Câu hỏi ôn thi môn Triết học có đáp án

HOC247.Net đã sưu tầm và tuyển lựa gửi tới các bạn Câu hỏi ôn tập môn Triết học. Hy vọng với tài liệu này sẽ hỗ trợ những tri thức hữu dụng cho các bạn trong giai đoạn ôn tập tăng lên tri thức trước lúc bước vào kì thi của mình.

CÂU HỎI ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1: Khái niệm giai cấp người lao động?

 • Các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học dùng nhiều thuật ngữ không giống nhau để chỉ giai cấp hữu ích ích đối lập trực tiếp với giai cấp tư sản trong xã hội tư bản chủ nghĩa- đấy là giai cấp người lao động, giai cấp vô sản, giai cấp những công nhân làm công v.v. Giai cấp này là thành phầm của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa và cho dù tên gọi có không giống nhau, mà có 2 mục tiêu căn bản để xác định giai cấp người lao động, phân biệt nó với các lực lượng xã hội khác
 • Về phương thức sản xuất, giai cấp người lao động là những công nhân trực tiếp hay gián tiếp vận hành dụng cụ sản xuất có thuộc tính công nghiệp, càng ngày càng đương đại và xã hội hoá cao. Đây cũng là mục tiêu căn bản để phân biệt người người lao động đương đại với người thợ thủ công thời trung thế kỉ hay người thợ trong công trường thủ công.
 • Về địa điểm của giai cấp người lao động trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp người lao động là những người ko có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột thặng dư giá trị. Chính tính chất này đã biến giai cấp người lao động biến thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản và dựa vào đây nhưng mà C.Mác và Ph.Ănghen còn gọi giai cấp người lao động là giai cấp vô sản trong xã hội tư bản.
 • Cũng cần xem xét rằng, giai cấp người lao động là giai cấp có mặt trên thị trường và tăng trưởng gắn với sự có mặt trên thị trường và tăng trưởng của nền đại công nghiệp, nên lúc mày mò giai cấp người lao động cũng cần thấy rằng đây là 1 định nghĩa mở. Sự chuyển đổi của giai cấp người lao động diễn ra thường xuyên, liên tiếp, cả về số lượng, chất lượng, đặc thù chuyển đổi về cơ cấu. Người lao động hiện tại ko chỉ bao gồm những người đi làm công (ở các nước tư bản chủ nghĩa), nhưng mà 1 bộ phận ko bé đã biến thành người làm chủ, nắm quyền chỉ huy xã hội (ở các nước xã hội chủ nghĩa); họ ko chỉ bao gồm những công nhân tay chân nhưng mà còn bao gồm cả những công nhân sản xuất với trình độ trí não cao; họ ko chỉ gồm những công nhân công nghiệp trực tiếp tạo ra các trị giá vật chất cho xã hội nhưng mà còn bao gồm những công nhân trong những ngành dịch vụ hoạt động theo lối công nghiệp

Câu 2: Nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động?

Sứ mạng lịch sử của 1 giai cấp là những nhiệm vụ lịch sử phó thác cho 1 giai cấp (do địa vị kinh tế-xã hội khách quan của giai cấp đấy quy định) để nó tiến hành bước chuyển cách mệnh từ hình thái kinh tế-xã hội đang còn đó sang hình thái kinh tế-xã hội cao hơn, tân tiến hơn.

 • Sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động hiện ra lúc phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ko giải quyết được những tranh chấp căn bản vốn có của nó. Giai cấp người lao động có sứ mạng lịch sử xoá bỏ phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ cơ chế người bóc lột người, giải phóng giai cấp người lao động, quần chúng lao động và toàn loài người khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo khó, lỗi thời, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa cao hơn, tân tiến hơn.
 • Về bản chất, nội dung sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động, dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản, là thực hiện cách mệnh xã hội chủ nghĩa, trình bày qua 2 quá trình là lật đổ sự cai trị của giai cấp tư sản, giành chính quyền về tay giai cấp người lao động và sử dụng chính quyền đấy để cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động Việt Nam là thực hiện cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân, thiết lập chính quyền của quần chúng để thực hiện cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Điều kiện khách quan quy định sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động

Xuất phát từ địa vị kinh tế-xã hội

 • Giai cấp người lao động là bộ phận quan trọng nhất, cách mệnh nhất của lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa; đại diện cho lực lượng sản xuất đương đại, có trình độ xã hội hoá cao; điển hình cho xu thế tăng trưởng của xã hội nhân loại; là yếu tố quyết định phá với quan hệ sản xuất chiếm hữu cá nhân tư bản chủ nghĩa, xây dựng phương thức sản xuất mới tân tiến hơn phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
 • Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, giai cấp người lao động ko có, hoặc căn bản là ko có tư liệu sản xuất; họ bán sức lao động cho giai cấp tư sản và bị giai cấp tư sản bóc lột thặng dư giá trị; họ bị dựa dẫm hoàn toàn trong giai đoạn cung ứng các kết quả lao động của chính họ. Vì sự sống còn của mình, giai cấp người lao động chẳng thể ko đứng lên chiến đấu lật đổ sự cai trị của giai cấp tư sản để giải phóng mình cùng lúc giải phóng toàn xã hội.
 • Giai cấp người lao động đại diện cho phương thức sản xuất dựa trên cơ chế sở hữu xã hội ko có bóc lột, nên ích lợi căn bản của giai cấp người lao động thích hợp với ích lợi căn bản của những công nhân. Do đấy, họ có bản lĩnh tập trung, chỉ huy những công nhân bị áp bức làm cách mệnh xoá bỏ cơ chế người bóc lột người; xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa- nơi ko còn áp bức, bóc lột.

Xuất phát từ đặc điểm chính trị-xã hội của giai cấp người lao động.

 • Giai cấp người lao động là giai cấp hiện đại nhất; là giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất hiện đại càng ngày càng đương đại và mang tính xã hội hóa cao. Cùng lúc cuộc chiến đấu chống áp bức, bóc lột đã tôi rèn và hỗ trợ cho giai cấp người lao động những kiến thức xã hội-chính trị cần phải có cho 1 giai cấp hiện đại.
 • Giai cấp người lao động là giai cấp có ý thức cách mệnh triệt để, trình bày ở môc tiêu cách mệnh của mình là xãa bỏ tận gốc cơ chế người bóc lột người, xoá bỏ hoàn toàn cơ chế tư hữu, giải phóng mình và giải phóng toàn loài người khỏi mọi cơ chế áp bức, bóc lột. Giai cấp người lao động hoàn toàn có thể tiến hành được môc tiêu đấy vì nó có nền móng lý luận hiện đại là chủ nghĩa Mác-Lênin.
 • Giai cấp người lao động là giai cấp có tinh thần tổ chức kỷ luật cao; tinh thần đấy được tạo nên do lao động trong nền công nghiệp đương đại, với điều kiện sản xuất tập hợp, sự cắt cử lao động kĩ càng nên buộc người lao động phải có tác phong công nghiệp và từ tác phong công nghịêp đấy nhưng mà tinh thần tổ chức kỷ luật được tạo nên. Mặt khác, do giai cấp người lao động thường xuyên phải chống chọi với bộ máy đàn áp đồ sộ và nhiều mưu mô hiểm độc của giai cấp tư sản, bởi thế, để chiến đấu chống lại bộ máy đấy, giai cấp người lao động phải kết đoàn, tổ chức chặt chẽ và có tinh thần tổ chức kỷ luật cao. d) giai cấp người lao động là giai cấp có thực chất quốc tế. Do giai cấp người lao động ở các quốc gia tư bản chủ nghĩa đều có địa vị kinh tế-xã hội giống nhau, vì thế, họ có môc tiêu chiến đấu chung. Mặt khác, chủ nghĩa tư bản cũng là 1 lực lượng quốc tế nên muốn giành được chiến thắng, giai cấp người lao động phải kết đoàn quốc tế.

Câu 3: Quy luật tạo nên, tăng trưởng của Đảng Cộng sản và vai trò của nó trong giai đoạn tiến hành sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động?

Quy luật tạo nên, tăng trưởng Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản là đội đi đầu, là tổ chức chính trị cao nhất của giai cấp người lao động. Đảng Cộng sản bao gồm những người hiện đại nhất của giai cấp người lao động và quần chúng lao động; chiến đấu triệt để và trung thành vì ích lợi của giai cấp người lao động, quần chúng lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền móng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động.

Đảng Cộng sản có mặt trên thị trường là thành phầm của sự liên kết chủ nghĩa Mác với phong trào người lao động.

 • Có áp bức giai cấp thì có chiến đấu giai cấp. Ngay tính từ lúc mới có mặt trên thị trường giai cấp người lao động đã thực hiện những cuộc chiến đấu chống áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản. Những cuộc chiến đấu lúc đầu diễn ra lẻ tẻ và mang tính tự phát vì môc đích kinh tế, do thiếu 1 lý luận cách mệnh và 1 tổ chức đi đầu chỉ huy nên đều thất bại. Chính sự tăng trưởng của phong trào người lao động đặt ra yêu cầu phải có lý luận hiện đại dẫn đường để tổ chức, giáo dục, tỉnh ngộ giai cấp người lao động về sứ mạng lịch sử của mình, để vạch cho giai cấp người lao động đường lối và cách thức cách mệnh khoa học. Chủ nghĩa Mác có mặt trên thị trường đã giải quyết được yêu cầu của phong trào người lao động.
 • Chủ nghĩa Mác có mặt trên thị trường đã mau chóng xâm nhập vào phong trào người lao động, biến thành hệ tư tưởng, vũ khí lý luận của giai cấp người lao động. Mặt khác, phê duyệt phong trào người lao động chủ nghĩa Mác được kiểm nghiệm, bổ sung, tăng trưởng và càng ngày càng hoàn thiện. c) lúc chủ nghĩa Mác có mặt trên thị trường chỉ có 1 bộ phận ưu tú nhất của giai cấp người lao động tiếp nhận được nó. Bộ phận này đã hăng hái quảng bá chủ nghĩa Mác vào phong trào người lao động, giáo dục, tỉnh ngộ và tổ chức người lao động chiến đấu, Đảng Cộng sản có mặt trên thị trường từ giai đoạn hoạt động chi tiết đấy.
 • Đảng Cộng sản là thành phầm của sự liên kết chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào người lao động; mà trong mỗi nước, sự liên kết đấy là thành phầm của lịch sử, được tiến hành bằng những trục đường đặc thù, tuỳ theo điều kiện chi tiết. Ở nhiều nước thực dân địa, nửa thực dân địa, Đảng Cộng sản có mặt trên thị trường là thành phầm của sự liên kết chủ nghĩa Mác với phong trào người lao động và phong trào yêu nước.

Vai trò của Đảng Cộng sản trong giai đoạn tiến hành sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động.

 • Đảng Cộng sản là yếu tố đảm bảo cho giai cấp người lao động chấm dứt chiến thắng sứ mạng lịch sử của mình.
 • Đảng Cộng sản là lãnh tụ chính trị của giai cấp người lao động và quần chúng lao động. Nhờ có lý luận đi đầu của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng đã áp dụng vào điều kiện chi tiết để đề ra đường lối chiến lược, sách lược, 1 cương lĩnh cách mệnh đúng mực cho cả giai đoạn cách mệnh cũng như cho từng quá trình cách mệnh.
 • Đảng Cộng sản đại biểu trung thành cho ích lợi của giai cấp người lao động, quần chúng lao động và của cả dân tộc, vì thế, dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản, giai cấp người lao động mới tập hợp được sức mạnh trong nước và quốc tế trong cuộc chiến đấu tiến hành sứ mạng lịch sử.
 • Đảng Cộng sản là bộ tư vấn tranh đấu của giai cấp người lao động. Đây là nơi tổ chức, hấp dẫn, giáo dục, cổ vũ giai cấp người lao động và các phân khúc quần chúng lao động tiến hành cương lĩnh cách mệnh đã đề ra.
 • Như vậy, chỉ có dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản, giai cấp người lao động và quần chúng lao động mới có được sự hợp nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động; mới chuyển từ chiến đấu tự phát sang chiến đấu tự giác, bảo đảm cho cách mệnh xã hội chủ nghĩa chiến thắng.

Câu 4: Cách mệnh xã hội chủ nghĩa và nguyên do của nó?

Cách mệnh xã hội chủ nghĩalà cuộc cách mệnh nhằm thay thế cơ chế tư bản chủ nghĩa bằng cơ chế xã hội chủ nghĩa; trong cuộc cách mệnh đấy, giai cấp người lao động là người chỉ huy và cộng với dân chúng quần chúng lao động khác xây dựng 1 xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ.

 • Theo nghĩa hẹp, cách mệnh xã hội chủ tức là cuộc cách mệnh chính trị, chấm dứt bằng việc giai cấp người lao động và quần chúng lao động giành được chính quyền, thiết lập được nhà nước của giai cấp người lao động và quần chúng lao động.
 • Theo nghĩa rộng, cách mệnh xã hội chủ nghĩa gồm 2 quá trình; quá trình giai cấp người lao động giành chính quyền, tổ chức thành ách thống trị và quá trình giai cấp người lao động sử dụng chính quyền của mình để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nguyên nhân của cách mệnh xã hội chủ nghĩa

Cũng như mọi cuộc cách mệnh diễn ra trong lịch sử, cách mệnh xã hội chủ tức là kết quả thế tất của việc khắc phục tranh chấp đối kháng trong lòng chủ nghĩa tư bản:

 • Dưới chủ nghĩa tư bản, sự tăng trưởng mạnh bạo của khoa học kỹ thuật, lực lượng sản xuất đã đạt đến trình độ xã hội hoá càng ngày càng cao khiến cho quan hệ sản xuất dựa trên cơ chế chiếm hữu cá nhân về tư liệu sản xuất trở thành lỗi thời, lạc hậu, kìm hãm sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất. Điều này đặt ra yêu cầu phải thực hiện 1 cuộc cách mệnh xã hội để xoá bỏ quan hệ sản xuất lạc hậu, thay thế bằng quan hệ sản xuất mới, mở đường cho lực lượng sản xuất hành triển.
 • Tranh chấp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong xã hội tư bản chủ nghĩa được biểu thị về mặt xã hội là tranh chấp giữa giai cấp người lao động và giai cấp tư sản. Tranh chấp này cũng tăng trưởng càng ngày càng gay gắt và là tranh chấp đối kháng chẳng thể điều hoà, nó chỉ có thể được khắc phục bằng 1 cuộc cách mệnh xã hội – cách mệnh xã hội chủ nghĩa.
 • Tuy nhiên, những tranh chấp đấy tự nó ko dẫn tới cách mệnh nhưng mà cách mệnh xã hội chủ nghĩa muốn nổ ra giai cấp người lao động cần phải nhận thức được sứ mạng lịch sử của mình, biết nắm bắt tình thế, cơ hội cách mệnh để tổ chức thực hiện cách mệnh. Cách mệnh xã hội chủ nghĩa ko diễn ra tự phát, nhưng mà là kết quả của giai đoạn chiến đấu tự giác, dài lâu, gian truân của giai cấp người lao động và quần chúng lao động chống lại sự cai trị của giai cấp tư sản, dưới sự chỉ huy của Đảng cộng sản.

Câu 5: Nội dung của cuộc cách mệnh xã hội chủ nghĩa?

Cách mệnh xã hội chủ tức là cuộc cách mệnh toàn diện, thâm thúy và triệt để trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội

 • Nội dung chính trị của cách mệnh xã hội chủ tức là nhằm đưa giai cấp người lao động và quần chúng lao động từ địa vị bầy tớ, bị áp bức, bóc lột lên địa vị làm chủ xã hội. Muốn vậy:
 • Giai cấp người lao động dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản thực hiện cuộc cách mệnh lật đổ sự cai trị của giai cấp bóc lột, giành chính quyền, thiết lập nhà nước của giai cấp người lao động và quần chúng lao động.
 • Tăng lên trình độ dân trí, tạo điều kiện để quần chúng lao động tham dự vào việc điều hành nhà nước, điều hành xã hội.
 • Từng bước xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
 • Nội dung kinh tế của cách mệnh xã hội chủ nghĩa. Cách mệnh xã hội chủ nghĩa về bản chất có tính kinh tế. Giành chính quyền về tay giai cấp người lao động và quần chúng lao động mới chỉ là bước đầu. Nhiệm vụ trọng điểm có ý nghĩa quyết định cho sự chiến thắng của cách mệnh xã hội chủ tức là tăng trưởng kinh tế.
 • Trước hết, làm chỉnh sửa địa điểm, vai trò của công nhân đối với tư liệu sản xuất bằng cách xoá bỏ cơ chế chiếm hữu cá nhân về tư liệu sản xuất, thiết lập cơ chế công hữu về tư liệu sản xuất chính yếu.
 • Phát triển lực lượng sản xuất, tăng lên năng suất lao động, cải thiện đời sống quần chúng, khuyến khích bản lĩnh thông minh của công nhân.
 • Thực hiện nguyên lý cung ứng theo lao động, bảo đảm công bình xã hội theo mục tiêu năng suất lao động, hiệu quả lao động là thước đo bình chọn sự đóng góp của mỗi người cho xã hội.
 • Nội dung văn hoá-tư tưởng của cách mệnh xã hội chủ tức là nhằm xây dựng nền văn hoá mới, hệ tư tưởng mới và con người mới xã hội chủ nghĩa
 • Giáo dục, quảng bá hệ tư tưởng của giai cấp người lao động trong các phân khúc quần chúng, đối với toàn xã hội, từng bước xây dựng toàn cầu quan và nhân sinh quan mới cho công nhân.
 • Xây dựng nền văn hóa mới trên cơ sở kế thừa 1 cách có tuyển lựa và tăng lên các trị giá văn hoá truyền thống của dân tộc, tiếp nhận các trị giá văn hoá hiện đại của thời đại, giải phóng công nhân về mặt ý thức.
 • Xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa giàu lòng yêu nước, có khả năng chính trị, nhân bản, nhân đạo, có hiểu biết, có bản lĩnh khắc phục 1 cách đúng mực mối quan hệ tư nhân, gia đình và xã hội.

Như vậy, cách mệnh xã hội chủ nghĩa diễn ra toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các nội dung của cách mệnh có quan hệ gắn kết với nhau, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, tạo tiền đề cho nhau, xúc tiến nhau cùng tăng trưởng.

Câu 6: Tính thế tất và cơ sở khách quan của liên minh giữa giai cấp người lao động với giai cấp dân cày?

Tính thế tất của liên minh công nông

 • Qua thực tế cách mệnh châu Âu, đặc thù cách mệnh Pháp, C.Mác rút ra kết luận, cuộc chiến đấu giành chính quyền của giai cấp người lao động sẽ ko giành được chiến thắng nếu nó ko được sự ủng hộ của giai cấp dân cày. Công xã Pari (1871) là cuộc cách mệnh vô sản, thiết lập nên nhà nước chuyên chính vô sản trước nhất, mà nhà nước đấy chỉ còn đó trong 72 ngày.
 • Khi phân tách nguyên do thất bại của công xã, C. Mác và Ph.Ăngghen chỉ rõ, do giai cấp người lao động ko liên minh được với giai cấp dân cày nên ko tạo ra được cơ sở chính trị-xã hội bao la và kiên cố để bảo vệ chính quyền của giai cấp người lao động. V.I.Lênin làm rõ hơn ý nghĩa chiến lược của vấn đề lúc cho rằng, yếu tố cho sự chiến thắng ko chỉ ở chỗ giai cấp người lao động đã có tổ chức và chiếm trong dân cư, nhưng mà còn ở chỗ giai cấp người lao động có được sự ủng hộ của dân cày hay ko. Ông đặc thù nhấn mạnh tính thế tất của liên minh công nông trong quá trình cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Như vậy, xây dựng khối liên minh công nông là thế tất trong giai đoạn cách mệnh xã hội chủ nghĩa, cả trong quá trình giành, giữ và sử dụng chính quyền để xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa.

Cơ sở khách quan của liên minh công nông

 • Liên minh công nông là nhu cầu nội tại của cách mệnh xã hội chủ nghĩa, hình thành động lực cách mệnh, bảo đảm vai trò chỉ huy của giai cấp người lao động, là điều kiện quyết định chiến thắng trong cuộc chiến đấu giành chính quyền và công cuộc cải tạo và xây dựng xã hội mới;
 • Liên minh công nông xuất hành từ mối liên hệ thiên nhiên gắn bó và sự hợp nhất ích lợi căn bản của giai cấp người lao động và giai cấp dân cày. Cả 2 giai cấp đều là những công nhân bị áp bức vì thế có cùng môc tiêu, ước vọng muốn giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất cộng;
 • Liên minh công nông là do sự gắn bó hợp nhất giữa sản xuất công nghiệp với sản xuất nông nghiệp- 2 ngành sản xuất chính trong xã hội. Nếu ko có sự liên minh chặt chẽ giữa người lao động và dân cày thì 2 ngành kinh tế này chẳng thể tăng trưởng được

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem trực tuyến hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn 1 phần Câu hỏi ôn tập môn Triết học có đáp án, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem trực tuyến hoặc Tải về mobile tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

.


Thông tin thêm

Câu hỏi ôn thi môn Triết học có đáp án

#Câu #hỏi #ôn #thi #môn #Triết #học #có #đáp #án

HOC247.Net đã sưu tầm và tuyển lựa gửi tới các bạn Câu hỏi ôn tập môn Triết học. Hy vọng với tài liệu này sẽ hỗ trợ những tri thức hữu dụng cho các bạn trong giai đoạn ôn tập tăng lên tri thức trước lúc bước vào kì thi của mình.

CÂU HỎI ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1: Khái niệm giai cấp người lao động?

Các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học dùng nhiều thuật ngữ không giống nhau để chỉ giai cấp hữu ích ích đối lập trực tiếp với giai cấp tư sản trong xã hội tư bản chủ nghĩa- đấy là giai cấp người lao động, giai cấp vô sản, giai cấp những công nhân làm công v.v. Giai cấp này là thành phầm của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa và cho dù tên gọi có không giống nhau, mà có 2 mục tiêu căn bản để xác định giai cấp người lao động, phân biệt nó với các lực lượng xã hội khác
Về phương thức sản xuất, giai cấp người lao động là những công nhân trực tiếp hay gián tiếp vận hành dụng cụ sản xuất có thuộc tính công nghiệp, càng ngày càng đương đại và xã hội hoá cao. Đây cũng là mục tiêu căn bản để phân biệt người người lao động đương đại với người thợ thủ công thời trung thế kỉ hay người thợ trong công trường thủ công.
Về địa điểm của giai cấp người lao động trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp người lao động là những người ko có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột thặng dư giá trị. Chính tính chất này đã biến giai cấp người lao động biến thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản và dựa vào đây nhưng mà C.Mác và Ph.Ănghen còn gọi giai cấp người lao động là giai cấp vô sản trong xã hội tư bản.
Cũng cần xem xét rằng, giai cấp người lao động là giai cấp có mặt trên thị trường và tăng trưởng gắn với sự có mặt trên thị trường và tăng trưởng của nền đại công nghiệp, nên lúc mày mò giai cấp người lao động cũng cần thấy rằng đây là 1 định nghĩa mở. Sự chuyển đổi của giai cấp người lao động diễn ra thường xuyên, liên tiếp, cả về số lượng, chất lượng, đặc thù chuyển đổi về cơ cấu. Người lao động hiện tại ko chỉ bao gồm những người đi làm công (ở các nước tư bản chủ nghĩa), nhưng mà 1 bộ phận ko bé đã biến thành người làm chủ, nắm quyền chỉ huy xã hội (ở các nước xã hội chủ nghĩa); họ ko chỉ bao gồm những công nhân tay chân nhưng mà còn bao gồm cả những công nhân sản xuất với trình độ trí não cao; họ ko chỉ gồm những công nhân công nghiệp trực tiếp tạo ra các trị giá vật chất cho xã hội nhưng mà còn bao gồm những công nhân trong những ngành dịch vụ hoạt động theo lối công nghiệp

Câu 2: Nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động?

Sứ mạng lịch sử của 1 giai cấp là những nhiệm vụ lịch sử phó thác cho 1 giai cấp (do địa vị kinh tế-xã hội khách quan của giai cấp đấy quy định) để nó tiến hành bước chuyển cách mệnh từ hình thái kinh tế-xã hội đang còn đó sang hình thái kinh tế-xã hội cao hơn, tân tiến hơn.

Sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động hiện ra lúc phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ko giải quyết được những tranh chấp căn bản vốn có của nó. Giai cấp người lao động có sứ mạng lịch sử xoá bỏ phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ cơ chế người bóc lột người, giải phóng giai cấp người lao động, quần chúng lao động và toàn loài người khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo khó, lỗi thời, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa cao hơn, tân tiến hơn.
Về bản chất, nội dung sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động, dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản, là thực hiện cách mệnh xã hội chủ nghĩa, trình bày qua 2 quá trình là lật đổ sự cai trị của giai cấp tư sản, giành chính quyền về tay giai cấp người lao động và sử dụng chính quyền đấy để cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động Việt Nam là thực hiện cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân, thiết lập chính quyền của quần chúng để thực hiện cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Điều kiện khách quan quy định sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động

Xuất phát từ địa vị kinh tế-xã hội

Giai cấp người lao động là bộ phận quan trọng nhất, cách mệnh nhất của lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa; đại diện cho lực lượng sản xuất đương đại, có trình độ xã hội hoá cao; điển hình cho xu thế tăng trưởng của xã hội nhân loại; là yếu tố quyết định phá với quan hệ sản xuất chiếm hữu cá nhân tư bản chủ nghĩa, xây dựng phương thức sản xuất mới tân tiến hơn phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, giai cấp người lao động ko có, hoặc căn bản là ko có tư liệu sản xuất; họ bán sức lao động cho giai cấp tư sản và bị giai cấp tư sản bóc lột thặng dư giá trị; họ bị dựa dẫm hoàn toàn trong giai đoạn cung ứng các kết quả lao động của chính họ. Vì sự sống còn của mình, giai cấp người lao động chẳng thể ko đứng lên chiến đấu lật đổ sự cai trị của giai cấp tư sản để giải phóng mình cùng lúc giải phóng toàn xã hội.
Giai cấp người lao động đại diện cho phương thức sản xuất dựa trên cơ chế sở hữu xã hội ko có bóc lột, nên ích lợi căn bản của giai cấp người lao động thích hợp với ích lợi căn bản của những công nhân. Do đấy, họ có bản lĩnh tập trung, chỉ huy những công nhân bị áp bức làm cách mệnh xoá bỏ cơ chế người bóc lột người; xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa- nơi ko còn áp bức, bóc lột.

Xuất phát từ đặc điểm chính trị-xã hội của giai cấp người lao động.

Giai cấp người lao động là giai cấp hiện đại nhất; là giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất hiện đại càng ngày càng đương đại và mang tính xã hội hóa cao. Cùng lúc cuộc chiến đấu chống áp bức, bóc lột đã tôi rèn và hỗ trợ cho giai cấp người lao động những kiến thức xã hội-chính trị cần phải có cho 1 giai cấp hiện đại.
Giai cấp người lao động là giai cấp có ý thức cách mệnh triệt để, trình bày ở môc tiêu cách mệnh của mình là xãa bỏ tận gốc cơ chế người bóc lột người, xoá bỏ hoàn toàn cơ chế tư hữu, giải phóng mình và giải phóng toàn loài người khỏi mọi cơ chế áp bức, bóc lột. Giai cấp người lao động hoàn toàn có thể tiến hành được môc tiêu đấy vì nó có nền móng lý luận hiện đại là chủ nghĩa Mác-Lênin.
Giai cấp người lao động là giai cấp có tinh thần tổ chức kỷ luật cao; tinh thần đấy được tạo nên do lao động trong nền công nghiệp đương đại, với điều kiện sản xuất tập hợp, sự cắt cử lao động kĩ càng nên buộc người lao động phải có tác phong công nghiệp và từ tác phong công nghịêp đấy nhưng mà tinh thần tổ chức kỷ luật được tạo nên. Mặt khác, do giai cấp người lao động thường xuyên phải chống chọi với bộ máy đàn áp đồ sộ và nhiều mưu mô hiểm độc của giai cấp tư sản, bởi thế, để chiến đấu chống lại bộ máy đấy, giai cấp người lao động phải kết đoàn, tổ chức chặt chẽ và có tinh thần tổ chức kỷ luật cao. d) giai cấp người lao động là giai cấp có thực chất quốc tế. Do giai cấp người lao động ở các quốc gia tư bản chủ nghĩa đều có địa vị kinh tế-xã hội giống nhau, vì thế, họ có môc tiêu chiến đấu chung. Mặt khác, chủ nghĩa tư bản cũng là 1 lực lượng quốc tế nên muốn giành được chiến thắng, giai cấp người lao động phải kết đoàn quốc tế.

Câu 3: Quy luật tạo nên, tăng trưởng của Đảng Cộng sản và vai trò của nó trong giai đoạn tiến hành sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động?

Quy luật tạo nên, tăng trưởng Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản là đội đi đầu, là tổ chức chính trị cao nhất của giai cấp người lao động. Đảng Cộng sản bao gồm những người hiện đại nhất của giai cấp người lao động và quần chúng lao động; chiến đấu triệt để và trung thành vì ích lợi của giai cấp người lao động, quần chúng lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền móng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động.

Đảng Cộng sản có mặt trên thị trường là thành phầm của sự liên kết chủ nghĩa Mác với phong trào người lao động.

Có áp bức giai cấp thì có chiến đấu giai cấp. Ngay tính từ lúc mới có mặt trên thị trường giai cấp người lao động đã thực hiện những cuộc chiến đấu chống áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản. Những cuộc chiến đấu lúc đầu diễn ra lẻ tẻ và mang tính tự phát vì môc đích kinh tế, do thiếu 1 lý luận cách mệnh và 1 tổ chức đi đầu chỉ huy nên đều thất bại. Chính sự tăng trưởng của phong trào người lao động đặt ra yêu cầu phải có lý luận hiện đại dẫn đường để tổ chức, giáo dục, tỉnh ngộ giai cấp người lao động về sứ mạng lịch sử của mình, để vạch cho giai cấp người lao động đường lối và cách thức cách mệnh khoa học. Chủ nghĩa Mác có mặt trên thị trường đã giải quyết được yêu cầu của phong trào người lao động.
Chủ nghĩa Mác có mặt trên thị trường đã mau chóng xâm nhập vào phong trào người lao động, biến thành hệ tư tưởng, vũ khí lý luận của giai cấp người lao động. Mặt khác, phê duyệt phong trào người lao động chủ nghĩa Mác được kiểm nghiệm, bổ sung, tăng trưởng và càng ngày càng hoàn thiện. c) lúc chủ nghĩa Mác có mặt trên thị trường chỉ có 1 bộ phận ưu tú nhất của giai cấp người lao động tiếp nhận được nó. Bộ phận này đã hăng hái quảng bá chủ nghĩa Mác vào phong trào người lao động, giáo dục, tỉnh ngộ và tổ chức người lao động chiến đấu, Đảng Cộng sản có mặt trên thị trường từ giai đoạn hoạt động chi tiết đấy.
Đảng Cộng sản là thành phầm của sự liên kết chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào người lao động; mà trong mỗi nước, sự liên kết đấy là thành phầm của lịch sử, được tiến hành bằng những trục đường đặc thù, tuỳ theo điều kiện chi tiết. Ở nhiều nước thực dân địa, nửa thực dân địa, Đảng Cộng sản có mặt trên thị trường là thành phầm của sự liên kết chủ nghĩa Mác với phong trào người lao động và phong trào yêu nước.

Vai trò của Đảng Cộng sản trong giai đoạn tiến hành sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động.

Đảng Cộng sản là yếu tố đảm bảo cho giai cấp người lao động chấm dứt chiến thắng sứ mạng lịch sử của mình.
Đảng Cộng sản là lãnh tụ chính trị của giai cấp người lao động và quần chúng lao động. Nhờ có lý luận đi đầu của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng đã áp dụng vào điều kiện chi tiết để đề ra đường lối chiến lược, sách lược, 1 cương lĩnh cách mệnh đúng mực cho cả giai đoạn cách mệnh cũng như cho từng quá trình cách mệnh.
Đảng Cộng sản đại biểu trung thành cho ích lợi của giai cấp người lao động, quần chúng lao động và của cả dân tộc, vì thế, dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản, giai cấp người lao động mới tập hợp được sức mạnh trong nước và quốc tế trong cuộc chiến đấu tiến hành sứ mạng lịch sử.
Đảng Cộng sản là bộ tư vấn tranh đấu của giai cấp người lao động. Đây là nơi tổ chức, hấp dẫn, giáo dục, cổ vũ giai cấp người lao động và các phân khúc quần chúng lao động tiến hành cương lĩnh cách mệnh đã đề ra.
Như vậy, chỉ có dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản, giai cấp người lao động và quần chúng lao động mới có được sự hợp nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động; mới chuyển từ chiến đấu tự phát sang chiến đấu tự giác, bảo đảm cho cách mệnh xã hội chủ nghĩa chiến thắng.

Câu 4: Cách mệnh xã hội chủ nghĩa và nguyên do của nó?

Cách mệnh xã hội chủ nghĩalà cuộc cách mệnh nhằm thay thế cơ chế tư bản chủ nghĩa bằng cơ chế xã hội chủ nghĩa; trong cuộc cách mệnh đấy, giai cấp người lao động là người chỉ huy và cộng với dân chúng quần chúng lao động khác xây dựng 1 xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ.

Theo nghĩa hẹp, cách mệnh xã hội chủ tức là cuộc cách mệnh chính trị, chấm dứt bằng việc giai cấp người lao động và quần chúng lao động giành được chính quyền, thiết lập được nhà nước của giai cấp người lao động và quần chúng lao động.
Theo nghĩa rộng, cách mệnh xã hội chủ nghĩa gồm 2 quá trình; quá trình giai cấp người lao động giành chính quyền, tổ chức thành ách thống trị và quá trình giai cấp người lao động sử dụng chính quyền của mình để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nguyên nhân của cách mệnh xã hội chủ nghĩa

Cũng như mọi cuộc cách mệnh diễn ra trong lịch sử, cách mệnh xã hội chủ tức là kết quả thế tất của việc khắc phục tranh chấp đối kháng trong lòng chủ nghĩa tư bản:

Dưới chủ nghĩa tư bản, sự tăng trưởng mạnh bạo của khoa học kỹ thuật, lực lượng sản xuất đã đạt đến trình độ xã hội hoá càng ngày càng cao khiến cho quan hệ sản xuất dựa trên cơ chế chiếm hữu cá nhân về tư liệu sản xuất trở thành lỗi thời, lạc hậu, kìm hãm sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất. Điều này đặt ra yêu cầu phải thực hiện 1 cuộc cách mệnh xã hội để xoá bỏ quan hệ sản xuất lạc hậu, thay thế bằng quan hệ sản xuất mới, mở đường cho lực lượng sản xuất hành triển.
Tranh chấp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong xã hội tư bản chủ nghĩa được biểu thị về mặt xã hội là tranh chấp giữa giai cấp người lao động và giai cấp tư sản. Tranh chấp này cũng tăng trưởng càng ngày càng gay gắt và là tranh chấp đối kháng chẳng thể điều hoà, nó chỉ có thể được khắc phục bằng 1 cuộc cách mệnh xã hội – cách mệnh xã hội chủ nghĩa.
Tuy nhiên, những tranh chấp đấy tự nó ko dẫn tới cách mệnh nhưng mà cách mệnh xã hội chủ nghĩa muốn nổ ra giai cấp người lao động cần phải nhận thức được sứ mạng lịch sử của mình, biết nắm bắt tình thế, cơ hội cách mệnh để tổ chức thực hiện cách mệnh. Cách mệnh xã hội chủ nghĩa ko diễn ra tự phát, nhưng mà là kết quả của giai đoạn chiến đấu tự giác, dài lâu, gian truân của giai cấp người lao động và quần chúng lao động chống lại sự cai trị của giai cấp tư sản, dưới sự chỉ huy của Đảng cộng sản.

Câu 5: Nội dung của cuộc cách mệnh xã hội chủ nghĩa?

Cách mệnh xã hội chủ tức là cuộc cách mệnh toàn diện, thâm thúy và triệt để trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội

Nội dung chính trị của cách mệnh xã hội chủ tức là nhằm đưa giai cấp người lao động và quần chúng lao động từ địa vị bầy tớ, bị áp bức, bóc lột lên địa vị làm chủ xã hội. Muốn vậy:
Giai cấp người lao động dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản thực hiện cuộc cách mệnh lật đổ sự cai trị của giai cấp bóc lột, giành chính quyền, thiết lập nhà nước của giai cấp người lao động và quần chúng lao động.
Tăng lên trình độ dân trí, tạo điều kiện để quần chúng lao động tham dự vào việc điều hành nhà nước, điều hành xã hội.
Từng bước xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Nội dung kinh tế của cách mệnh xã hội chủ nghĩa. Cách mệnh xã hội chủ nghĩa về bản chất có tính kinh tế. Giành chính quyền về tay giai cấp người lao động và quần chúng lao động mới chỉ là bước đầu. Nhiệm vụ trọng điểm có ý nghĩa quyết định cho sự chiến thắng của cách mệnh xã hội chủ tức là tăng trưởng kinh tế.
Trước hết, làm chỉnh sửa địa điểm, vai trò của công nhân đối với tư liệu sản xuất bằng cách xoá bỏ cơ chế chiếm hữu cá nhân về tư liệu sản xuất, thiết lập cơ chế công hữu về tư liệu sản xuất chính yếu.
Phát triển lực lượng sản xuất, tăng lên năng suất lao động, cải thiện đời sống quần chúng, khuyến khích bản lĩnh thông minh của công nhân.
Thực hiện nguyên lý cung ứng theo lao động, bảo đảm công bình xã hội theo mục tiêu năng suất lao động, hiệu quả lao động là thước đo bình chọn sự đóng góp của mỗi người cho xã hội.
Nội dung văn hoá-tư tưởng của cách mệnh xã hội chủ tức là nhằm xây dựng nền văn hoá mới, hệ tư tưởng mới và con người mới xã hội chủ nghĩa
Giáo dục, quảng bá hệ tư tưởng của giai cấp người lao động trong các phân khúc quần chúng, đối với toàn xã hội, từng bước xây dựng toàn cầu quan và nhân sinh quan mới cho công nhân.
Xây dựng nền văn hóa mới trên cơ sở kế thừa 1 cách có tuyển lựa và tăng lên các trị giá văn hoá truyền thống của dân tộc, tiếp nhận các trị giá văn hoá hiện đại của thời đại, giải phóng công nhân về mặt ý thức.
Xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa giàu lòng yêu nước, có khả năng chính trị, nhân bản, nhân đạo, có hiểu biết, có bản lĩnh khắc phục 1 cách đúng mực mối quan hệ tư nhân, gia đình và xã hội.

Như vậy, cách mệnh xã hội chủ nghĩa diễn ra toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các nội dung của cách mệnh có quan hệ gắn kết với nhau, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, tạo tiền đề cho nhau, xúc tiến nhau cùng tăng trưởng.

Câu 6: Tính thế tất và cơ sở khách quan của liên minh giữa giai cấp người lao động với giai cấp dân cày?

Tính thế tất của liên minh công nông

Qua thực tế cách mệnh châu Âu, đặc thù cách mệnh Pháp, C.Mác rút ra kết luận, cuộc chiến đấu giành chính quyền của giai cấp người lao động sẽ ko giành được chiến thắng nếu nó ko được sự ủng hộ của giai cấp dân cày. Công xã Pari (1871) là cuộc cách mệnh vô sản, thiết lập nên nhà nước chuyên chính vô sản trước nhất, mà nhà nước đấy chỉ còn đó trong 72 ngày.
Khi phân tách nguyên do thất bại của công xã, C. Mác và Ph.Ăngghen chỉ rõ, do giai cấp người lao động ko liên minh được với giai cấp dân cày nên ko tạo ra được cơ sở chính trị-xã hội bao la và kiên cố để bảo vệ chính quyền của giai cấp người lao động. V.I.Lênin làm rõ hơn ý nghĩa chiến lược của vấn đề lúc cho rằng, yếu tố cho sự chiến thắng ko chỉ ở chỗ giai cấp người lao động đã có tổ chức và chiếm trong dân cư, nhưng mà còn ở chỗ giai cấp người lao động có được sự ủng hộ của dân cày hay ko. Ông đặc thù nhấn mạnh tính thế tất của liên minh công nông trong quá trình cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Như vậy, xây dựng khối liên minh công nông là thế tất trong giai đoạn cách mệnh xã hội chủ nghĩa, cả trong quá trình giành, giữ và sử dụng chính quyền để xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa.

Cơ sở khách quan của liên minh công nông

Liên minh công nông là nhu cầu nội tại của cách mệnh xã hội chủ nghĩa, hình thành động lực cách mệnh, bảo đảm vai trò chỉ huy của giai cấp người lao động, là điều kiện quyết định chiến thắng trong cuộc chiến đấu giành chính quyền và công cuộc cải tạo và xây dựng xã hội mới;
Liên minh công nông xuất hành từ mối liên hệ thiên nhiên gắn bó và sự hợp nhất ích lợi căn bản của giai cấp người lao động và giai cấp dân cày. Cả 2 giai cấp đều là những công nhân bị áp bức vì thế có cùng môc tiêu, ước vọng muốn giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất cộng;
Liên minh công nông là do sự gắn bó hợp nhất giữa sản xuất công nghiệp với sản xuất nông nghiệp- 2 ngành sản xuất chính trong xã hội. Nếu ko có sự liên minh chặt chẽ giữa người lao động và dân cày thì 2 ngành kinh tế này chẳng thể tăng trưởng được

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem trực tuyến hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn 1 phần Câu hỏi ôn tập môn Triết học có đáp án, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem trực tuyến hoặc Tải về mobile tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học có đáp án

2257

Đề cương ôn thi môn Triết học có đáp án – ĐH Nguyễn Tất Thành

4788

#Câu #hỏi #ôn #thi #môn #Triết #học #có #đáp #án

HOC247.Net đã sưu tầm và tuyển lựa gửi tới các bạn Câu hỏi ôn tập môn Triết học. Hy vọng với tài liệu này sẽ hỗ trợ những tri thức hữu dụng cho các bạn trong giai đoạn ôn tập tăng lên tri thức trước lúc bước vào kì thi của mình.

CÂU HỎI ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1: Khái niệm giai cấp người lao động?

Các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học dùng nhiều thuật ngữ không giống nhau để chỉ giai cấp hữu ích ích đối lập trực tiếp với giai cấp tư sản trong xã hội tư bản chủ nghĩa- đấy là giai cấp người lao động, giai cấp vô sản, giai cấp những công nhân làm công v.v. Giai cấp này là thành phầm của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa và cho dù tên gọi có không giống nhau, mà có 2 mục tiêu căn bản để xác định giai cấp người lao động, phân biệt nó với các lực lượng xã hội khác
Về phương thức sản xuất, giai cấp người lao động là những công nhân trực tiếp hay gián tiếp vận hành dụng cụ sản xuất có thuộc tính công nghiệp, càng ngày càng đương đại và xã hội hoá cao. Đây cũng là mục tiêu căn bản để phân biệt người người lao động đương đại với người thợ thủ công thời trung thế kỉ hay người thợ trong công trường thủ công.
Về địa điểm của giai cấp người lao động trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp người lao động là những người ko có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột thặng dư giá trị. Chính tính chất này đã biến giai cấp người lao động biến thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản và dựa vào đây nhưng mà C.Mác và Ph.Ănghen còn gọi giai cấp người lao động là giai cấp vô sản trong xã hội tư bản.
Cũng cần xem xét rằng, giai cấp người lao động là giai cấp có mặt trên thị trường và tăng trưởng gắn với sự có mặt trên thị trường và tăng trưởng của nền đại công nghiệp, nên lúc mày mò giai cấp người lao động cũng cần thấy rằng đây là 1 định nghĩa mở. Sự chuyển đổi của giai cấp người lao động diễn ra thường xuyên, liên tiếp, cả về số lượng, chất lượng, đặc thù chuyển đổi về cơ cấu. Người lao động hiện tại ko chỉ bao gồm những người đi làm công (ở các nước tư bản chủ nghĩa), nhưng mà 1 bộ phận ko bé đã biến thành người làm chủ, nắm quyền chỉ huy xã hội (ở các nước xã hội chủ nghĩa); họ ko chỉ bao gồm những công nhân tay chân nhưng mà còn bao gồm cả những công nhân sản xuất với trình độ trí não cao; họ ko chỉ gồm những công nhân công nghiệp trực tiếp tạo ra các trị giá vật chất cho xã hội nhưng mà còn bao gồm những công nhân trong những ngành dịch vụ hoạt động theo lối công nghiệp

Câu 2: Nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động?

Sứ mạng lịch sử của 1 giai cấp là những nhiệm vụ lịch sử phó thác cho 1 giai cấp (do địa vị kinh tế-xã hội khách quan của giai cấp đấy quy định) để nó tiến hành bước chuyển cách mệnh từ hình thái kinh tế-xã hội đang còn đó sang hình thái kinh tế-xã hội cao hơn, tân tiến hơn.

Sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động hiện ra lúc phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ko giải quyết được những tranh chấp căn bản vốn có của nó. Giai cấp người lao động có sứ mạng lịch sử xoá bỏ phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ cơ chế người bóc lột người, giải phóng giai cấp người lao động, quần chúng lao động và toàn loài người khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo khó, lỗi thời, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa cao hơn, tân tiến hơn.
Về bản chất, nội dung sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động, dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản, là thực hiện cách mệnh xã hội chủ nghĩa, trình bày qua 2 quá trình là lật đổ sự cai trị của giai cấp tư sản, giành chính quyền về tay giai cấp người lao động và sử dụng chính quyền đấy để cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động Việt Nam là thực hiện cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân, thiết lập chính quyền của quần chúng để thực hiện cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Điều kiện khách quan quy định sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động

Xuất phát từ địa vị kinh tế-xã hội

Giai cấp người lao động là bộ phận quan trọng nhất, cách mệnh nhất của lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa; đại diện cho lực lượng sản xuất đương đại, có trình độ xã hội hoá cao; điển hình cho xu thế tăng trưởng của xã hội nhân loại; là yếu tố quyết định phá với quan hệ sản xuất chiếm hữu cá nhân tư bản chủ nghĩa, xây dựng phương thức sản xuất mới tân tiến hơn phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, giai cấp người lao động ko có, hoặc căn bản là ko có tư liệu sản xuất; họ bán sức lao động cho giai cấp tư sản và bị giai cấp tư sản bóc lột thặng dư giá trị; họ bị dựa dẫm hoàn toàn trong giai đoạn cung ứng các kết quả lao động của chính họ. Vì sự sống còn của mình, giai cấp người lao động chẳng thể ko đứng lên chiến đấu lật đổ sự cai trị của giai cấp tư sản để giải phóng mình cùng lúc giải phóng toàn xã hội.
Giai cấp người lao động đại diện cho phương thức sản xuất dựa trên cơ chế sở hữu xã hội ko có bóc lột, nên ích lợi căn bản của giai cấp người lao động thích hợp với ích lợi căn bản của những công nhân. Do đấy, họ có bản lĩnh tập trung, chỉ huy những công nhân bị áp bức làm cách mệnh xoá bỏ cơ chế người bóc lột người; xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa- nơi ko còn áp bức, bóc lột.

Xuất phát từ đặc điểm chính trị-xã hội của giai cấp người lao động.

Giai cấp người lao động là giai cấp hiện đại nhất; là giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất hiện đại càng ngày càng đương đại và mang tính xã hội hóa cao. Cùng lúc cuộc chiến đấu chống áp bức, bóc lột đã tôi rèn và hỗ trợ cho giai cấp người lao động những kiến thức xã hội-chính trị cần phải có cho 1 giai cấp hiện đại.
Giai cấp người lao động là giai cấp có ý thức cách mệnh triệt để, trình bày ở môc tiêu cách mệnh của mình là xãa bỏ tận gốc cơ chế người bóc lột người, xoá bỏ hoàn toàn cơ chế tư hữu, giải phóng mình và giải phóng toàn loài người khỏi mọi cơ chế áp bức, bóc lột. Giai cấp người lao động hoàn toàn có thể tiến hành được môc tiêu đấy vì nó có nền móng lý luận hiện đại là chủ nghĩa Mác-Lênin.
Giai cấp người lao động là giai cấp có tinh thần tổ chức kỷ luật cao; tinh thần đấy được tạo nên do lao động trong nền công nghiệp đương đại, với điều kiện sản xuất tập hợp, sự cắt cử lao động kĩ càng nên buộc người lao động phải có tác phong công nghiệp và từ tác phong công nghịêp đấy nhưng mà tinh thần tổ chức kỷ luật được tạo nên. Mặt khác, do giai cấp người lao động thường xuyên phải chống chọi với bộ máy đàn áp đồ sộ và nhiều mưu mô hiểm độc của giai cấp tư sản, bởi thế, để chiến đấu chống lại bộ máy đấy, giai cấp người lao động phải kết đoàn, tổ chức chặt chẽ và có tinh thần tổ chức kỷ luật cao. d) giai cấp người lao động là giai cấp có thực chất quốc tế. Do giai cấp người lao động ở các quốc gia tư bản chủ nghĩa đều có địa vị kinh tế-xã hội giống nhau, vì thế, họ có môc tiêu chiến đấu chung. Mặt khác, chủ nghĩa tư bản cũng là 1 lực lượng quốc tế nên muốn giành được chiến thắng, giai cấp người lao động phải kết đoàn quốc tế.

Câu 3: Quy luật tạo nên, tăng trưởng của Đảng Cộng sản và vai trò của nó trong giai đoạn tiến hành sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động?

Quy luật tạo nên, tăng trưởng Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản là đội đi đầu, là tổ chức chính trị cao nhất của giai cấp người lao động. Đảng Cộng sản bao gồm những người hiện đại nhất của giai cấp người lao động và quần chúng lao động; chiến đấu triệt để và trung thành vì ích lợi của giai cấp người lao động, quần chúng lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền móng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động.

Đảng Cộng sản có mặt trên thị trường là thành phầm của sự liên kết chủ nghĩa Mác với phong trào người lao động.

Có áp bức giai cấp thì có chiến đấu giai cấp. Ngay tính từ lúc mới có mặt trên thị trường giai cấp người lao động đã thực hiện những cuộc chiến đấu chống áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản. Những cuộc chiến đấu lúc đầu diễn ra lẻ tẻ và mang tính tự phát vì môc đích kinh tế, do thiếu 1 lý luận cách mệnh và 1 tổ chức đi đầu chỉ huy nên đều thất bại. Chính sự tăng trưởng của phong trào người lao động đặt ra yêu cầu phải có lý luận hiện đại dẫn đường để tổ chức, giáo dục, tỉnh ngộ giai cấp người lao động về sứ mạng lịch sử của mình, để vạch cho giai cấp người lao động đường lối và cách thức cách mệnh khoa học. Chủ nghĩa Mác có mặt trên thị trường đã giải quyết được yêu cầu của phong trào người lao động.
Chủ nghĩa Mác có mặt trên thị trường đã mau chóng xâm nhập vào phong trào người lao động, biến thành hệ tư tưởng, vũ khí lý luận của giai cấp người lao động. Mặt khác, phê duyệt phong trào người lao động chủ nghĩa Mác được kiểm nghiệm, bổ sung, tăng trưởng và càng ngày càng hoàn thiện. c) lúc chủ nghĩa Mác có mặt trên thị trường chỉ có 1 bộ phận ưu tú nhất của giai cấp người lao động tiếp nhận được nó. Bộ phận này đã hăng hái quảng bá chủ nghĩa Mác vào phong trào người lao động, giáo dục, tỉnh ngộ và tổ chức người lao động chiến đấu, Đảng Cộng sản có mặt trên thị trường từ giai đoạn hoạt động chi tiết đấy.
Đảng Cộng sản là thành phầm của sự liên kết chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào người lao động; mà trong mỗi nước, sự liên kết đấy là thành phầm của lịch sử, được tiến hành bằng những trục đường đặc thù, tuỳ theo điều kiện chi tiết. Ở nhiều nước thực dân địa, nửa thực dân địa, Đảng Cộng sản có mặt trên thị trường là thành phầm của sự liên kết chủ nghĩa Mác với phong trào người lao động và phong trào yêu nước.

Vai trò của Đảng Cộng sản trong giai đoạn tiến hành sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động.

Đảng Cộng sản là yếu tố đảm bảo cho giai cấp người lao động chấm dứt chiến thắng sứ mạng lịch sử của mình.
Đảng Cộng sản là lãnh tụ chính trị của giai cấp người lao động và quần chúng lao động. Nhờ có lý luận đi đầu của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng đã áp dụng vào điều kiện chi tiết để đề ra đường lối chiến lược, sách lược, 1 cương lĩnh cách mệnh đúng mực cho cả giai đoạn cách mệnh cũng như cho từng quá trình cách mệnh.
Đảng Cộng sản đại biểu trung thành cho ích lợi của giai cấp người lao động, quần chúng lao động và của cả dân tộc, vì thế, dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản, giai cấp người lao động mới tập hợp được sức mạnh trong nước và quốc tế trong cuộc chiến đấu tiến hành sứ mạng lịch sử.
Đảng Cộng sản là bộ tư vấn tranh đấu của giai cấp người lao động. Đây là nơi tổ chức, hấp dẫn, giáo dục, cổ vũ giai cấp người lao động và các phân khúc quần chúng lao động tiến hành cương lĩnh cách mệnh đã đề ra.
Như vậy, chỉ có dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản, giai cấp người lao động và quần chúng lao động mới có được sự hợp nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động; mới chuyển từ chiến đấu tự phát sang chiến đấu tự giác, bảo đảm cho cách mệnh xã hội chủ nghĩa chiến thắng.

Câu 4: Cách mệnh xã hội chủ nghĩa và nguyên do của nó?

Cách mệnh xã hội chủ nghĩalà cuộc cách mệnh nhằm thay thế cơ chế tư bản chủ nghĩa bằng cơ chế xã hội chủ nghĩa; trong cuộc cách mệnh đấy, giai cấp người lao động là người chỉ huy và cộng với dân chúng quần chúng lao động khác xây dựng 1 xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ.

Theo nghĩa hẹp, cách mệnh xã hội chủ tức là cuộc cách mệnh chính trị, chấm dứt bằng việc giai cấp người lao động và quần chúng lao động giành được chính quyền, thiết lập được nhà nước của giai cấp người lao động và quần chúng lao động.
Theo nghĩa rộng, cách mệnh xã hội chủ nghĩa gồm 2 quá trình; quá trình giai cấp người lao động giành chính quyền, tổ chức thành ách thống trị và quá trình giai cấp người lao động sử dụng chính quyền của mình để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nguyên nhân của cách mệnh xã hội chủ nghĩa

Cũng như mọi cuộc cách mệnh diễn ra trong lịch sử, cách mệnh xã hội chủ tức là kết quả thế tất của việc khắc phục tranh chấp đối kháng trong lòng chủ nghĩa tư bản:

Dưới chủ nghĩa tư bản, sự tăng trưởng mạnh bạo của khoa học kỹ thuật, lực lượng sản xuất đã đạt đến trình độ xã hội hoá càng ngày càng cao khiến cho quan hệ sản xuất dựa trên cơ chế chiếm hữu cá nhân về tư liệu sản xuất trở thành lỗi thời, lạc hậu, kìm hãm sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất. Điều này đặt ra yêu cầu phải thực hiện 1 cuộc cách mệnh xã hội để xoá bỏ quan hệ sản xuất lạc hậu, thay thế bằng quan hệ sản xuất mới, mở đường cho lực lượng sản xuất hành triển.
Tranh chấp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong xã hội tư bản chủ nghĩa được biểu thị về mặt xã hội là tranh chấp giữa giai cấp người lao động và giai cấp tư sản. Tranh chấp này cũng tăng trưởng càng ngày càng gay gắt và là tranh chấp đối kháng chẳng thể điều hoà, nó chỉ có thể được khắc phục bằng 1 cuộc cách mệnh xã hội – cách mệnh xã hội chủ nghĩa.
Tuy nhiên, những tranh chấp đấy tự nó ko dẫn tới cách mệnh nhưng mà cách mệnh xã hội chủ nghĩa muốn nổ ra giai cấp người lao động cần phải nhận thức được sứ mạng lịch sử của mình, biết nắm bắt tình thế, cơ hội cách mệnh để tổ chức thực hiện cách mệnh. Cách mệnh xã hội chủ nghĩa ko diễn ra tự phát, nhưng mà là kết quả của giai đoạn chiến đấu tự giác, dài lâu, gian truân của giai cấp người lao động và quần chúng lao động chống lại sự cai trị của giai cấp tư sản, dưới sự chỉ huy của Đảng cộng sản.

Câu 5: Nội dung của cuộc cách mệnh xã hội chủ nghĩa?

Cách mệnh xã hội chủ tức là cuộc cách mệnh toàn diện, thâm thúy và triệt để trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội

Nội dung chính trị của cách mệnh xã hội chủ tức là nhằm đưa giai cấp người lao động và quần chúng lao động từ địa vị bầy tớ, bị áp bức, bóc lột lên địa vị làm chủ xã hội. Muốn vậy:
Giai cấp người lao động dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản thực hiện cuộc cách mệnh lật đổ sự cai trị của giai cấp bóc lột, giành chính quyền, thiết lập nhà nước của giai cấp người lao động và quần chúng lao động.
Tăng lên trình độ dân trí, tạo điều kiện để quần chúng lao động tham dự vào việc điều hành nhà nước, điều hành xã hội.
Từng bước xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Nội dung kinh tế của cách mệnh xã hội chủ nghĩa. Cách mệnh xã hội chủ nghĩa về bản chất có tính kinh tế. Giành chính quyền về tay giai cấp người lao động và quần chúng lao động mới chỉ là bước đầu. Nhiệm vụ trọng điểm có ý nghĩa quyết định cho sự chiến thắng của cách mệnh xã hội chủ tức là tăng trưởng kinh tế.
Trước hết, làm chỉnh sửa địa điểm, vai trò của công nhân đối với tư liệu sản xuất bằng cách xoá bỏ cơ chế chiếm hữu cá nhân về tư liệu sản xuất, thiết lập cơ chế công hữu về tư liệu sản xuất chính yếu.
Phát triển lực lượng sản xuất, tăng lên năng suất lao động, cải thiện đời sống quần chúng, khuyến khích bản lĩnh thông minh của công nhân.
Thực hiện nguyên lý cung ứng theo lao động, bảo đảm công bình xã hội theo mục tiêu năng suất lao động, hiệu quả lao động là thước đo bình chọn sự đóng góp của mỗi người cho xã hội.
Nội dung văn hoá-tư tưởng của cách mệnh xã hội chủ tức là nhằm xây dựng nền văn hoá mới, hệ tư tưởng mới và con người mới xã hội chủ nghĩa
Giáo dục, quảng bá hệ tư tưởng của giai cấp người lao động trong các phân khúc quần chúng, đối với toàn xã hội, từng bước xây dựng toàn cầu quan và nhân sinh quan mới cho công nhân.
Xây dựng nền văn hóa mới trên cơ sở kế thừa 1 cách có tuyển lựa và tăng lên các trị giá văn hoá truyền thống của dân tộc, tiếp nhận các trị giá văn hoá hiện đại của thời đại, giải phóng công nhân về mặt ý thức.
Xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa giàu lòng yêu nước, có khả năng chính trị, nhân bản, nhân đạo, có hiểu biết, có bản lĩnh khắc phục 1 cách đúng mực mối quan hệ tư nhân, gia đình và xã hội.

Như vậy, cách mệnh xã hội chủ nghĩa diễn ra toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các nội dung của cách mệnh có quan hệ gắn kết với nhau, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, tạo tiền đề cho nhau, xúc tiến nhau cùng tăng trưởng.

Câu 6: Tính thế tất và cơ sở khách quan của liên minh giữa giai cấp người lao động với giai cấp dân cày?

Tính thế tất của liên minh công nông

Qua thực tế cách mệnh châu Âu, đặc thù cách mệnh Pháp, C.Mác rút ra kết luận, cuộc chiến đấu giành chính quyền của giai cấp người lao động sẽ ko giành được chiến thắng nếu nó ko được sự ủng hộ của giai cấp dân cày. Công xã Pari (1871) là cuộc cách mệnh vô sản, thiết lập nên nhà nước chuyên chính vô sản trước nhất, mà nhà nước đấy chỉ còn đó trong 72 ngày.
Khi phân tách nguyên do thất bại của công xã, C. Mác và Ph.Ăngghen chỉ rõ, do giai cấp người lao động ko liên minh được với giai cấp dân cày nên ko tạo ra được cơ sở chính trị-xã hội bao la và kiên cố để bảo vệ chính quyền của giai cấp người lao động. V.I.Lênin làm rõ hơn ý nghĩa chiến lược của vấn đề lúc cho rằng, yếu tố cho sự chiến thắng ko chỉ ở chỗ giai cấp người lao động đã có tổ chức và chiếm trong dân cư, nhưng mà còn ở chỗ giai cấp người lao động có được sự ủng hộ của dân cày hay ko. Ông đặc thù nhấn mạnh tính thế tất của liên minh công nông trong quá trình cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Như vậy, xây dựng khối liên minh công nông là thế tất trong giai đoạn cách mệnh xã hội chủ nghĩa, cả trong quá trình giành, giữ và sử dụng chính quyền để xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa.

Cơ sở khách quan của liên minh công nông

Liên minh công nông là nhu cầu nội tại của cách mệnh xã hội chủ nghĩa, hình thành động lực cách mệnh, bảo đảm vai trò chỉ huy của giai cấp người lao động, là điều kiện quyết định chiến thắng trong cuộc chiến đấu giành chính quyền và công cuộc cải tạo và xây dựng xã hội mới;
Liên minh công nông xuất hành từ mối liên hệ thiên nhiên gắn bó và sự hợp nhất ích lợi căn bản của giai cấp người lao động và giai cấp dân cày. Cả 2 giai cấp đều là những công nhân bị áp bức vì thế có cùng môc tiêu, ước vọng muốn giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất cộng;
Liên minh công nông là do sự gắn bó hợp nhất giữa sản xuất công nghiệp với sản xuất nông nghiệp- 2 ngành sản xuất chính trong xã hội. Nếu ko có sự liên minh chặt chẽ giữa người lao động và dân cày thì 2 ngành kinh tế này chẳng thể tăng trưởng được

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem trực tuyến hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn 1 phần Câu hỏi ôn tập môn Triết học có đáp án, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem trực tuyến hoặc Tải về mobile tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học có đáp án

2257

Đề cương ôn thi môn Triết học có đáp án – ĐH Nguyễn Tất Thành

4788


 • Tổng hợp: Anh Dũng SEO
 • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/cau-hoi-on-thi-mon-triet-hoc-co-dap-an-doc6444.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button