Câu Đố

Để nguyên ba cây chụm lại, Thêm sắc nhảy lên đầu, Thay ngã thành màu lá chuối – Là chữ gì?

Câu đố “Để nguyên ba cây chụm lại, Thêm sắc nhảy lên đầu, Thay ngã thành màu lá chuối – Là chữ gì?” Bạn nghĩ câu đố vui này đáp án là gì? Hãy cùng hỏi mọi người để có được những tiếng cười, kích thích bộ não tư duy và phát triển.

Câu đố: “Để nguyên ba cây chụm lại, Thêm sắc nhảy lên đầu, Thay ngã thành màu lá chuối – Là chữ gì?”

Đáp án

Đáp án: Non, nón, nõn

Câu đố vui về chữ khác

1. Là chữ gì?

Hai chữ quan họ chia tay

Cũng hai chữ ấy, nện ngay bạn mình?

Đáp án

Đáp án: Chữ giã bạn

2. Là chữ gì?

Để nguyên làm áo mùa đông

Thêm huyền là để nhạc công hành nghề

Thêm quả tạ, nổ rất ghê

Diệt thù, súng bắn bốn bề lửa vây?

Đáp án

Đáp án: Đan, đàn, đạn

3. Là chữ gì?

Em là màu của lá non

Bỏ đầu đi sẽ lớn khôn nhất nhà

Chia đôi nửa dưới lìa ra

Nửa trên còn lại, chẳng là gần nhau.

Đáp án

Đáp án: Chữ xanh, anh, xa

Tổng hợp: anhdungseo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button