Đến 2025, sinh viên sư phạm ngoại ngữ đạt chuẩn nghề giáo viên

Sinh viên dạy ngoại ngữ đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 955 / BGDĐT-DANN hướng dẫn công tác trọng tâm của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia đến năm 2022 và đưa ra phương án thực hiện cho các đơn vị.

  • Giáo viên không cần phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp
  • Từ ngày 10/03/2021, miễn / giảm học phí cho 2 trẻ sinh một bên.

Tại Thông cáo này, Bộ Giáo dục và Đào tạo mời Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch đào tạo ngoại ngữ, năng lực giao tiếp, dự kiến ​​và đề xuất mục tiêu. Giáo viên năm 2022, gửi bản sao về sở trước ngày 31/3/2021.

Đặc biệt, đến năm 2023, sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm ngoại ngữ đạt chỉ tiêu 80% trình độ chuẩn nghề nghiệp giáo viên ngoại ngữ và khung năng lực. Đến năm 2025, 100% giáo viên dạy ngoại ngữ tốt nghiệp đạt yêu cầu theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và Khung năng lực giáo viên ngoại ngữ.

Ngoài ra, bản tin cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác đào tạo giáo viên, giảng viên ngoại ngữ đến năm 2022 bao gồm:

——Để đáp ứng yêu cầu thực hiện dạy và học ngoại ngữ trong năm học 2022-2023 và sau này, cần tuyển đủ số lượng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, giảng viên dạy các chuyên ngành, nghề ngoại ngữ.

– Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ ngoại ngữ và năng lực giảng dạy của giáo viên, giảng viên ngoại ngữ; giáo viên, giảng viên dạy các môn học khác và các môn học chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

——Đối với công chức, viên chức khác, tiếp tục tổ chức đào tạo trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc và yêu cầu công việc.

– Tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách khảo thí ngoại ngữ…

Xem phần Truyền thông hợp pháp của Wiki ADS VN để biết thêm thông tin hữu ích.

.


Thông tin thêm

Đến 2025, sinh viên sư phạm ngoại ngữ đạt chuẩn nghề giáo viên

#Đến #sinh #viên #sư #phạm #ngoại #ngữ #đạt #chuẩn #nghề #giáo #viên

[rule_3_plain]

#Đến #sinh #viên #sư #phạm #ngoại #ngữ #đạt #chuẩn #nghề #giáo #viên

Sinh viên sư phạm ngoại ngữ đạt chuẩn nghề giáo viên
Ngày 11/3/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 955/BGDĐT-ĐANN hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đề án ngoại ngữ quốc gia và đề xuất kế hoạch triển khai tại đơn vị.

Giáo viên không nhất thiết phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp
Từ 10/3/2021, sinh 2 con một bề được miễn/giảm học phí

Tại Công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đề xuất nhiệm vụ trọng tâm cũng như xây dựng kế hoạch, dự toán, đề xuất chỉ tiêu bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm năm 2022, gửi bản mềm về Bộ trước ngày 31/3/2021.
Trong đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2023 là có 80% sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm ngoại ngữ đạt yêu cầu theo chuẩn nghề và khung năng lực giáo viên ngoại ngữ. Đến 2025, 100% sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm ngoại ngữ đạt yêu cầu theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và khung năng lực giáo viên ngoại ngữ.
Ngoài ra, Công văn cũng nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trong việc phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ gồm:
– Tuyển dụng đủ số lượng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, giảng viên dạy chuyên ngành, nghề bằng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai dạy và học ngoại ngữ năm học 2022-2023 và các năm tiếp theo.
– Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên ngoại ngữ; giáo viên, giảng viên dạy các môn học khác và các môn chuyên ngành, nghề bằng ngoại ngữ.
– Với các đối tượng công chức, viên chức khác thì tiếp tục tổ chức bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc và vị trí việc làm.
– Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách về khảo thí ngoại ngữ…
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Wiki ADS VN.

TagsHoatieu.vn Phổ biến Pháp luật

#Đến #sinh #viên #sư #phạm #ngoại #ngữ #đạt #chuẩn #nghề #giáo #viên

[rule_2_plain]

#Đến #sinh #viên #sư #phạm #ngoại #ngữ #đạt #chuẩn #nghề #giáo #viên

[rule_2_plain]

#Đến #sinh #viên #sư #phạm #ngoại #ngữ #đạt #chuẩn #nghề #giáo #viên

[rule_3_plain]

#Đến #sinh #viên #sư #phạm #ngoại #ngữ #đạt #chuẩn #nghề #giáo #viên

Sinh viên sư phạm ngoại ngữ đạt chuẩn nghề giáo viên
Ngày 11/3/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 955/BGDĐT-ĐANN hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đề án ngoại ngữ quốc gia và đề xuất kế hoạch triển khai tại đơn vị.

Giáo viên không nhất thiết phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp
Từ 10/3/2021, sinh 2 con một bề được miễn/giảm học phí

Tại Công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đề xuất nhiệm vụ trọng tâm cũng như xây dựng kế hoạch, dự toán, đề xuất chỉ tiêu bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm năm 2022, gửi bản mềm về Bộ trước ngày 31/3/2021.
Trong đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2023 là có 80% sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm ngoại ngữ đạt yêu cầu theo chuẩn nghề và khung năng lực giáo viên ngoại ngữ. Đến 2025, 100% sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm ngoại ngữ đạt yêu cầu theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và khung năng lực giáo viên ngoại ngữ.
Ngoài ra, Công văn cũng nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trong việc phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ gồm:
– Tuyển dụng đủ số lượng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, giảng viên dạy chuyên ngành, nghề bằng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai dạy và học ngoại ngữ năm học 2022-2023 và các năm tiếp theo.
– Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên ngoại ngữ; giáo viên, giảng viên dạy các môn học khác và các môn chuyên ngành, nghề bằng ngoại ngữ.
– Với các đối tượng công chức, viên chức khác thì tiếp tục tổ chức bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc và vị trí việc làm.
– Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách về khảo thí ngoại ngữ…
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Wiki ADS VN.

TagsHoatieu.vn Phổ biến Pháp luật


  • Tổng hợp: Anh Dũng SEO
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/den-2025-sinh-vien-su-pham-ngoai-ngu-dat-chuan-nghe-giao-vien/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button