Thủ Thuật

Cách sử dụng hàm Vlookup trong kế toán

Bạn là nhân viên kế toán, bạn thường xuyên phải làm việc với các tài khoản và các con số? Bài viết hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup trong kế toán dưới đây sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của bạn.

Hàm tìm kiếm trong Vlookup là hàm tra cứu và tham chiếu thông tin có sẵn sau đó trả về kết quả ở cột – bảng khác theo một điều kiện nhất định, hàm Vlookup là một trong những hàm được sử dụng nhiều nhất trong Excel.

Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup trong kế toán

CÁCH SỬ DỤNG Vlookup TRONG KẾ TOÁN

Chức năng Vlookup trong kế toán giúp bạn có thể tính khấu hao, phân bổ chi phí, tính đơn giá hàng tồn kho, tìm mã tài khoản, tên tài khoản, tên sản phẩm, ……

Cú pháp của Vlookup. chức năng

Sử dụng vlookup trong ví của bạn

Giá trị cần tìm: là giá trị mà chúng tôi lấy để tham khảo và cả trong vùng dữ liệu tìm kiếm. Ví dụ: Tên hàng, mã hàng, đơn giá, thành tiền ……

Tìm kiếm khu vực dữ liệu: đây là vùng dữ liệu mà chúng ta sẽ tham chiếu để tìm ra kết quả, nó phải chứa “Giá trị cần tìm”.

Cột trả về dữ liệu tìm kiếm: là số cột, từ bên trái của vùng Dữ liệu tìm kiếm

Tham số ‘0’: lấy giá trị tuyệt đối

Ý nghĩa của việc sử dụng F4

F4 (1 lần): cho giá trị tuyệt đối. Tuyệt đối có nghĩa là cột cố định và dòng cố định ⇒ $ cột $ dòng

Ví dụ: $ A $ 8 cố định cột A và dòng 8 cố định

F4 (2 lần): đối với giá trị hàng tương đối và tuyệt đối của cột – Được hiểu là hàng cố định, không phải cột cố định cột $ row

Ví dụ: A $ 8 cố định hàng 8, không phải cột A

F4 (3 lần): cho giá trị cột tương đối và cột tuyệt đối – Được hiểu là cột cố định, không phải hàng cố định $ columnline

Wiki ADS sẽ lấy một ví dụ về chức năng VLookup lấy Tên hàng hóa theo Mã hàng hóa từ Danh mục hàng hóa.

Cách sử dụng hàm vlookup trong cuốn 3

Trong đó:

– $ B11: giá trị để tìm kiếm

– $ B11, $ G $ 20: $ I $ 23: là vùng dữ liệu tìm kiếm

– Thông số ‘2’: lấy giá trị trong cột thứ 2 từ bên trái trong vùng tìm kiếm

– Tham số ‘0’: lấy giá trị tuyệt đối

Kết quả sau khi nhấn Enter:

cách sử dụng hàm vlookup trong cuốn 4

Ghi chú:

Bạn giữ nguyên ô kết quả B11 và kéo xuống dưới để thực hiện phép tính với 2 ô bên dưới.

Trên đây là hướng dẫn cách sử dụng hàm Vlookup trong kế toán. Thông thường, người dùng thường kết hợp hàm Vlookup và IF để giải quyết vấn đề nhanh hơn, chi tiết về cách kết hợp hàm Vlookup và IF đã được hướng dẫn chi tiết trên Wiki ADS. Mong rằng sau bài viết này, các bạn có thể dễ dàng sử dụng hàm Vlookup trong công việc kế toán để công việc của mình trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button