Wiki

Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Bài chi tiết: Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân

Related Articles

Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Tiếng Trung Quốc: 广西壮族自治区人民政府主席, Bính âm Hán ngữ: Guǎng Xī Zhuàngzú Zìzhìqū Rénmín Zhèngfǔ Zhǔxí, Quảng Tây Choang tộc tự trị Khu Nhân dân Chính phủ Chủ tịch) được bầu cử bởi Đại hội Đại biểu Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, lãnh đạo bởi thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cán bộ, công chức lãnh đạo, là Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây có cấp bậc Chính Tỉnh – Bộ, hàm Bộ trưởng, thường là Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc các khóa, chức vụ tên gọi khác của Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân. Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị là lãnh đạo thứ hai của Khu tự trị, đứng sau Bí thư Khu ủy. Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đồng thời là Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Trong lịch sử Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chức vụ Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây có các tên gọi là Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Quảng Tây (1949 – 1954), Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Tây (1955 – 1958), Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (1958 – 1968), Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (1968 – 1979), và quay lại là Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (1979 đến nay). Tất cả các tên gọi này dù khác nhau nhưng cùng có ý nghĩa là Thủ trưởng Hành chính Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, tức nghĩa tương ứng với Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân.

Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây hiện tại là Lam Thiên Lập.

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây


Năm 2018, Quảng Tây là tỉnh đông thứ mười một về số dân, đứng thứ mười tám về kinh tế Trung Quốc với 48,8 triệu dân, tương đương với Colombia, Tây Ban Nha và GDP đạt 2.040 tỉ NDT (303,7 tỉ USD) tương ứng với Pakistan.

Quảng Tây là một trong 33 đơn vị hành chính cấp Khu tự trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bản đồ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây có diện tích là 236.900 km2, xếp hạng chín trong danh sách các đơn vị hành chính Trung Quốc. Khu tự trị gắn với Vịnh Bắc Bộ ở phía nam, đất nước Việt Nam ở phía Đông Nam, tỉnh Vân Nam ở phía Tây, Quý Châu ở phía Bắc, Hồ Nam ở phía Đông Bắc, Quảng Đông ở phía Đông.

Quảng Tây là một tỉnh thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khi nước độc lập năm 1949. Vào năm 1958, Quảng Tây được chuyển đổi thành Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây theo đề nghị của Thủ tướng Chu Ân Lai. Quyết định này được đưa ra do người Tráng là một trong những dân tộc thiểu số lớn nhất ở Trung Hoa, và tập trung nhiều ở Quảng Tây; tuy nhiên người Tráng vẫn chỉ chiếm thiểu số trong dân số Quảng Tây.

Danh sách Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây


Từ năm 1949 tính đến hiện tại, Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây có 11 Chủ tịch Chính phủ Nhân dân.

Danh sách nhiệm kỳ Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây
STT Tên Quê quán Sinh năm Dân tộc Nhiệm kỳ Chức vụ về sau (gồm hiện) Chức vụ trước, tình trạng
Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Quảng Tây (1949 – 1954)
1 Trương Vân Dật Văn Xương

Hải Nam

1892 1974 Người Hán 12/1949 – 03/1954 Đại tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc,

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Tây,

Nguyên Ủy viên Ủy ban Quân sự Cách mạng Nhân dân Trung ương Trung Quốc (đã chuyển thể).

Nguyên Phó Bí thư Ủy ban Giám sát Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thủ trưởng hành chính đầu tiên của Quảng Tây.

Qua đời năm 1974 tại Bắc Kinh.

Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Tây (1954 – 1958)
2 Vi Quốc Thanh Đông Lan

Quảng Tây

1913 1989 Người Tráng 03/1954 – 08/1958 Thượng tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc,

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc,

Nguyên Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông,

Nguyên Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây,

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Quảng Đông,

Mất năm 1989 tại Bắc Kinh.
Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (1958 – 1968)
2 Vi Quốc Thanh Đông Lan

Quảng Tây

1913 1989 Người Tráng 03/1958 – 08/1968 Thượng tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc,

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc,

Nguyên Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông,

Nguyên Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây,

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Quảng Đông,

Mất năm 1989 tại Bắc Kinh.
Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (1968 – 1979)
2 Vi Quốc Thanh Đông Lan

Quảng Tây

1913 1989 Người Tráng 08/1968 – 10/1975 Thượng tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc,

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc,

Nguyên Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc,

Nguyên Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông,

Nguyên Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây,

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Quảng Đông,

Nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc,

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc,

Nguyên Chính ủy Quân khu Quảng Châu.

Mất năm 1989 tại Bắc Kinh.
3 An Bình Sinh Tây An

Thiểm Tây

1917 1999 Người Hán 10/1975 – 02/1977 Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam.

Nguyên Ủy viên Ủy ban Cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Mất năm 1999 tại Bắc Kinh.
4 Kiều Hiểu Quang Quảng Tông

Hà Bắc

1918 2003 Người Hán 02/1977 – 12/1979 Nguyên Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây,

Nguyên Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên.

Qua đời năm 2003 tại Bắc Kinh.
Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (1979 – nay)
5 Diễm Ứng Cơ Đông Lan

Quảng Tây.

1915 1992 Người Tráng 12/1979 – 04/1983 Nguyên Ủy viên Ủy ban Cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Qua đời năm 1992 ở Nam Ninh.
6 Vi Thuần Thúc Tượng ChâuQuảng Tây 1922 2016 Người Tráng 04/1983 – 01/1990 Nguyên Ủy viên Ủy ban Cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Qua đời năm 2016 ở Nam Ninh.
7 Thành Khắc Kiệt Nam Ninh

Quảng Tây

1933 Người Tráng 01/1990 – 01/1998 Nguyên Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc. Ông đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp, nhận hối lộ và bị kết án tử hình năm 2000.
8 Lý Triệu Chước Bình Quả,

Quảng Tây

1944 Người Tráng 01/1998 – 04/2003 Nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Trước đó là Bí thư Thành ủy thành phố Nam Ninh.
9 Lục Binh Vũ Minh

Quảng Tây.

1944 Người Tráng 04/2003 – 12/2007 Nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trước đó là Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
10 Mã Biểu Điền Dương

Quảng Tây.

1954 Người Tráng 12/2007 – 04/2013 Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX,

Phó chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc.

Trước đó là Bí thư Thành ủy thành phố Nam Ninh.
11 Trần Vũ. Sùng Tả

Quảng Tây

1954 Người Tráng 04/2013 – 10/2020 Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX,

Nguyên Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây,

Nguyên Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Trước đó là Bí thư Thành ủy thành phố Nam Ninh.
12 Lam Thiên Lập Hà Trì, Quảng Tây 1962 Người Tráng 10/2020 Ủy viên dự khuyết Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX,

Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây,

Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Trước đó là Chủ tịch Chính Hiệp Quảng Tây.
 • Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

  Trần Vũ (1954 -), Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (2013 – 2020).

 • Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

  Vi Quốc Thanh (1913 – 1989), Thượng tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông, Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (1968 – 1979).

 • Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

  Trương Vân Dật (1892 – 1974), Đại tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nguyên Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Quảng Tây (1949 – 1954).

Tên gọi khác của chức vụ Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị


Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Quảng Tây (1949 – 1955)

Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Quảng Tây

 • Trương Vân Dật, nguyên Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Quảng Tây (1949 – 1954).

Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Tây (1955 – 1958)

 • Vi Quốc Thanh, nguyên Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (1955 – 1959).

Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (1968 – 1979)

 • Vi Quốc Thanh, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (1968 – 1975).
 • An Bình Sinh, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (1975 – 1977).
 • Kiều Hiểu Quang, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (1977 – 1979).

Các lãnh đạo cao cấp Trung Quốc từng là Thủ trưởng hành chính Quảng Tây


Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Bản đồ Quảng Tây

Trong quãng thời gian từ năm 1949 đến nay, Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây với Vi Quốc Thanh là thủ trưởng hành chính cao cấp nhất từng có, lãnh đạo hành chính Quảng Tây từ năm 1954 đến năm 1975, hơn hai mươi năm.

 • Vi Quốc Thanh (1913 – 1989), Thượng tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Chức vụ của ông ở cấp Phó Quốc gia.

Ngoài ra, thủ trưởng hành chính Quảng Tây đầu tiên là Trương Vân Dật (1892 – 1974), một trong Thập Đại tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Check Also
Close
Back to top button