Công nghệ

Cách cài đặt GNOME trên Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa

GNOME, GNU Network Object Model Environment là một giao diện đồ họa người dùng (GUI) trong Linux và cụ thể là trong hệ điều hành Ubuntu. Nó bao gồm nhiều ứng dụng dành cho máy tính để bàn và mục đích của nó là làm cho hệ thống Linux dễ sử dụng cho những người không phải là lập trình viên. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt GNOME trên Ubuntu 20.04 Focal Fossa.

Các yêu cầu và quy ước phần mềm được sử dụng

  • Hệ thống: Đã cài đặt hoặc nâng cấp lên Ubuntu 20.04 Focal Fossa
  • Phần mềm: GNOME Shell 3.34.1 trở lên
  • Những yêu cầu khác: Truy cập vào hệ thống Linux với tư cách là người chủ hoặc thông qua lệnh sudo.
  • quy ước:
    • # – yêu cầu các lệnh Linux đã cho phải được thực thi với đặc quyền root, trực tiếp với tư cách người dùng root hoặc bằng cách sử dụng lệnh sudo
    • $ – yêu cầu các lệnh Linux đã cho phải được thực thi như một người dùng bình thường, không có đặc quyền.

Hướng dẫn từng bước để cài đặt GNOME trên Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa

Cài đặt GNOME Vanilla trên Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa

Phiên bản GNOME vani là một cài đặt GNOME trên máy tính để bàn. Nó thiếu hầu hết các phần mềm mà bạn mong đợi theo mặc định, nhưng yêu cầu tài nguyên là tối thiểu.

Để cài đặt phiên bản vani của GNOME trên máy tính để bàn, hãy thực hiện lệnh sau:

$ sudo apt install GNOME-session gdm3

Tất cả đã được làm xong. Hãy khởi động lại hệ thống:

$ sudo reboot
  • Cách cài đặt Hyper Terminal trong Ubuntu 20.04

Cài đặt đầy đủ GNOME trên máy tính để bàn trên Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa

Phần sau sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước về cách cài đặt máy tính để bàn GNOME đầy đủ trên Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.

Cách dễ nhất để cài đặt màn hình GNOME đầy đủ là sử dụng lệnh taskel. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng lệnh taskel có sẵn trên hệ thống của bạn:

$ sudo apt install tasksel

Tiếp theo, sử dụng lệnh taskel để cài đặt màn hình GNOME:

$ sudo tasksel install ubuntu-desktop

Tất cả đã được làm xong. Hãy khởi động lại hệ thống Ubuntu 20.04:

$ sudo reboot

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button