Giáo Dục

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Đan Phượng, Hà Nội năm 2020-2021

Cùng các bạn giải Đề thi học sinh giỏi môn Toán 10 trường THPT Đan Phượng, Hà Nội năm 2020 – 2021 với những dạng bài tập khó và hay.

Cấu trúc đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Đan Phượng, Hà Nội năm 2020 – 2021 gồm 4 câu, thời gian làm bài là 120 phút. Các dạng toán trong đề thi gồm: lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số, giải phương trình – bất phương trình …

Câu 4.

1. Viết phương trình đường thẳng đi qua B (-4; 5) và tạo với đường thẳng $ bigtriangleup $: 7x – y + 8 = 0 một góc 450
2, Cho các tứ giác ABCD, AC và BD cắt nhau tại O. Gọi H, K lần lượt là trực tâm của các tam giác ABO và CDO. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Chứng minh HK vuông góc với MN

Trên đây là nội dung Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Đan Phượng, Hà Nội năm 2020 – 2021. Các em cùng tham khảo. Đề thi học sinh giỏi toán vào 10 trường Đồng Đậu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020, 2021 nơi đây.

Cùng các bạn giải Đề thi học sinh giỏi môn Toán 10 trường THPT Đan Phượng, Hà Nội năm 2020 – 2021 với những dạng bài tập khó và hay.

Cấu trúc đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Đan Phượng, Hà Nội năm 2020 – 2021 gồm 4 câu, thời gian làm bài là 120 phút. Các dạng toán trong đề thi gồm: lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số, giải phương trình – bất phương trình …

Câu 4.

1. Viết phương trình đường thẳng đi qua B (-4; 5) và tạo với đường thẳng $ bigtriangleup $: 7x – y + 8 = 0 một góc 450
2, Cho các tứ giác ABCD, AC và BD cắt nhau tại O. Gọi H, K lần lượt là trực tâm của các tam giác ABO và CDO. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Chứng minh HK vuông góc với MN

Trên đây là nội dung Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Đan Phượng, Hà Nội năm 2020 – 2021. Các em cùng tham khảo. Đề thi học sinh giỏi toán vào 10 trường Đồng Đậu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020, 2021 nơi đây.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button