Công thức tính đường chéo của hình vuông, đường chéo của hình chữ nhật

Đường chéo của hình vuông, hình chữ nhật là đoạn thẳng nối hai góc đối diện. Mỗi hình vuông hoặc hình chữ nhật có hai đường chéo có độ dài bằng nhau. Sau đây là cách tính đường chéo của hình vuông, cách tính đường chéo của hình chữ nhật, mời các bạn tham khảo để áp dụng vào giải toán.

Tính đường chéo

 • Làm thế nào để tính toán đường chéo của một hình vuông?
  • Thuộc tính hình vuông
  • Công thức về đường chéo của hình vuông
 • Cách tính đường chéo của hình chữ nhật
  • Thuộc tính hình chữ nhật
  • Công thức tính đường chéo của hình chữ nhật

Làm thế nào để tính toán đường chéo của một hình vuông?

Hình vuông là hình tứ giác đều, có 4 cạnh bằng nhau.

Thuộc tính hình vuông

 • Trong một hình vuông, hai đường chéo bằng nhau, vuông góc và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
 • Có một đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp đường tròn, tâm của cả hai đường tròn trùng nhau và là giao điểm của các đường chéo của hình vuông.
 • Một đường chéo chia hình vuông thành hai diện tích bằng nhau.
 • Giao của các đường phân giác, đường trung trực và trực giao trùng nhau tại một điểm.
 • Có tất cả các tính chất của hình chữ nhật, hình bình hành và hình thoi.

Công thức về đường chéo của hình vuông

Theo tính chất hình vuông, hai đường chéo của hình vuông bằng nhau và một đường chéo của hình vuông sẽ chia hình vuông thành hai phần có diện tích bằng nhau là 2 tam giác vuông cân nên đường chéo của hình vuông là cạnh huyền của hình vuông. 2 tam giác vuông đó. Vì vậy, để tính đường chéo của hình vuông, bạn chỉ cần áp dụng định lý Pitago cho tam giác vuông.

Giả sử bạn có một hình vuông ABCD có độ dài cạnh là a, đường chéo AC chia hình vuông thành 2 tam giác vuông ABC và ACD.

Áp dụng định lý Pitago cho tam giác vuông ABC:

Áp dụng định lý Pitago cho tam giác vuông ABC

Vậy đường chéo của hình vuông có độ dài cạnh a là:

Đường chéo của hình vuông có độ dài cạnh a

Cách tính đường chéo của hình chữ nhật

Hình chữ nhật là tứ giác lồi có bốn góc vuông, đây là hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.

Thuộc tính hình chữ nhật

 • Trong một hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường chéo.
 • Có tất cả các tính chất của hình thang cân và hình bình hành.
 • Các đường chéo trong hình chữ nhật cắt nhau tạo thành 4 tam giác cân.

Công thức tính đường chéo của hình chữ nhật

Một hình chữ nhật có 4 góc đều là góc vuông, hai đường chéo bằng nhau nên một đường chéo của hình chữ nhật sẽ chia hình chữ nhật thành 2 tam giác vuông và đường chéo của hình chữ nhật là cạnh huyền, hai cạnh của hình chữ nhật là hai các cạnh của góc vuông. Vì vậy, để tính đường chéo của hình chữ nhật bạn cũng sử dụng định lý Pitago để tính.

Giả sử bạn có một hình chữ nhật ABCD với chiều dài a và chiều rộng b, đường chéo AC như hình bên dưới.

Hình chữ nhật

Ta áp dụng định lý Pitago cho tam giác vuông ABC:

Tính đường chéo của hình chữ nhật

Vậy đường chéo của hình chữ nhật có chiều dài a và chiều rộng b là:

Công thức tính đường chéo của hình chữ nhật
Như vậy, chỉ cần áp dụng định lý Pitago, chúng ta có thể tính được đường chéo của một hình vuông hoặc hình chữ nhật. Chúc may mắn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button