Thủ Thuật

Danh sách đầy đủ phím tắt trong Sketch

<p>Phím tắt của Sketch sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn khi thiết kế đồ họa. Bài viết sẽ tổng hợp cho bạn tất cả phím tắt Sketch hữu ích nhất.

Sketch

Nhắc tới lĩnh vực thiết kế đồ họa, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ tới ngay Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Corel Graphics Suite… Dù không nổi tiếng bằng, Sketch vẫn là một bộ công cụ thiết kế đồ họa kỹ thuật số hữu ích với rất nhiều tính năng tuyệt vời.

Sketch giúp bạn sáng tạo sản phẩm, tạo nguyên mẫu, hợp tác và đưa ý tưởng vào cuộc sống bằng nền tảng thiết kế được hàng triệu người khắp thế giới tin dùng – từ freelancer tới các đội thiết kế quy mô lớn. Với giao diện trực quan, bộ tính năng phong phú & hữu ích cùng tất cả sức mạnh của một ứng dụng macOS gốc, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào việc thiết kế các sản phẩm chất lượng trên Sketch.

Phím tắt của Sketch

Một trong số những tính năng tuyệt vời nhất của Sketch là hệ thống phím tắt tiện lợi. Sử dụng phím tắt khi dùng Sketch, bạn sẽ thấy tốc độ công việc được cải thiện đáng kể. Dưới đây là danh sách đầy đủ phím tắt của Sketch.

+ C Sao chép
+ X Cắt
+ V Dán
+ + V Dán lên vùng lựa chọn
Space + Kéo Pan canvas
+ + N Mở trang mới
fn + Trở về trang trước đó
fn + Chuyển sang trang tiếp theo
+ + Phóng to
+ - Thu nhỏ
Ctrl + R Ẩn/hiện thước kẻ
Ctrl + P Ẩn/hiện pixel
Ctrl + X Ẩn/hiện ô pixel
Ctrl + G Ẩn/hiện ô
Ctrl + L Ẩn/hiện bố cục
Ctrl + E Ẩn/hiện các lát cắt
Ctrl + F Ẩn/hiện nguyên mẫu
+ F Mở bộ lọc trong Layer List/Components Panel
+ + F Mở bộ lọc trong Components Panel
+ Ctrl + K Chạy plugin tùy biến
+ Z Hoàn tác
+ + Z Làm lại
N Mở tài liệu mới*
O Mở tài liệu*
O Mở tài liệu đám mây*
+ W Đóng cửa sổ
+ S Lưu tài liệu
+ + S Nhân bản*
+ + + S Save As…*
+ + P Page setup
+ , Mở Preferences
+ H Ẩn Sketch
+ Q Thoát Sketch
+ + ? Mở menu Help
+ P Mở cửa sổ xem trước mẫu

Khi tắt Auto Save trong Preferences, mục menu Duplicate được thay bằng Save As…

Chèn layer

Bạn có thể dùng các phím tắt Sketch sau thay vì chọn chúng trong menu Insert.

R Hình chữ nhật
O Oval
L Đường thẳng
U Hình chữ nhật bo tròn cạnh
V Công cụ Vector
P Công cụ bút chì
T Công cụ Text
A Công cụ Artboard
S Công cụ Slice
H Công cụ Hotspot
– kéo Vẽ hình dạng mới từ trung tâm
– kéo Khóa tỷ lệ hình dạng khi bạn vẽ nó
Space – kéo Di chuyển một layer mới trước khi đặt nó vào vị trí phù hợp

Chọn layer

Click Chọn layer
Click và kéo Chọn nhiều layer
– kéo Chỉ chọn layer trong lựa chọn kéo của bạn
Click đúp Chọn layer trong một nhóm
-click Chọn layer trong một nhóm
-click Chọn layer bị che khuất
+ A Chọn toàn bộ layer
+ + A Chọn toàn bộ Artboard
-click Thêm/loại bỏ layer khỏi lựa chọn
+ -click Thêm layer từ một nhóm vào lựa chọn
-click Thêm layer vào lớp lựa chọn/bỏ lựa chọn trong Layer List
-click Chọn một phạm vi các lớp trong Layer List
fn + Chọn Artboard tiếp theo
fn + Chọn Artboard trước đó
+ + J Mở lựa chọn trong Layer List

Di chuyển và chỉnh lại kích thước layer

Khi di chuyển hoặc chỉnh lại kích thước layer, bạn sẽ tự động thấy hướng dẫn và các thước đo thông minh.

-di chuột Hiện khoảng cách giữa các layer khác
+ D Nhân bản
-kéo Nhân bản
-kéo Di chuyển lớp dọc theo trục X hoặc Y
-kéo Di chuyển lớp và bỏ qua các chỉ dẫn thông minh
+ -kéo Di chuyển một lớp bị chồng lấp
Các phím mũi tên Dịch chuyển layer thêm 1px theo hướng bất kỳ
-các phím mũi tên Dịch chuyển layer thêm 10px theo hướng bất kỳ
+ K Chia tỉ lệ layer
và chỉnh lại kích thước Chỉnh lại kích thước layer từ trung tâm
và chỉnh lại kích thước Giữ nguyên tỉ lệ layer
+ hoặc Mở rộng thêm 1px
+ hoặc Co lại 1px
+ + hoặc Tăng thêm 1px
+ + hoặc Giảm 10px
Ctrl + -di chuột Hiện khoảng cách tới đường cơ sở/chiều cao giới hạn trên các lớp text

Bạn có thể thay đổi giá trị này trong Preferences.

Chỉnh sửa layer

Khi chọn layer, bạn có thể dùng các phím tắt sau:

Enter Chỉnh sửa layer
Escape Hoàn tất chỉnh sửa
+ Tab Chỉnh sửa vị trí X trong Inspector
Xóa layer
+ + C Sao chép style
+ + V Dán style
Ctrl + S Đồng bộ style được chia sẻ
Ctrl + + S Thiết lập lại style được chia sẻ
W Thêm liên kết tới Artboard
F Bật/tắt công cụ lấp đầy
B Bật/tắt đường viền
Ctrl + C Chọn màu
0 tới 9 Chỉnh sửa độ mờ của layer
+ + T Biến đổi hình dạng
+ + R Xoay layer
+ Ctrl + M Dùng một layer làm mask
+ Escape Quay lại phiên bản trước
+ + U Hợp nhất nhiều lớp
+ + S Giảm nhiều lớp
+ + I Giao cắt nhiều lớp
+ + X Phân biệt nhiều lớp

Chỉnh sửa vector

+ + O Mở/đóng đường dẫn
Tab Chọn điểm tiếp theo
Hiện toàn bộ các điểm điều khiển xử lý dữ liệu
1 Kiểu điểm phẳng
2 Kiểu điểm phản chiếu
3 Kiểu điểm mất kết nối
4 Kiểu điểm bất đối xứng
Click đúp vào điểm vector Chuyển điểm giữa kiểu Straight và Mirrored
-Kéo điểm vector Chuyển điểm dọc trục X hoặc Y
-kéo điểm điều khiển xử lý Chuyển đổi điểm lựa chọn sang kiểu Disconnected
-click (khi chèn các điểm) Đặt điểm mở ở góc 45º
-click đoạn đường dẫn Đặt điểm mới giữa các điểm hiện tại
-click đoạn đường dẫn Làm cong đường giữa các điểm hiện tại

Chỉnh sửa text

+ + + V Dán text RTF
+ T Thay đổi mặt chữ
+ B In đậm
+ I In nghiêng
+ U Gạch chân
+ + + Tăng kích thước font chữ
+ + - Giảm kích thước font chữ
Ctrl + + L Tăng khoảng cách ký tự
Ctrl + + T Giảm khoảng cách ký tự
+ + { Căn trái
+ + | Căn giữa
+ + } Căn phải
+ + Space Emoji & các biểu tượng
+ + O Chuyển sang phác thảo
+ Return Chèn giãn cách dòng

Sắp xếp các lớp

+ G Nhóm
+ + G Bỏ nhóm
+ R Đổi lại tên lớp
Tab Chọn lớp bên cạnh trong nhóm
+ Tab Chọn lớp trước trong nhóm
Enter Chọn lớp bên trong nhóm
Escape Chọn nhóm chính
Click-&-kéo layer Điều chỉnh phân cấp layer
+ ] Chuyển tiếp
+ + ] Đưa thiết kế lên trước
+ [ Gửi trở lại
+ + [ Gửi sau
+ + + Di chuyển lên (ngoài nhóm/Artboard)
+ Ctrl + H Phân bổ theo chiều ngang
+ Ctrl + V Phân bổ theo chiều dọc
-click các nút Align Căn chỉnh lớp trong Artboard
+ + H Ẩn/hiện lớp
+ + L Khóa/bỏ khóa lớp

Xuất lớp

+ + E Xuất
+ E Xuất lớp lựa chọn
Kéo một layer/thumbnail vào Desktop Xuất dữ liệu
Kéo layer/thumbnail vào Canvas Chèn bản sao phẳng
/ trong tên layer Bao gồm thư mục khi xuất

Thu phóng và lấy nét

+ 0 Phóng to 100%
+ 1 Phóng to toàn bộ nhân tố trên Canvas
+ 2 Phóng to lớp lựa chọn
+ 3 Căn giữa các lớp lựa chọn trong Canvas
Z-kéo Phóng to vùng lựa chọn
Z-click Phóng to
+ Z-click Thu nhỏ
~ (§ ở một số bàn phím) Tạm thời thu nhỏ 100%
+ Ctrl + F Bật/Tắt toàn màn hình
+ + 1 Hiện/ẩn danh sách layer
+ + 2 Hiện/ẩn Inspector
+ . Vào chế độ thuyết trình
+ + T Hiện/ẩn Toolbar

Trường Text

Áp dụng những phím tắt này khi bạn chỉnh sửa trường số trong Inspector:

+ Tab Tập trung kiểm tra
Tab Chọn trường tiếp theo
+ Tab Chọn trường trước đó
Enter Xác nhận thay đổi
Escape Xóa thay đổi
Tăng lên 1 giá trị
Giảm 1 giá trị
+ Tăng thêm 10 giá trị
+ Giảm 10 giá trị
+ Tăng 0.1 giá trị
+ Giảm 0.1 giá trị
click và kéo nhãn Điều chỉnh giá trị tăng theo số gia 10
click và kéo nhãn Điều chỉnh giá trị tăng theo số gia 0.1

Phím tắt chỉnh lại kích thước

Khi điều chỉnh chiều cao hay rộng của layer, các ký tự sau sẽ cho bạn kiểm soát nhiều hơn vị trí bắt đầu chỉnh lại kích thước.

L Chia tỉ lệ từ bên trái (mặc định)
R Chia tỷ lệ từ bên phải
T Chia tỷ lệ từ phía trên (mặc định)
B Chia tỷ lệ từ bên dưới
C / M Chia tỷ lệ từ trung tâm/ở giữa

Cách dùng các phép toán

Bạn dùng những phép tính này khi nhập dữ liệu số của Inspector.

+ Cộng
Trừ
* Nhân
/ Chia
% Chỉnh lại kích thước layer sang phần trăm của nhóm chính hay Artboard

Cách thiết lập các giá trị bán kính riêng

Khi chọn hình chữ nhật, bạn có thể xác định giá trị khác nhau trong trường bán kính cho mỗi góc ở Inspector bằng cách dùng ; làm dấu ngăn cách (ví dụ: 40;0;40;0).

Xuất nhanh các trường

Trong Scale của bảng Make Exportable ở Inspector, những ký tự sau có thể tùy biến kích thước xuất của bạn.

X Hệ số nhân tỉ lệ. Ví dụ: 2x sẽ xuất kết quả với kích thước tăng 2 lần
H Xuất layer ở độ cao nhất định. Ví dụ: 512h
W Xuất layer ở độ rộng cụ thể. Ví dụ: 512w

Phím tắt khác

khi khởi động Tắt toàn bộ plugin khi mở Sketch
+Ctrl + D Bỏ đính kèm Symbol
+ Ctrl + + D Bỏ đính kèm toàn bộ nội dung từ Symbol
+ + D Làm mới dữ liệu
+ Ctrl + R Chạy plugin bạn dùng lại gần nhất
-kéo thanh lựa chọn Xoay layer
-kéo khi xoay Xoay vòng tăng thêm 15º
0-9 Với điểm dừng gradient đã chọn, vị trí nó nằm giữa 0% và 100%
= Vị trí chọn dừng gradient trực tiếp nằm giữa 2 điểm dừng hiện tại

Tùy biến phím tắt Sketch cho Mac

Bạn có thể tạo các phím tắt tùy biến cho Sketch bằng cách mở System Preferences, tới Keyboard › Shortcuts › App Shortcuts và click nút Add. Trong menu pop-up, chọn Sketch ở menu thả xuống – Application và thiết lập phím tắt tùy biến.

Tùy biến phím tắt trong Sketch

Trên đây là tất cả phím tắt thông dụng khi sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa Sketch cho Mac. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Phím tắt của Sketch sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn khi thiết kế đồ họa. Bài viết sẽ tổng hợp cho bạn tất cả phím tắt Sketch hữu ích nhất.

Sketch

Nhắc tới lĩnh vực thiết kế đồ họa, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ tới ngay Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Corel Graphics Suite… Dù không nổi tiếng bằng, Sketch vẫn là một bộ công cụ thiết kế đồ họa kỹ thuật số hữu ích với rất nhiều tính năng tuyệt vời.

Sketch giúp bạn sáng tạo sản phẩm, tạo nguyên mẫu, hợp tác và đưa ý tưởng vào cuộc sống bằng nền tảng thiết kế được hàng triệu người khắp thế giới tin dùng – từ freelancer tới các đội thiết kế quy mô lớn. Với giao diện trực quan, bộ tính năng phong phú & hữu ích cùng tất cả sức mạnh của một ứng dụng macOS gốc, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào việc thiết kế các sản phẩm chất lượng trên Sketch.

Phím tắt của Sketch

Một trong số những tính năng tuyệt vời nhất của Sketch là hệ thống phím tắt tiện lợi. Sử dụng phím tắt khi dùng Sketch, bạn sẽ thấy tốc độ công việc được cải thiện đáng kể. Dưới đây là danh sách đầy đủ phím tắt của Sketch.

+ C Sao chép
+ X Cắt
+ V Dán
+ + V Dán lên vùng lựa chọn
Space + Kéo Pan canvas
+ + N Mở trang mới
fn + Trở về trang trước đó
fn + Chuyển sang trang tiếp theo
+ + Phóng to
+ - Thu nhỏ
Ctrl + R Ẩn/hiện thước kẻ
Ctrl + P Ẩn/hiện pixel
Ctrl + X Ẩn/hiện ô pixel
Ctrl + G Ẩn/hiện ô
Ctrl + L Ẩn/hiện bố cục
Ctrl + E Ẩn/hiện các lát cắt
Ctrl + F Ẩn/hiện nguyên mẫu
+ F Mở bộ lọc trong Layer List/Components Panel
+ + F Mở bộ lọc trong Components Panel
+ Ctrl + K Chạy plugin tùy biến
+ Z Hoàn tác
+ + Z Làm lại
N Mở tài liệu mới*
O Mở tài liệu*
O Mở tài liệu đám mây*
+ W Đóng cửa sổ
+ S Lưu tài liệu
+ + S Nhân bản*
+ + + S Save As…*
+ + P Page setup
+ , Mở Preferences
+ H Ẩn Sketch
+ Q Thoát Sketch
+ + ? Mở menu Help
+ P Mở cửa sổ xem trước mẫu

Khi tắt Auto Save trong Preferences, mục menu Duplicate được thay bằng Save As…

Chèn layer

Bạn có thể dùng các phím tắt Sketch sau thay vì chọn chúng trong menu Insert.

R Hình chữ nhật
O Oval
L Đường thẳng
U Hình chữ nhật bo tròn cạnh
V Công cụ Vector
P Công cụ bút chì
T Công cụ Text
A Công cụ Artboard
S Công cụ Slice
H Công cụ Hotspot
– kéo Vẽ hình dạng mới từ trung tâm
– kéo Khóa tỷ lệ hình dạng khi bạn vẽ nó
Space – kéo Di chuyển một layer mới trước khi đặt nó vào vị trí phù hợp

Chọn layer

Click Chọn layer
Click và kéo Chọn nhiều layer
– kéo Chỉ chọn layer trong lựa chọn kéo của bạn
Click đúp Chọn layer trong một nhóm
-click Chọn layer trong một nhóm
-click Chọn layer bị che khuất
+ A Chọn toàn bộ layer
+ + A Chọn toàn bộ Artboard
-click Thêm/loại bỏ layer khỏi lựa chọn
+ -click Thêm layer từ một nhóm vào lựa chọn
-click Thêm layer vào lớp lựa chọn/bỏ lựa chọn trong Layer List
-click Chọn một phạm vi các lớp trong Layer List
fn + Chọn Artboard tiếp theo
fn + Chọn Artboard trước đó
+ + J Mở lựa chọn trong Layer List

Di chuyển và chỉnh lại kích thước layer

Khi di chuyển hoặc chỉnh lại kích thước layer, bạn sẽ tự động thấy hướng dẫn và các thước đo thông minh.

-di chuột Hiện khoảng cách giữa các layer khác
+ D Nhân bản
-kéo Nhân bản
-kéo Di chuyển lớp dọc theo trục X hoặc Y
-kéo Di chuyển lớp và bỏ qua các chỉ dẫn thông minh
+ -kéo Di chuyển một lớp bị chồng lấp
Các phím mũi tên Dịch chuyển layer thêm 1px theo hướng bất kỳ
-các phím mũi tên Dịch chuyển layer thêm 10px theo hướng bất kỳ
+ K Chia tỉ lệ layer
và chỉnh lại kích thước Chỉnh lại kích thước layer từ trung tâm
và chỉnh lại kích thước Giữ nguyên tỉ lệ layer
+ hoặc Mở rộng thêm 1px
+ hoặc Co lại 1px
+ + hoặc Tăng thêm 1px
+ + hoặc Giảm 10px
Ctrl + -di chuột Hiện khoảng cách tới đường cơ sở/chiều cao giới hạn trên các lớp text

Bạn có thể thay đổi giá trị này trong Preferences.

Chỉnh sửa layer

Khi chọn layer, bạn có thể dùng các phím tắt sau:

Enter Chỉnh sửa layer
Escape Hoàn tất chỉnh sửa
+ Tab Chỉnh sửa vị trí X trong Inspector
Xóa layer
+ + C Sao chép style
+ + V Dán style
Ctrl + S Đồng bộ style được chia sẻ
Ctrl + + S Thiết lập lại style được chia sẻ
W Thêm liên kết tới Artboard
F Bật/tắt công cụ lấp đầy
B Bật/tắt đường viền
Ctrl + C Chọn màu
0 tới 9 Chỉnh sửa độ mờ của layer
+ + T Biến đổi hình dạng
+ + R Xoay layer
+ Ctrl + M Dùng một layer làm mask
+ Escape Quay lại phiên bản trước
+ + U Hợp nhất nhiều lớp
+ + S Giảm nhiều lớp
+ + I Giao cắt nhiều lớp
+ + X Phân biệt nhiều lớp

Chỉnh sửa vector

+ + O Mở/đóng đường dẫn
Tab Chọn điểm tiếp theo
Hiện toàn bộ các điểm điều khiển xử lý dữ liệu
1 Kiểu điểm phẳng
2 Kiểu điểm phản chiếu
3 Kiểu điểm mất kết nối
4 Kiểu điểm bất đối xứng
Click đúp vào điểm vector Chuyển điểm giữa kiểu Straight và Mirrored
-Kéo điểm vector Chuyển điểm dọc trục X hoặc Y
-kéo điểm điều khiển xử lý Chuyển đổi điểm lựa chọn sang kiểu Disconnected
-click (khi chèn các điểm) Đặt điểm mở ở góc 45º
-click đoạn đường dẫn Đặt điểm mới giữa các điểm hiện tại
-click đoạn đường dẫn Làm cong đường giữa các điểm hiện tại

Chỉnh sửa text

+ + + V Dán text RTF
+ T Thay đổi mặt chữ
+ B In đậm
+ I In nghiêng
+ U Gạch chân
+ + + Tăng kích thước font chữ
+ + - Giảm kích thước font chữ
Ctrl + + L Tăng khoảng cách ký tự
Ctrl + + T Giảm khoảng cách ký tự
+ + { Căn trái
+ + | Căn giữa
+ + } Căn phải
+ + Space Emoji & các biểu tượng
+ + O Chuyển sang phác thảo
+ Return Chèn giãn cách dòng

Sắp xếp các lớp

+ G Nhóm
+ + G Bỏ nhóm
+ R Đổi lại tên lớp
Tab Chọn lớp bên cạnh trong nhóm
+ Tab Chọn lớp trước trong nhóm
Enter Chọn lớp bên trong nhóm
Escape Chọn nhóm chính
Click-&-kéo layer Điều chỉnh phân cấp layer
+ ] Chuyển tiếp
+ + ] Đưa thiết kế lên trước
+ [ Gửi trở lại
+ + [ Gửi sau
+ + + Di chuyển lên (ngoài nhóm/Artboard)
+ Ctrl + H Phân bổ theo chiều ngang
+ Ctrl + V Phân bổ theo chiều dọc
-click các nút Align Căn chỉnh lớp trong Artboard
+ + H Ẩn/hiện lớp
+ + L Khóa/bỏ khóa lớp

Xuất lớp

+ + E Xuất
+ E Xuất lớp lựa chọn
Kéo một layer/thumbnail vào Desktop Xuất dữ liệu
Kéo layer/thumbnail vào Canvas Chèn bản sao phẳng
/ trong tên layer Bao gồm thư mục khi xuất

Thu phóng và lấy nét

+ 0 Phóng to 100%
+ 1 Phóng to toàn bộ nhân tố trên Canvas
+ 2 Phóng to lớp lựa chọn
+ 3 Căn giữa các lớp lựa chọn trong Canvas
Z-kéo Phóng to vùng lựa chọn
Z-click Phóng to
+ Z-click Thu nhỏ
~ (§ ở một số bàn phím) Tạm thời thu nhỏ 100%
+ Ctrl + F Bật/Tắt toàn màn hình
+ + 1 Hiện/ẩn danh sách layer
+ + 2 Hiện/ẩn Inspector
+ . Vào chế độ thuyết trình
+ + T Hiện/ẩn Toolbar

Trường Text

Áp dụng những phím tắt này khi bạn chỉnh sửa trường số trong Inspector:

+ Tab Tập trung kiểm tra
Tab Chọn trường tiếp theo
+ Tab Chọn trường trước đó
Enter Xác nhận thay đổi
Escape Xóa thay đổi
Tăng lên 1 giá trị
Giảm 1 giá trị
+ Tăng thêm 10 giá trị
+ Giảm 10 giá trị
+ Tăng 0.1 giá trị
+ Giảm 0.1 giá trị
click và kéo nhãn Điều chỉnh giá trị tăng theo số gia 10
click và kéo nhãn Điều chỉnh giá trị tăng theo số gia 0.1

Phím tắt chỉnh lại kích thước

Khi điều chỉnh chiều cao hay rộng của layer, các ký tự sau sẽ cho bạn kiểm soát nhiều hơn vị trí bắt đầu chỉnh lại kích thước.

L Chia tỉ lệ từ bên trái (mặc định)
R Chia tỷ lệ từ bên phải
T Chia tỷ lệ từ phía trên (mặc định)
B Chia tỷ lệ từ bên dưới
C / M Chia tỷ lệ từ trung tâm/ở giữa

Cách dùng các phép toán

Bạn dùng những phép tính này khi nhập dữ liệu số của Inspector.

+ Cộng
Trừ
* Nhân
/ Chia
% Chỉnh lại kích thước layer sang phần trăm của nhóm chính hay Artboard

Cách thiết lập các giá trị bán kính riêng

Khi chọn hình chữ nhật, bạn có thể xác định giá trị khác nhau trong trường bán kính cho mỗi góc ở Inspector bằng cách dùng ; làm dấu ngăn cách (ví dụ: 40;0;40;0).

Xuất nhanh các trường

Trong Scale của bảng Make Exportable ở Inspector, những ký tự sau có thể tùy biến kích thước xuất của bạn.

X Hệ số nhân tỉ lệ. Ví dụ: 2x sẽ xuất kết quả với kích thước tăng 2 lần
H Xuất layer ở độ cao nhất định. Ví dụ: 512h
W Xuất layer ở độ rộng cụ thể. Ví dụ: 512w

Phím tắt khác

khi khởi động Tắt toàn bộ plugin khi mở Sketch
+Ctrl + D Bỏ đính kèm Symbol
+ Ctrl + + D Bỏ đính kèm toàn bộ nội dung từ Symbol
+ + D Làm mới dữ liệu
+ Ctrl + R Chạy plugin bạn dùng lại gần nhất
-kéo thanh lựa chọn Xoay layer
-kéo khi xoay Xoay vòng tăng thêm 15º
0-9 Với điểm dừng gradient đã chọn, vị trí nó nằm giữa 0% và 100%
= Vị trí chọn dừng gradient trực tiếp nằm giữa 2 điểm dừng hiện tại

Tùy biến phím tắt Sketch cho Mac

Bạn có thể tạo các phím tắt tùy biến cho Sketch bằng cách mở System Preferences, tới Keyboard › Shortcuts › App Shortcuts và click nút Add. Trong menu pop-up, chọn Sketch ở menu thả xuống – Application và thiết lập phím tắt tùy biến.

Tùy biến phím tắt trong Sketch

Trên đây là tất cả phím tắt thông dụng khi sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa Sketch cho Mac. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page