Dàn ý nghị luận về vấn đề nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống

Các em cùng thực hành lập dàn ý nghị luận về vấn đề nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống để hiểu rõ hơn tầm quan trọng và sự cần thiết phải nâng cao nhận thức của con người trong việc bảo vệ môi trường, bởi bảo vệ Trái Đất là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

I. Dàn ý Nghị luận về vấn đề nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống

1. Mở bài

Giới thiệu về vấn đề nghị luận: Con người chúng ta có thể tồn tại và phát triển được là nhờ có môi trường, giữa con người và môi trường có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau và không thể tách rời.

2. Thân bài

· Môi trường sống là gì?
Môi trường sống là toàn bộ những gì bao quanh và tác động trực tiếp vào cuộc sống của con người, hiện nay tồn tại hai loại môi trường là môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.

· Vì sao phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống?
· Môi trường quyết định sự tồn tại và phát triển của con người
· Làm thế nào để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống?
· Khai thác đi đôi với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
· Tích cực cải tạo môi trường
· Giáo dục tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường

3. Kết bài

Rút ra bài học nhận thức và hành động: Bảo vệ môi trường sống là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn thể mọi người, cộng đồng và xã hội
 

II. Bài văn mẫu Nghị luận về vấn đề nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống

Con người chúng ta có thể tồn tại và phát triển được là nhờ có môi trường, giữa con người và môi trường có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau và không thể tách rời. Môi trường sống tạo ra tất cả các điều kiện cần và đủ để đảm bảo sự sống và cuộc sống của con người. Mọi hoạt động của con người đều diễn ra trong môi trường sống, vì vậy, dù là tác động nhỏ cũng ảnh hưởng đến môi trường. Con người ngoài việc sử dụng và khai thác môi trường còn phải bảo vệ môi trường, bởi bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống, tuy nhiên ý thức bảo vệ môi trường còn rất mờ nhạt trong con người, phải nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường sống.

Phần lớn mọi người sống trong môi trường nhưng rất mơ hồ về môi trường, chưa nhận thức đúng đắn và sâu sắc về môi trường sống. Môi trường sống là toàn bộ những gì bao quanh và tác động trực tiếp vào cuộc sống của con người, hiện nay tồn tại hai loại môi trường là môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Môi trường tự nhiên là tất cả những thứ thuộc về tạo hóa, tự nhiên, sẵn có như đất, nước, khí hậu, tài nguyên…(Còn tiếp)

>> Xem bài mẫu đầy đủ Nghị luận về vấn đề nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button