Pháp Luật

Cách tính lương giáo viên tiểu học theo quy định mới nhất năm 2021

<p>Lương giáo viên tiểu học được tính như thế nào theo quy định mới nhất? Sau đây, Wiki ADS VN xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết hướng dẫn cách tính bậc lương giáo viên tiểu học theo mức lương cơ sở mới nhất.

Cách tính lương cho giáo viên khi nghỉ thai sản?

Cách tính lương giáo viên THCS theo quy định mới nhất năm 2021

Cách tính lương giáo viên THPT theo quy định mới nhất năm 2021

Cách tính lương và phụ cấp của cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2021

Điều lệ trường tiểu học

Bạn có thể nghĩ rằng giáo viên tiểu học sẽ luôn nhận được một mức lương như nhau, nhưng sự thật là không phải giáo viên tiểu học nào cũng nhận được một mức lương như nhau và các cách tính lương của giáo viên tiểu học cũng không giống nhau. khác nhau. Vì vậy, các thầy cô hãy tìm hiểu chi tiết cách tính lương giáo viên tiểu học để có thể nhận được số tiền đúng với trình độ và công sức của mình.

1. Mức lương giáo viên tiểu học mới nhất

Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư 02/2021 / TT-BGDĐT được hưởng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về mức lương. chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương. 4,98;

b) Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

c) Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

2. Cách tính lương giáo viên tiểu học năm 2021

Quốc hội thông qua việc không tăng lương cơ sở năm 2021 theo lộ trình, nhưng vẫn áp dụng mức lương cơ sở cũ 1,49 triệu đồng / tháng như Nghị định 38/2019 / NĐ-CP của Chính phủ do không cân đối được. nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp xã hội và trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công năm 2020, 2021 cũng như điều chỉnh chuẩn nghèo cho giai đoạn tới.

Do đó, việc tính lương giáo viên tiểu học sẽ được áp dụng theo công thức sau:

Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2020 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng / tháng x Hệ số lương hiện hưởng + mức phụ cấp hiện hưởng

Lương giáo viên tiểu học từ ngày 1/7/2020 vẫn áp dụng theo mức lương cơ sở cũ là 1,49 triệu đồng.

Như vậy, mức lương của giáo viên tiểu học mới nhất sẽ được tính theo công thức trên và áp dụng tùy theo bậc lương của từng giáo viên.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm: Bảng lương, phụ cấp của giáo viên trường công lập để biết chi tiết về lương giáo viên theo ngạch chức danh.

3. Cách thức bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Viên chức đã được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015 / TTLT-BGDĐT-BNV nếu đạt tiêu chuẩn của các hạng chức danh nghề nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều này. Thông tư 02/2021 / TT-BGDĐT được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau:

a) Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29);

b) Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29);

c) Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28).

2. Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27) khi được xác định là người trúng tuyển trong nhiệm kỳ. thi / kiểm tra chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

3. Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) chưa đạt chuẩn của ngạch tương ứng quy định tại Điều 4 của Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III. (mã V.07.03.29).

4. Giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng sau khi kết thúc thời gian tập sự theo quy định và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học. trường đã được nhận.

4. Bảng lương giáo viên tiểu học năm 2021

STT

Xếp hạng nhóm

Bậc 1

Cấp độ 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

đầu tiên

Giáo viên tiểu học cấp III

Hệ số

2,34

2,67

3,00

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

Tiên công

3.487

3.978

4.470

4.962

5.453

5.945

6.437

6.929

7.420

2

Giáo viên tiểu học cấp II

Hệ số

4,00

4,34

4,68

5,02

5,36

5,70

6,04

6,38

Tiên công

5.960

6.467

6.973

7.480

7.986

8.493

9.000 won

9.506

3

Giáo viên tiểu học cấp I

Hệ số

4,40

4,74

5,08

5,42

5,76

6.10

6,44

6,78

Tiên công

6,556

7.063

7,569

8.076

8.582

9.089

9.596

10.102

5. Phụ cấp cho giáo viên

Ngoài mức lương trên, giáo viên còn được hưởng một số khoản phụ cấp. Như sau:

a) Phụ cấp ưu đãi theo nghề

Theo Thông tư liên tịch 01/2006 / TTLT-BGD & ĐT-BNV-BTC, giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề.

Quyền lợi được tính theo công thức:

Phụ cấp ưu đãi = mức lương cơ sở x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ phần trăm phụ cấp ưu đãi.

Trong đó, tỷ lệ phụ cấp ưu đãi dao động từ 25% đến 50%, tùy theo đối tượng giáo viên và địa bàn công tác.

b) Phụ cấp thâm niên

Nghị định 54/2011 / NĐ-CP quy định nhà giáo đang giảng dạy và hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập được tính phụ cấp thâm niên nghề nếu có thời gian giảng dạy hoặc hoạt động giáo dục từ 5 năm trở lên. năm.

Phụ cấp thâm niên = 5% x [mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)].

Từ những năm tiếp theo, mức phụ cấp thâm niên hàng năm được tính bằng 1%.

Tuy nhiên, theo tinh thần của Luật Giáo dục 2019, từ ngày 1/7/2020 sẽ bãi bỏ chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

c) Phụ cấp thu hút

Giáo viên công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng thêm một khoản phụ cấp hấp dẫn.

Mức phụ cấp hấp dẫn bằng 70% lương hàng tháng. Trong đó thời gian được hưởng phụ cấp này là thời gian công tác thực tế tại địa phương và tối đa không quá 05 năm.

Ngoài các khoản phụ cấp nêu trên, còn có một số chế độ phụ cấp đặc biệt khác đối với nhà giáo như: Phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo là nghệ nhân; Trợ cấp đối với giáo viên công tác lâu năm ở vùng đặc biệt khó khăn; Phụ cấp cho giáo viên dạy người khuyết tật…

  • Bảng kê lương giáo viên vùng khó khăn

6. Cách tính lương giáo viên tiểu học trường tư thục – trường quốc tế

Ở các trường tư thục, quốc tế có cách tính lương giáo viên tiểu học không theo chuẩn của trường công lập. Mức lương nhận được sẽ tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, mức lương ở các trường ngoài công lập thường sẽ cao hơn, đặc biệt là các trường quốc tế.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Lao động và tiền lương của Wiki ADS VN.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page