GameGame Mobile

Cập nhật Âm Dương Sư mới – Thức thần R Thiên Tỉnh Hạ, skin Hoang mới và PBBM Thanh Cơ ra mắt

Trong cập nhật mới đây của Âm Dương Sư Trung Quốc, chúng ta sẽ có hàng loạt nội dung mới bao gồm một thức thần loli R mới mang tên Thiên Tỉnh Hạ, skin Hoang Dubai mới và PBBM Thanh Cơ với bộ cánh mới cho dì rắn này,

Thức thần R Thiên Tỉnh Hạ

Là một thức thần buff tốc và buff máu đa dụng “theo tình trạng của đồng đội, Thiên Tỉnh Hạ sẽ là một thức thần buff khá đặc biệt và cũng khó nuôi (hình như chỉ xuất hiện trong 200 Trát như Sổ Châu). Hãy xem qua bộ kĩ năng của bé loli mới này ra sao nhé:

Cập nhật Âm Dương Sư mới - Thức thần R Thiên Tỉnh Hạ, skin Hoang mới và PBBM Thanh Cơ ra mắt 2

Kĩ năng 1: Ném đá

Bé loli lấy đá ném thường gây 100% sát thương

 • Cấp 2 – 105% sát thương
 • Cấp 3 – 110% sát thương
 • Cấp 4 – 115% sát thương
 • Cấp 5 – 125% sát thương

Kĩ năng 2: Che Mưa

(Bị động – Phát sinh duy nhất) Buff kháng cho toàn team +10%

 • Cấp 2 – Buff 15%
 • Cấp 3 – Buff 20%
 • Cấp 4 – Buff 25%
 • Cấp 5 – Đầu lượt bản thân và đồng đội sẽ hồi lại 5% máu tối đa

Kĩ năng 3: Thanh Âm Gặp Lại

(Kích hoạt: 0 lửa) – Nhận ngay 2 tầng kí ấn Hoan Du, tồn tại trong 1 lượt.

Hiệu ứng: Hoan Du cứ hết lượt đồng đội sẽ tiêu hao 1 tầng để buff mana

Bình thường ở trạng thái mớ ngủ, nếu có ấn Hoan Du và không bị khống chế sẽ vào trạng thái “Tỉnh Táo” – buff 10% sát thương cho toàn team, bản thân sẽ nhận được 100% kháng. Đầu trận sẽ vào trạng thái tỉnh táo ngay cho đến lượt kế tiếp.

 • Cấp 2 – Buff 15% sát thương
 • Cấp 3 – Tiêu hao Hoan Du còn tăng 25% thanh hành động
 • Cấp 4 – Buff 20% sát thương
 • Cấp 5 – Kích hoạt nhận 3 tầng Hoan Du

Phó Bản Bí Mật Thanh Cơ – Skin mới Đường Hồng Tuyệt Luyến

Cuối cùng chị rắn Thanh Cơ SR cũng đã có thêm được bộ skin nhìn khá đẹp cho mình – Đường Hồng Tuyệt Luyến. Bộ skin này cũng sẽ sớm xuất hiện trong PBBM Thanh Cơ trong thời gian tới.

Cập nhật Âm Dương Sư mới - Thức thần R Thiên Tỉnh Hạ, skin Hoang mới và PBBM Thanh Cơ ra mắt 3

Skin Hoang mới – Tinh Hà Dạ Vịnh

Hoang Dubai nay cũng sẽ có thêm bộ skin nhìn giống…người nhà trời hơn với bím tóc và áo xanh xõa (cứ như Yao) mang tên Tinh Hà Dạ Vịnh.

Cập nhật Âm Dương Sư mới - Thức thần R Thiên Tỉnh Hạ, skin Hoang mới và PBBM Thanh Cơ ra mắt 4

Back to top button