Biểu mẫuTài Liệu

Đơn xin học câu lạc bộ cuối buổi

<p >Đơn xin học câu lạc bộ cuối buổi, đơn đề nghị trông giữ cuối buổi được phụ huynh học sinh lập ra để xin cho con học thêm cuối buổi. Sau đó, nộp lên Ban giám hiệu để nhà trường sắp xếp trông giữ, cho phụ huynh yên tâm.

Đơn đề nghị trông giữ cuối buổi là nguyện vọng của đông đảo phụ huynh, bởi giờ con tan học thì cha mẹ chưa kịp về đón con, nên rất mong ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đơn trong bài viết dưới đây:

Mẫu Đơn xin học câu lạc bộ cuối buổi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
———————-

ĐƠN XIN HỌC CÂU LẠC BỘ CUỐI BUỔI

Kính gửi: Ban giám hiệu trường………………..

Em tên là: …………………………………………………………………………………………………

Hiện đang học tại lớp ………… của trường.

Em viết đơn này xin được trình bày với ban giám hiệu nhà trường một việc như sau:

Hiện nay em đang học tại lớp…………..(Phân hiệu………..) nhưng lực học của em còn yếu. Vậy em viết đơn này xin được đề nghị với ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho em được học phụ đạo thêm các môn: ……………………………………………… Để bổ sung những kiến thức còn yếu của mình vào các buổi chiều trong tuần theo kế hoạch của nhà trường. Nếu được như vậy em xin cam đoan:

  • Đi học đúng giờ.
  • Đóng góp đủ số tiền theo quy định.
  • Học bài và làm bài đầy đủ, tham gia thực hiện quy chế và nội quy nhà trường lớp tốt.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến phụ huynh

…….., ngày…tháng…năm…..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn đề nghị trông giữ cuối buổi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
———————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRÔNG GIỮ CUỐI BUỔI

Kính gửi: Ban giám hiệu trường……………………..

Cô giáo chủ nhiệm lớp…………………….

Tên tôi là: …………………………………….. là phụ huynh em:………………………………… học sinh lớp……………….

Tôi được biết giờ tan học cuối buổi chiều của học sinh là………. Lúc đó gia đình tôi đi làm chưa về nên chưa có người đưa đón con.

Vậy tôi làm đơn này đề nghị nhà trường tổ chức trông giữ cuối buổi cho học sinh để tôi và gia đình yên tâm công tác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…….., ngày…tháng…năm…..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin học câu lạc bộ cuối buổi, đơn đề nghị trông giữ cuối buổi được phụ huynh học sinh lập ra để xin cho con học thêm cuối buổi. Sau đó, nộp lên Ban giám hiệu để nhà trường sắp xếp trông giữ, cho phụ huynh yên tâm.

Đơn đề nghị trông giữ cuối buổi là nguyện vọng của đông đảo phụ huynh, bởi giờ con tan học thì cha mẹ chưa kịp về đón con, nên rất mong ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đơn trong bài viết dưới đây:

Mẫu Đơn xin học câu lạc bộ cuối buổi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
———————-

ĐƠN XIN HỌC CÂU LẠC BỘ CUỐI BUỔI

Kính gửi: Ban giám hiệu trường………………..

Em tên là: …………………………………………………………………………………………………

Hiện đang học tại lớp ………… của trường.

Em viết đơn này xin được trình bày với ban giám hiệu nhà trường một việc như sau:

Hiện nay em đang học tại lớp…………..(Phân hiệu………..) nhưng lực học của em còn yếu. Vậy em viết đơn này xin được đề nghị với ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho em được học phụ đạo thêm các môn: ……………………………………………… Để bổ sung những kiến thức còn yếu của mình vào các buổi chiều trong tuần theo kế hoạch của nhà trường. Nếu được như vậy em xin cam đoan:

  • Đi học đúng giờ.
  • Đóng góp đủ số tiền theo quy định.
  • Học bài và làm bài đầy đủ, tham gia thực hiện quy chế và nội quy nhà trường lớp tốt.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến phụ huynh

…….., ngày…tháng…năm…..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn đề nghị trông giữ cuối buổi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
———————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRÔNG GIỮ CUỐI BUỔI

Kính gửi: Ban giám hiệu trường……………………..

Cô giáo chủ nhiệm lớp…………………….

Tên tôi là: …………………………………….. là phụ huynh em:………………………………… học sinh lớp……………….

Tôi được biết giờ tan học cuối buổi chiều của học sinh là………. Lúc đó gia đình tôi đi làm chưa về nên chưa có người đưa đón con.

Vậy tôi làm đơn này đề nghị nhà trường tổ chức trông giữ cuối buổi cho học sinh để tôi và gia đình yên tâm công tác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…….., ngày…tháng…năm…..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button