Wiki

Địa chỉ IP 192.168.1.5 được sử dụng cho mục đích gì?

192.168.1.5 là địa chỉ IP thứ năm trên mạng private 192.168.1.0 có dải địa chỉ được gán bắt đầu từ 192.168.1.1.

Địa chỉ IP 192.168.1.5 được coi là một địa chỉ IP private, và như vậy, người dùng thường thấy nó nhiều nhất trên các mạng gia đình với các router băng thông rộng Linksys. Tuy nhiên, các router khác cũng có thể sử dụng nó.

Khi được sử dụng làm địa chỉ IP của thiết bị, 192.168.1.5 thường được gán tự động bởi router, nhưng admin cũng có thể thực hiện thay đổi đó và thậm chí có thể thiết lập router sử dụng địa chỉ IP 192.168.1.5, mặc dù điều này ít phổ biến hơn.

Sử dụng địa chỉ IP 192.168.1.5

Sử dụng địa chỉ

Khi địa chỉ IP 192.168.1.5 được gán cho một router, bạn có thể truy cập nó qua URL http://192.168.1.5. Địa chỉ này cần phải được mở trên một thiết bị hiện đang trong cùng một mạng, như trên điện thoại hoặc máy tính đã kết nối với router.

Nếu 192.168.1.5 được gán cho một thiết bị, bạn không thể truy cập nó như khi sử dụng nó cho router, nhưng nó có thể được sử dụng trong các trường hợp khác.

Ví dụ, nếu bạn muốn xem thiết bị có đang hoạt động trên mạng không, trong trường hợp đó là máy in hoặc thiết bị mạng mà bạn nghĩ có thể đang ngoại tuyến, bạn có thể kiểm tra bằng cách sử dụng lệnh ping.

Một trường hợp khác mà hầu hết người dùng nhìn thấy địa chỉ IP 192.168.1.5 là khi kiểm tra thiết bị của chính họ để xem địa chỉ IP nào được gán cho nó. Đây thường là trường hợp khi sử dụng lệnh ipconfig.

Tự động gán địa chỉ IP 192.168.1.5

Gán tự động

Máy tính và các thiết bị khác hỗ trợ DHCP thường tự động nhận địa chỉ IP của chúng từ router. Router sẽ quyết định địa chỉ nào sẽ được gán từ phạm vi nó quản lý.

Khi một router được thiết lập trên mạng 192.168.1.0, nó lấy một địa chỉ cho chính nó (thường là 192.168.1.1) và duy trì các địa chỉ còn lại trong một pool. Thông thường, router sẽ gán các địa chỉ trong pool này theo thứ tự tuần tự. Trong ví dụ này bắt đầu bằng 192.168.1.2, tiếp theo là 192.168.1.3, 192.168.1.4, 192.168.1.5, v.v…

Gán thủ công địa chỉ IP 192.168.1.5

Gán thủ công

Máy tính, game console, máy in và một số loại thiết bị khác cho phép đặt địa chỉ IP của chúng theo cách thủ công. Dãy số “192.168.1.5” hoặc 4 nhóm – 192, 168, 1 và 5 – phải được nhập vào màn hình cấu hình trên thiết bị.

Tuy nhiên, việc chỉ nhập số IP không đảm bảo tính hợp lệ của nó trên mạng vì router cũng phải được cấu hình để bao gồm địa chỉ IP 192.168.1.5 trong phạm vi địa chỉ của nó. Nói cách khác, nếu mạng của bạn đang sử dụng phạm vi 192.168.2.x, ví dụ, thiết lập một thiết bị để sử dụng địa chỉ IP tĩnh 192.168.1.5 sẽ làm cho nó không có khả năng giao tiếp trên mạng, và do đó sẽ không hoạt động với các thiết bị khác.

Các vấn đề với địa chỉ IP 192.168.1.5

Hầu hết các mạng chỉ định địa chỉ IP private tự động sử dụng DHCP. Cố gắng gán 192.168.1.5 cho thiết bị theo cách thủ công, như bạn đã đọc ở trên, cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, các router sử dụng mạng 192.168.1.0 thường sẽ có 192.168.1.5 trong DHCP pool của chúng theo mặc định, và chúng sẽ không nhận ra liệu địa chỉ này đã được gán cho thiết bị khách một cách thủ công hay chưa, trước khi cố gắng gán nó một cách động.

Trong trường hợp xấu nhất, hai thiết bị khác nhau trên mạng sẽ được gán cùng một địa chỉ (một theo cách thủ công và một được gán tự động), dẫn đến hiện tượng xung đột địa chỉ IP và các vấn đề kết nối cho cả hai thiết bị.

Thuê DHCP

Một thiết bị có địa chỉ IP 192.168.1.5 được gán động có thể được gán lại một địa chỉ khác nếu nó bị ngắt kết nối khỏi mạng cục bộ trong một khoảng thời gian đủ dài. Khoảng thời gian này, được gọi là thời gian thuê trong DHCP, thay đổi tùy thuộc vào cấu hình mạng nhưng thường là hai hoặc ba ngày.

Ngay cả sau khi thời gian thuê DHCP hết hạn, một thiết bị có khả năng vẫn nhận được cùng một địa chỉ trong lần tiếp theo nó tham gia mạng, trừ khi các thiết bị khác cũng đã hết hạn thuê.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button