Các hãng game lớn trên thế giới nói gì về NFT?

Let’s listen to the comments and shares from the CEOs of the world’s largest game studios today about the NFT genre.

SIGN UP FOR SPORTS YOUTUBE CHANNEL 247

NFT games are gradually becoming a trend and occupy a large market share in the field of video games. However, this new genre has also created waves of fierce controversy in the community gamer.

A lot of people wonder if NFT is just a game Ponzi scam nothing more, no less or have any other real value.

And if you still can’t find the solution after many hours of debate on social networks, try listening to opinions and comments from the experts. top game company world.

These are the people who have actually spent months or even years to research on NFT for the purpose of putting it into practice. Their answers, although not objective, provided at least the necessary arguments and information.

Ubisoft

Ubisoft CEO Yves Guillemot once called Blockchain a revolutionallows gamers play for money, actually earn the content and own the content. This CEO also strongly asserted that NFT will help develop the entire gaming industry.

Ubisoft itself also implemented the NFT mechanism on the game Ghost Recon: Breakpoint. However, this project did not receive positive feedback from the community.

What do major game studios in the world say about NFT? 107051

Konami

Konami has become one of the major game studios pioneering in the field of NFT along with Ubisoft. On January 12, this company launched the Memorial NFT Series and officially began the process of “corruption”.

What do major game studios in the world say about NFT? 107050
Konami has auctioned NFT works of the Castle Vania series

Sony

Sony’s PlayStation controller and game unit has not yet commented on the NFT. However Sony Pictures (an independent business project of the company) has implemented a number of NFT game projects related to space Spider-Man.

What do major game studios in the world say about NFT? 107052

Capcom

Capcom leadership has not yet commented on the NFT. However, this company has provided a license to an entity that creates NFT card collection of the game Street Fighter.

What do major game studios in the world say about NFT? 107053
Street Fighter has got a collection of NFT cards

EA

“In the context of the gaming village and the current life context, collectible digital content will play an important role Future. While it’s still quite early to confirm, we are probably in a good position and should think more creatively going forward.” – CEO Andrew Wilson of EA implicitly shared.

(… To be continued)

.


Thông tin thêm

Các hãng game lớn trên thế giới nói gì về NFT?

#Các #hãng #game #lớn #trên #thế #giới #nói #gì #về #NFT

[rule_3_plain]

#Các #hãng #game #lớn #trên #thế #giới #nói #gì #về #NFT

Hãy cùng lắng nghe những nhận xét và chia sẻ từ CEO của các hãng game lớn nhất thế giới hiện nay về thể loại NFT.

ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE THỂ THAO 247

Các game NFT đang dần trở thành xu hướng và chiếm lĩnh một thị phần không nhỏ trong lĩnh vực trò chơi điện tử. Tuy nhiên, thể loại mới này cũng đã tạo ra những làn sóng tranh cãi kịch liệt không hồi kết trong cộng đồng game thủ.Rất nhiều người băn khoăn rằng liệu NFT chỉ là một trò lừa đảo Ponzi không hơn không kém hay còn mang một giá trị thực sự nào khác.

Và nếu bạn vẫn chưa tìm ra lời giải sau những cuộc tranh luận nhiều giờ đồng hồ trên mạng xã hội, hãy thử lắng nghe ý kiến và nhận xét từ các hãng game hàng đầu thế giới.Đây là những người đã thực sự bỏ hàng tháng thậm chí cả năm trời để nghiên cứu về NFT với mục đích ứng dụng nó vào thực tế. Câu trả lời của họ, mặc dù không khách quan nhưng chí ít cũng cung cấp những lý lẽ và thông tin cần thiết.UbisoftCEO Yves Guillemot của Ubisoft từng gọi Blockchain là một cuộc cách mạng, cho phép game thủ chơi để kiếm tiền, thực sự kiếm được content và sở hữu content. Vị CEO này còn mạnh miệng khẳng định rằng NFT sẽ giúp phát triển cả ngành công nghiệp game.Chính Ubisoft cũng đã triển khai cơ chế NFT trên tựa game Ghost Recon: Breakpoint. Tuy nhiên, dự án này đã không nhận được những phản hồi tích cực từ cộng đồng.

KonamiKonami đã trở thành một trong những hãng game lớn tiên phong trong lĩnh vực NFT cùng với Ubisoft. Ngày 12/1 vừa qua, hãng này đã cho ra mắt Memorial NFT Series và chính thức bắt đầu quá trình “tha hóa”.

Konami đã cho đấu giá các tác phẩm NFT của dòng game Castle VaniaSonyĐơn vị phụ trách mảng game và tay cầm PlayStation của Sony chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về NFT. Tuy nhiên Sony Pictures (một dự án kinh doanh độc lập của hãng) đã triển khai một số dự án game NFT liên quan đến vũ trụ Spider Man.

CapcomLãnh đạo Capcom chưa đưa ra bất cứ lời nhận xét nào về NFT. Tuy nhiên, hãng này đã cung cấp giấy phép cho một đơn vị tạo ra bộ sưu tập thẻ NFT của tựa game Street Fighter.

Street Fighter đã có một bộ sưu tập thẻ NFTEA”Trong bối cảnh làng game và bối cảnh cuộc sống ở thời điểm hiện tại, những nội dung số có thể thu thập sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai. Mặc dù vẫn còn khá sớm để khẳng định, nhưng chúng tôi có lẽ đang ở tại một vị trí thuận lợi và nên suy nghĩ một cách sáng tạo hơn để hướng về phía trước.” – CEO Andrew Wilson của EA chia sẻ một cách đầy ẩn ý.(… Còn tiếp)

#Các #hãng #game #lớn #trên #thế #giới #nói #gì #về #NFT

[rule_2_plain]

#Các #hãng #game #lớn #trên #thế #giới #nói #gì #về #NFT

[rule_2_plain]

#Các #hãng #game #lớn #trên #thế #giới #nói #gì #về #NFT

[rule_3_plain]

#Các #hãng #game #lớn #trên #thế #giới #nói #gì #về #NFT

Hãy cùng lắng nghe những nhận xét và chia sẻ từ CEO của các hãng game lớn nhất thế giới hiện nay về thể loại NFT.

ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE THỂ THAO 247

Các game NFT đang dần trở thành xu hướng và chiếm lĩnh một thị phần không nhỏ trong lĩnh vực trò chơi điện tử. Tuy nhiên, thể loại mới này cũng đã tạo ra những làn sóng tranh cãi kịch liệt không hồi kết trong cộng đồng game thủ.Rất nhiều người băn khoăn rằng liệu NFT chỉ là một trò lừa đảo Ponzi không hơn không kém hay còn mang một giá trị thực sự nào khác.

Và nếu bạn vẫn chưa tìm ra lời giải sau những cuộc tranh luận nhiều giờ đồng hồ trên mạng xã hội, hãy thử lắng nghe ý kiến và nhận xét từ các hãng game hàng đầu thế giới.Đây là những người đã thực sự bỏ hàng tháng thậm chí cả năm trời để nghiên cứu về NFT với mục đích ứng dụng nó vào thực tế. Câu trả lời của họ, mặc dù không khách quan nhưng chí ít cũng cung cấp những lý lẽ và thông tin cần thiết.UbisoftCEO Yves Guillemot của Ubisoft từng gọi Blockchain là một cuộc cách mạng, cho phép game thủ chơi để kiếm tiền, thực sự kiếm được content và sở hữu content. Vị CEO này còn mạnh miệng khẳng định rằng NFT sẽ giúp phát triển cả ngành công nghiệp game.Chính Ubisoft cũng đã triển khai cơ chế NFT trên tựa game Ghost Recon: Breakpoint. Tuy nhiên, dự án này đã không nhận được những phản hồi tích cực từ cộng đồng.

KonamiKonami đã trở thành một trong những hãng game lớn tiên phong trong lĩnh vực NFT cùng với Ubisoft. Ngày 12/1 vừa qua, hãng này đã cho ra mắt Memorial NFT Series và chính thức bắt đầu quá trình “tha hóa”.

Konami đã cho đấu giá các tác phẩm NFT của dòng game Castle VaniaSonyĐơn vị phụ trách mảng game và tay cầm PlayStation của Sony chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về NFT. Tuy nhiên Sony Pictures (một dự án kinh doanh độc lập của hãng) đã triển khai một số dự án game NFT liên quan đến vũ trụ Spider Man.

CapcomLãnh đạo Capcom chưa đưa ra bất cứ lời nhận xét nào về NFT. Tuy nhiên, hãng này đã cung cấp giấy phép cho một đơn vị tạo ra bộ sưu tập thẻ NFT của tựa game Street Fighter.

Street Fighter đã có một bộ sưu tập thẻ NFTEA”Trong bối cảnh làng game và bối cảnh cuộc sống ở thời điểm hiện tại, những nội dung số có thể thu thập sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai. Mặc dù vẫn còn khá sớm để khẳng định, nhưng chúng tôi có lẽ đang ở tại một vị trí thuận lợi và nên suy nghĩ một cách sáng tạo hơn để hướng về phía trước.” – CEO Andrew Wilson của EA chia sẻ một cách đầy ẩn ý.(… Còn tiếp)


  • Tổng hợp: Anh Dũng SEO
  • Nguồn: https://thethao247.vn/380-cac-hang-game-lon-tren-the-gioi-noi-gi-ve-nft-phan-1-d249290.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button