Wiki

Bộ Cú

Bộ Cú
Thời điểm hóa thạch: 30–0 triệu năm trước đây
TiềnЄ
Є
O
S
D
C
P
T
J
K
Pg
N
Q

Related Articles

Cuối Paleocen – gần đây

Strix occidentalis caurina (Cú lông đốm)
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Aves
Phân lớp (subclass) Neornithes
Phân thứ lớp (infraclass) Neognathae
Liên bộ (superordo) Neoaves
Bộ (ordo) Strigiformes
Wagler, 1830
Bộ Cú
Các họ

Danh sách

 • Strigidae
  Tytonidae
  Ogygoptyngidae (hóa thạch)
  Palaeoglaucidae (hóa thạch)
  Protostrigidae (hóa thạch)
  Sophiornithidae (hóa thạch)
Danh pháp đồng nghĩa
Strigidae sensu Sibley & Ahlquist

Bộ Cú (Danh pháp khoa học: Strigiformes) là một bộ chim săn mồi, thường sống đơn độc và săn mồi vào ban đêm. Bộ Cú có trên 200 loài.

Các loài còn sinh tồn trong bộ Cú được chia thành hai họ là

 • Họ Cú mèo (Strigidae) gồm các loài cú mèo, cú vọ, dù dì, hù… khoảng 190 loài trong 24 chi
 • Họ Cú lợn (Tytonidae) khoảng gần 20 loài trong 2 chi

Các loài cú đã tuyệt chủng, còn di tích hóa thạch nằm trong các họ như Ogygoptyngidae, Palaeoglaucidae, Protostrigidae, Sophiornithidae.

Trong nhiều nền văn hoá, cú được biểu tượng cho trí tuệ vì thói quen thức suốt đêm của chúng như những học giả tận tâm, chúng được khuôn mẫu với đôi mắt đeo cặp kiếng, ở văn hoá châu Á, cú hay cú vọ, chim lợn là biểu tượng cho điềm xui xẻo, tang tóc.

Hình ảnh


 • Bộ Cú

 • Bộ Cú

 • Bộ Cú

 • Bộ Cú

Chú thích


Check Also
Close
Back to top button