhập và định dạng nội dung văn bản là bước

          A. 1                          B. Hai                                     C. Ba    D. 4

Câu 5. Chuẩn bị nội dung là bước

          A. 1                          B. Hai                                     C. Ba    D. 4

Câu 6. Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu là bước

          A. 4                          B. 5                                   C. 6   D. Ba

Câu 7. Trình chiếu, rà soát, biên tập và lưu bài trình chiếu là bước

          A. Cuối cùng                B. 4                                    C. 5 C. 6

Câu 8. Nút lệnh xóa trang chiếu

          A. Insert                        B. Delete                                C. Ctrl   D. Alt

Câu 9. Lệnh tạo màu đơn sắc

          A. Solid fill                                                                  B. Gradient fill    

          C. Picture or Texture fill                                             D. Hide background graphics

Câu 10. Lệnh cho hiệu ứng chuyển màu

          A. Solid fill                                                                  B. Gradient fill    

          C. Picture or Texture fill                                             D. Hide background graphics

II. Tự Luận

Câu 1: Interner là gì? Làm thế nào để máy tính của em có thể kết nối được với mạng Internet?

Câu 2: Liệt kê 1 số dịch vụ trên Internet. Dịch vụ nào của Internet được sử dụng nhiều nhất?

Câu 3: Siêu văn bản là gì? Thế nào là trang web?

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

B

A

B

A

D

A

B

A

B

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về điện thoại)-

 

3. ĐỀ SỐ 3

I. Trắc Nghiệm

Câu 1. Các thành phần của Đa công cụ

          A. Văn bản, âm thanh, phim                                        B. Văn bản,  Hình ảnh, phim

         C. Hình ảnh, âm thanh, phim                                       D. Văn bản, âm thanh, ảnh tĩnh, ảnh động, phim

Câu 2. Đa công cụ được hiểu thông tin 1 cách đầy đủ và tốc độ hơn cùng lúc

          A. Quan sát                                                                  B. Thu hút sự chú tâm hơn

          C. Thích thú hơn                                                          D. Thu hút nghe hơn

Câu 3. Có mấy loại hình ảnh

          A. 1                                B. 2                                        C. 3                                     D. 4

Câu 4. Ảnh động là ghép nối các ảnh tĩnh và trình bày nhanh theo quy trình thời kì màn hình để tạo cảm giác

          A. Đứng yên                  B. Quay đều                          C. Chuyển động                                       D. Quay nghiêng

Câu 5. Ảnh động là sự trình bày liên tục nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh hiện ra trong 1 khoảng thời kì

          A. Dài                          B. Ngắn                                   C. Rất dài                                  D. Rất ngắn

Câu 6. Benten Movie Gif là ứng dụng

          A. Vẽ hình                  B. chụp ảnh                 C. Quay phim                           D. Tạo ảnh động

Câu 7. Powerpoint là ứng dụng

          A. Vẽ hình                  B. chụp ảnh                  C. Trình chiếu                           D. Tạo ảnh động

Câu 8. Chọn tên Mail đúng

          A. hungnv@gmail.com B. www.vnepress.net

          C. http://www.dantri.com.vn                                       D. NgaBT@.com

Câu 9. Đâu là trang Web kiếm tìm thông tin

          A. http://www.Viloet.com                                           B. http://www.google.com.vn

          C. http://www.yahoo.com                                           D. http://www.dantri.com.vn

Câu 10. 1 máy tính ở Hà Nội kết nối với 1 máy tính ở thành thị Hồ Chí Minh để có thể sao chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

          A. Mạng có dây                                                           B. Mạng WAN

          C. Mạng LAN                                                              D. Mạng ko dây

II. Tự Luận

Câu 1: Siêu văn bản là gì? Thế nào là trang web?

Câu 2: Khái niệm về địa chỉ trang web, website, địa chỉ website và trang chủ ?

Câu 3: Để truy cập các trang web em cần sử dụng ứng dụng gì? Làm thế nào để truy cập 1 trang web chi tiết?

 

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

B

B

C

B

D

C

A

B

C

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về điện thoại)-

4. ĐỀ SỐ 4

I. Trắc Nghiệm

Câu 1. Siêu văn bản thường được tạo ra bằng tiếng nói nào?

          A. Pascal                            B. Thnl                              C. Html   D. Thml

Câu 2. Các thiết bị Vỉ mạng, Hub, bộ chuyển mạch thuộc thành phần nào của mạng máy tính

          A. Thiết bị đầu cuối                                                     B. Môi trường truyền dẫn                             

          C. Thiết bị kết nối mạng                                              D. Giao thức truyền thông

Câu 3. Tiêu chí nào để phân biệt mạng LAN và mạng WAN?

          A. Các loại dây dẫn hoặc các loại sóng                       B. Phạm vi địa lí                  

          C. Các thiết bị kết nối mạng                                        D. Tất cả các quan điểm trên

Câu 4. Khi lưu 1 hình ảnh tìm thấy trên Internet em làm như thế nào?

          A. Nháy chuột vào hình ảnh / Chọn Save Picture As / Chọn folder cần lưu / Save

          B. Nháy chuột phải vào hình ảnh / Chọn Save Image As / Chọn folder cần lưu / Save

          C. File / Save Page As / Chọn folder cần lưu / Save

          D. File / Save As / Chọn folder cần lưu / Save

Câu 5. Mạng LAN được viết tắc của các từ nào?

          A. Locel Area Network                                               B. Local Are Networ

          C. Local Are Network  D. Local Area Network

Câu 6. Kể tên 1 số trình duyệt web?

          A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Cốc Cốc,…

          B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox),Word, Excel,…

          C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word,…

          D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…

Câu 7. Di chuyển trang chiếu, ta chọn trang chiếu và nháy nút:

A. Cut-> Paste          B. Copy->  Paste                   C. Delete                  D. Exit

Câu 8. Nêu các kiểu mạng?

A. Mạng kiểu đường thẳng, hình sao và kiểu vòng

B. Mạng LAN, WAN, kiểu đường thẳng và kiểu vòng

C. Mạng kiểu đường thẳng

D. Mạng kiểu đường thẳng và kiểu vòng

Câu 9. Chọn cùng lúc nhiều trang chiếu ta nhấn giữ nút lệnh

A. Alt                       B. Ctrl                                    C. Delete    D. Enter

Câu 10. Tùy chọn None trong Transitions là

             A. Không hiệu ứng                                                   B. Có hiệu ứng

          C. Chèn âm thanh                                                        D. Chèn hình ảnh

II. Tự Luận

Câu 1: Để truy cập các trang web em cần sử dụng ứng dụng gì? Làm thế nào để truy cập 1 trang web chi tiết?

 Câu 2: Thư điện tử là gì?

Câu 3: Dịch vụ thư điện tử phân phối những tính năng chính nào?

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

B

B

D

A

A

A

B

A

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về điện thoại)-

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung tài liệu Bộ 4 Đề thi HK1 môn Tin học 9 5 2021 – 2022 Trường THCS Nguyễn Du có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo bổ ích khác các em chọn tính năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

Bộ 4 Đề thi HK1 môn Tin học 9 5 2021 – 2022 Trường THCS Quang Trung có đáp án

384

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tin học 9 5 2021 – 2022 có đáp án

904

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Vật Lý 9 5 2021 – 2022 có đáp án

939

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử 9 5 2021-2022

655

Đề cương ôn tập HK1 môn GDCD 9 5 2021-2022

671

Đề cương ôn tập HK1 môn Ngữ văn 9 5 học 2021-2022

530

#Bộ #Đề #thi #HK1 #môn #Tin #học #5 #Trường #THCS #Nguyễn #có #đáp #án

Qua nội dung tài liệu Bộ 4 Đề thi HK1 môn Tin học 9 5 2021 – 2022 Trường THCS Nguyễn Du có đáp án giúp các em học trò lớp 9 có thêm tài liệu ôn tập đoàn luyện kỹ năng làm đề sẵn sàng cho kì thi HK1 sắp đến được HOC247 biên soạn và tổng hợp đầy đủ. Hi vọng tài liệu sẽ hữu ích với các em. Chúc các em có kết quả học tập tốt!

TRƯỜNG THCS

NGUYỄN DU

ĐỀ THI HK1

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN TIN HỌC 9

Thời gian: 45 phút

 

1. ĐỀ SỐ 1

I. Trắc Nghiệm

Câu 1. Design -> Background để

          A. Tạo kiểu sắp xếp trang chiếu                                     B. Tạo hiệu ứng từng trang chiếu

          C. Tạo hiệu ứng từng nhân vật                                  D. Tạo màu nền trang chiếu

Câu 2. Lệnh Animations để

Tạo kiểu sắp xếp trang chiếu                                    B. Tạo hiệu ứng từng trang chiếu

C. Tạo hiệu ứng từng nhân vật                                  D. Tạo màu nền trang chiếu

Câu 3. Lệnh Transitions để

          A. Tạo kiểu sắp xếp trang chiếu                                     B. Tạo hiệu ứng từng trang chiếu              C. Tạo hiệu ứng từng nhân vật          D. Tạo màu nền trang chiếu

Câu 4. Lệnh From beginning để

          A. Tạo hiệu ứng từ trang trước nhất                                B. Tạo hiệu ứng từng trang chiếu              C. Tạo hiệu ứng từng nhân vật          D. Tạo màu nền trang chiếu

Câu 5. Lệnh Hide slide để

          A. Ẩn trang chiếu                                                        B. Trình chiếu từ trang trước nhất

          C. Trình chiếu trang hiện nay                                        C. Xong xuôi trình chiếu

Câu 6. Lệnh Insert-> Table dùng để

          A. Chèn khung gõ văn bản                                          B. Chèn bảng vào trang chiếu

          C. Tạo mẫu bài trình chiếu                                          D. Tạo kiểu nền

Câu 7. Lệnh Insert-> Text box dùng để                                             A. Chèn bảng vào trang chiếu    B. Chèn khung gõ văn bản

          C. Tạo mẫu bài trình chiếu                                          D. Tạo kiểu nền

Câu 8. Tạo mẫu bài trình chiếu ta chọn lệnh

Design                     B. Slide show                         C. Layout                                D. From Beginning

Câu 9. Lệnh thêm âm thanh vào hiệu ứng lúc chuyển trang chiếu

          A. After                         B. Apply mập all                       C. Sound          D. On Mouse click

Câu 10. Vận dụng mẫu cho mọi trang chiếu

          A. After                         B. Apply mập all                       C. Sound          D. On Mouse click

II. Tự Luận

Câu 1: Mạng máy tính là gì? Hãy nêu ích lợi của mạng máy tính.?

Câu 2: Hãy cho biết sự giống nhau và không giống nhau giữa mạng LAN  và mạng WAN?

Câu 3: Nêu các thành phần của mạng máy tính. Mẫu hình bình thường của mạng máy tính là mẫu hình nào?

 

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

B

A

A

B

B

C

A

B

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về điện thoại)-

2. ĐỀ SỐ 2

I. Trắc Nghiệm

Câu 1. Có mấy bước tạo bài trình chiếu

          A. 4                          B. 5                                   C. 6   D. 7

Câu 2. Tạo các hiệu ứng động là bước

          A. 4                          B. 5                                   C. 6   D. 7

Câu 3. Thêm hình ảnh minh họa là bước

          A. 4                          B. 5                                   C. 6   D. 7

Câu 4. Nhập và định dạng nội dung văn bản là bước

          A. 1                          B. Hai                                     C. Ba    D. 4

Câu 5. Chuẩn bị nội dung là bước

          A. 1                          B. Hai                                     C. Ba    D. 4

Câu 6. Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu là bước

          A. 4                          B. 5                                   C. 6   D. Ba

Câu 7. Trình chiếu, rà soát, biên tập và lưu bài trình chiếu là bước

          A. Cuối cùng                B. 4                                    C. 5 C. 6

Câu 8. Nút lệnh xóa trang chiếu

          A. Insert                        B. Delete                                C. Ctrl   D. Alt

Câu 9. Lệnh tạo màu đơn sắc

          A. Solid fill                                                                  B. Gradient fill    

          C. Picture or Texture fill                                             D. Hide background graphics

Câu 10. Lệnh cho hiệu ứng chuyển màu

          A. Solid fill                                                                  B. Gradient fill    

          C. Picture or Texture fill                                             D. Hide background graphics

II. Tự Luận

Câu 1: Interner là gì? Làm thế nào để máy tính của em có thể kết nối được với mạng Internet?

Câu 2: Liệt kê 1 số dịch vụ trên Internet. Dịch vụ nào của Internet được sử dụng nhiều nhất?

Câu 3: Siêu văn bản là gì? Thế nào là trang web?

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

B

A

B

A

D

A

B

A

B

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về điện thoại)-

 

3. ĐỀ SỐ 3

I. Trắc Nghiệm

Câu 1. Các thành phần của Đa công cụ

          A. Văn bản, âm thanh, phim                                        B. Văn bản,  Hình ảnh, phim

         C. Hình ảnh, âm thanh, phim                                       D. Văn bản, âm thanh, ảnh tĩnh, ảnh động, phim

Câu 2. Đa công cụ được hiểu thông tin 1 cách đầy đủ và tốc độ hơn cùng lúc

          A. Quan sát                                                                  B. Thu hút sự chú tâm hơn

          C. Thích thú hơn                                                          D. Thu hút nghe hơn

Câu 3. Có mấy loại hình ảnh

          A. 1                                B. 2                                        C. 3                                     D. 4

Câu 4. Ảnh động là ghép nối các ảnh tĩnh và trình bày nhanh theo quy trình thời kì màn hình để tạo cảm giác

          A. Đứng yên                  B. Quay đều                          C. Chuyển động                                       D. Quay nghiêng

Câu 5. Ảnh động là sự trình bày liên tục nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh hiện ra trong 1 khoảng thời kì

          A. Dài                          B. Ngắn                                   C. Rất dài                                  D. Rất ngắn

Câu 6. Benten Movie Gif là ứng dụng

          A. Vẽ hình                  B. chụp ảnh                 C. Quay phim                           D. Tạo ảnh động

Câu 7. Powerpoint là ứng dụng

          A. Vẽ hình                  B. chụp ảnh                  C. Trình chiếu                           D. Tạo ảnh động

Câu 8. Chọn tên Mail đúng

          A. hungnv@gmail.com B. www.vnepress.net

          C. http://www.dantri.com.vn                                       D. NgaBT@.com

Câu 9. Đâu là trang Web kiếm tìm thông tin

          A. http://www.Viloet.com                                           B. http://www.google.com.vn

          C. http://www.yahoo.com                                           D. http://www.dantri.com.vn

Câu 10. 1 máy tính ở Hà Nội kết nối với 1 máy tính ở thành thị Hồ Chí Minh để có thể sao chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

          A. Mạng có dây                                                           B. Mạng WAN

          C. Mạng LAN                                                              D. Mạng ko dây

II. Tự Luận

Câu 1: Siêu văn bản là gì? Thế nào là trang web?

Câu 2: Khái niệm về địa chỉ trang web, website, địa chỉ website và trang chủ ?

Câu 3: Để truy cập các trang web em cần sử dụng ứng dụng gì? Làm thế nào để truy cập 1 trang web chi tiết?

 

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

B

B

C

B

D

C

A

B

C

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về điện thoại)-

4. ĐỀ SỐ 4

I. Trắc Nghiệm

Câu 1. Siêu văn bản thường được tạo ra bằng tiếng nói nào?

          A. Pascal                            B. Thnl                              C. Html   D. Thml

Câu 2. Các thiết bị Vỉ mạng, Hub, bộ chuyển mạch thuộc thành phần nào của mạng máy tính

          A. Thiết bị đầu cuối                                                     B. Môi trường truyền dẫn                             

          C. Thiết bị kết nối mạng                                              D. Giao thức truyền thông

Câu 3. Tiêu chí nào để phân biệt mạng LAN và mạng WAN?

          A. Các loại dây dẫn hoặc các loại sóng                       B. Phạm vi địa lí                  

          C. Các thiết bị kết nối mạng                                        D. Tất cả các quan điểm trên

Câu 4. Khi lưu 1 hình ảnh tìm thấy trên Internet em làm như thế nào?

          A. Nháy chuột vào hình ảnh / Chọn Save Picture As / Chọn folder cần lưu / Save

          B. Nháy chuột phải vào hình ảnh / Chọn Save Image As / Chọn folder cần lưu / Save

          C. File / Save Page As / Chọn folder cần lưu / Save

          D. File / Save As / Chọn folder cần lưu / Save

Câu 5. Mạng LAN được viết tắc của các từ nào?

          A. Locel Area Network                                               B. Local Are Networ

          C. Local Are Network  D. Local Area Network

Câu 6. Kể tên 1 số trình duyệt web?

          A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Cốc Cốc,…

          B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox),Word, Excel,…

          C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word,…

          D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…

Câu 7. Di chuyển trang chiếu, ta chọn trang chiếu và nháy nút:

A. Cut-> Paste          B. Copy->  Paste                   C. Delete                  D. Exit

Câu 8. Nêu các kiểu mạng?

A. Mạng kiểu đường thẳng, hình sao và kiểu vòng

B. Mạng LAN, WAN, kiểu đường thẳng và kiểu vòng

C. Mạng kiểu đường thẳng

D. Mạng kiểu đường thẳng và kiểu vòng

Câu 9. Chọn cùng lúc nhiều trang chiếu ta nhấn giữ nút lệnh

A. Alt                       B. Ctrl                                    C. Delete    D. Enter

Câu 10. Tùy chọn None trong Transitions là

             A. Không hiệu ứng                                                   B. Có hiệu ứng

          C. Chèn âm thanh                                                        D. Chèn hình ảnh

II. Tự Luận

Câu 1: Để truy cập các trang web em cần sử dụng ứng dụng gì? Làm thế nào để truy cập 1 trang web chi tiết?

 Câu 2: Thư điện tử là gì?

Câu 3: Dịch vụ thư điện tử phân phối những tính năng chính nào?

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

B

B

D

A

A

A

B

A

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về điện thoại)-

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung tài liệu Bộ 4 Đề thi HK1 môn Tin học 9 5 2021 – 2022 Trường THCS Nguyễn Du có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo bổ ích khác các em chọn tính năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

Bộ 4 Đề thi HK1 môn Tin học 9 5 2021 – 2022 Trường THCS Quang Trung có đáp án

384

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tin học 9 5 2021 – 2022 có đáp án

904

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Vật Lý 9 5 2021 – 2022 có đáp án

939

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử 9 5 2021-2022

655

Đề cương ôn tập HK1 môn GDCD 9 5 2021-2022

671

Đề cương ôn tập HK1 môn Ngữ văn 9 5 học 2021-2022

530


  • Tổng hợp: Anh Dũng SEO
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/bo-4-de-thi-hk1-mon-tin-hoc-9-nam-2021-2022-truong-thcs-nguyen-du-co-dap-an-doc34603.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button