Biểu mẫu

Đơn xin thuê mặt bằng kinh doanh

Việc lựa chọn mặt bằng kinh doanh là vô cùng cần thiết đối với những ai đang bắt đầu kinh doanh. Đơn xin thuê mặt bằng kinh doanh là biểu mẫu cần thiết trong thủ tục xin giấy phép kinh doanh, mời các bạn tham khảo và tải về.

 • Đơn xin thuê nhà ở chính thức
 • Đơn xin thuê nhà ở sinh viên

1. Đăng ký cho thuê mặt bằng kinh doanh theo mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NGÔN NGỮ

Căn cứ Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;

Căn cứ Luật Nhà ở năm 2014;

Căn cứ vào nhu cầu của các bên;

Hôm nay ngày…. tháng… năm 20… tại địa chỉ …………

Chúng tôi gồm có:

Bên thuê: (Gọi tắt là Bên A)

Họ và tên: ……………………………………………… Năm sinh: ……

Địa chỉ nhà:……………………………………………………………………………..

Số ID:……………………

Điện thoại:…………………………………………………………….

Bên cho thuê: (Gọi tắt là Bên B)

Họ và tên: ……………………………………………… Năm sinh: ……

Số ID:…………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………

Hai bên cùng thống nhất ký hợp đồng thuê mặt bằng với các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng hợp đồng

Bên B đồng ý cho Bên A thuê mặt bằng để kinh doanh ……………………. tại địa chỉ Số …. thuộc sở hữu hợp pháp của Bên B.

Mặt bằng chi tiết các tầng bao gồm: ………………………. còn sử dụng được, đèn chiếu sáng các phòng và hệ thống thông tắc, chậu rửa, toilet đều sử dụng tốt.)

Điều 2: Thời hạn thuê

Thời hạn: ………… ..năm kể từ ngày… tháng…. năm …… Sau khi hết hạn hợp đồng, bên A có quyền ưu tiên thuê tiếp nếu có nhu cầu.

Điều 3: Giá cả và phương thức thanh toán

3.1 Giá cả

Giá thuê mặt bằng được ấn định kể từ khi ký Hợp đồng là: …………… … Chữ:……………….

Giá thuê nêu trên chưa bao gồm các chi phí dịch vụ như điện, nước, điện thoại, internet, fax, vệ sinh,… Các chi phí này bên A sẽ trực tiếp thanh toán hàng tháng cho các đơn vị cung cấp. dịch vụ cho mặt bằng kể từ ngày ký Hợp đồng này.

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà hoặc các loại thuế khác (Các chi phí này nếu phát sinh bên thuê sẽ thanh toán).

3.2 Phương thức thanh toán:

Tiền thuê mặt bằng được trả ………… hàng tháng và thanh toán vào ngày 1 đến ngày 5 của tháng đầu tiên của kỳ thanh toán. Trường hợp chậm thanh toán thì phải báo với bên cho thuê và được bên cho thuê đồng ý.

Đơn vị giao dịch và thanh toán là đồng Việt Nam.

3.3 Phương thức thanh toán: …………………… (Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản)

Điều 4: Quyền và Trách nhiệm của THỎA THUẬN

 • Bàn giao mặt bằng cho Bên A sử dụng với các trang thiết bị đi kèm (Kèm theo Phụ lục) ngay sau khi ký hợp đồng. Số lượng, chủng loại, chất lượng thiết bị được ghi trong Biên bản bàn giao kèm theo hợp đồng thuê mặt bằng này, có chữ ký của đại diện hai bên.
 • Đảm bảo quyền được thuê và cam kết không có bất kỳ tranh chấp, khiếu kiện nào về mặt bằng cho Bên A thuê.
 • Bảo đảm cho Bên A toàn quyền sử dụng riêng biệt đối với diện tích thuê nêu tại Điều 1.
 • Tạo mọi điều kiện cho Bên A trong việc sử dụng mặt bằng, đảm bảo quyền sử dụng các dịch vụ công cộng cho Bên A thuê.
 • Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng trong thời hạn thuê nếu bên A không thỏa thuận được.
 • Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì bên A phải có trách nhiệm bồi thường cho bên A số tiền tương ứng với 02 tháng thuê theo quy định tại hợp đồng này.
 • Phối hợp và giúp đỡ bên thuê trong các vấn đề liên quan đến bên thứ 3 nếu có phát sinh và theo quy định của pháp luật (Mọi chi phí nếu có thì bên A chịu trách nhiệm).
 • Giá thuê mặt bằng không được tăng trong thời hạn của hợp đồng thuê mặt bằng. Trường hợp hai bên tiếp tục hợp đồng theo thời hạn mới thì bên B được tăng giá thuê theo giá thị trường tại thời điểm ký nhưng tối đa không quá 10% tổng hợp đồng trước đó.

Điều 5: Quyền và Trách nhiệm của Bên A

 • Sử dụng mặt bằng quy định tại Điều 1 đúng mục đích và không được sử dụng vào mục đích khác như ký hợp đồng cho thuê lại hoặc chuyển nhượng hợp đồng thuê mặt bằng này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. .
 • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền thuê mặt bằng theo Điều 3.
 • Bảo quản, giữ gìn toàn bộ thiết bị thuộc sở hữu của Bên B. Trường hợp hư hỏng do lỗi của Bên A thì Bên A phải hoàn trả theo giá trị thiệt hại (Hoặc tự lắp đặt lại thiết bị nếu bên A cho phép). người thuê đồng ý).
 • Sử dụng mặt bằng thuê theo quy định của pháp luật, tuân thủ các quy định về vệ sinh, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ theo quy định chung của Nhà nước và nội quy bảo vệ của toàn tòa nhà.
 • Bàn giao mặt bằng, trang thiết bị cho Bên B khi hết hạn hợp đồng. Khi di chuyển mặt bằng đã thuê, Bên A không được quyền tháo dỡ các thiết bị mà Bên B đã lắp đặt.
 • Trong thời hạn Hợp đồng, nếu không còn nhu cầu thuê, Bên A phải báo cho Bên B trước 15 ngày để hai bên cùng quyết toán tiền thuê và các khoản khác.
 • Chịu trách nhiệm đóng góp kinh phí bảo vệ, vệ sinh theo quy định của toàn bộ tòa nhà.
 • Trong quá trình thuê không được tự ý sửa chữa, thay đổi kết cấu, kiến ​​trúc khi chưa được sự đồng ý của Bên B.
 • Bên A có quyền đề xuất hoặc thỏa thuận chia sẻ chi phí với bên B về việc sửa chữa, bảo dưỡng mặt bằng nếu mặt bằng này có dấu hiệu hư hỏng, chất lượng đi xuống trong thời hạn hợp đồng.

Điều 6: Thỏa thuận chung

 • Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Bên A vi phạm các điều khoản ghi trong Hợp đồng mà không có sự thống nhất giữa hai bên.
 • Trường hợp phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, hai bên chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng, đàm phán. Nếu hai bên không thỏa thuận được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng này gồm 06 điều, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

NGƯỜI CHO THUÊ BÊN CHO THUÊ

2. Đăng ký cho thuê mặt bằng kinh doanh theo mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

NSCẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ CHO THUÊ YẾU TỐ KINH DOANH

Thân mến:……………………………..

Tên tôi là: …………………… .. Năm sinh: …………………… ..

Số CMTND: …………………… ..Ngày cấp: ……………………. trong:……………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………… .. Điện thoại: …………………….

Sau khi xem xét các nội quy, quy chế liên quan đến việc cho thuê và sử dụng mặt bằng kinh doanh của Công ty và Ban quản lý, tôi làm đơn này trình anh / chị để xin phép đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh mặt bằng. hàng ngang : …………………………

Trong: …………….….…………………………….……………………………………..

Với diện tích sử dụng: ……. …… .m (mặt tiền) x …….… ..M (chiều sâu) = ………… m2

Sau khi được chấp thuận, tôi sẽ thanh toán ngay các khoản liên quan bắt đầu từ ngày ………… .. đến ngày …… ../ 201… .. và thanh toán một phần tiền xây dựng hoặc tiền mặt bằng (nếu có). ), với số tiền sau:

 • Tiền mặt: …………………… VNĐ / tháng
 • Tiền xây dựng: ………… ..đ.
 • Phí vệ sinh: …………………… VNĐ / tháng

Tổng số tiền thanh toán: ……………………………………………………………………………………………….

(Chữ : …………………………………………..………………………………………….)

Tôi cam kết thanh toán các khoản theo hồ sơ để ký hợp đồng thuê mặt bằng với Công ty, Ban quản lý và thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật Nhà nước.

…… .., ngày ……. nănnăm 201…

Người xin việc

XÁC NHẬN KÊNH UBND phường:

3. Bản đăng ký cho thuê mặt bằng kinh doanh

Mẫu đơn xin thuê mặt bằng kinh doanh mới

4. Điều kiện thuê mặt bằng.

Bất động sản này được tham gia giao dịch cho thuê phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản như sau:

Mặt bằng thuê phải đảm bảo chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và các dịch vụ cần thiết khác để vận hành, sử dụng bình thường theo công năng, thiết kế và thỏa thuận trong hợp đồng.

Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đã đăng ký quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với nhà ở, công trình hiện hữu thuộc dự án đầu tư kinh doanh bất động sản chỉ cần có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng gắn liền với đất;
 • Không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

Đối với loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời gian sử dụng đất.

Vui lòng tham khảo các hình thức khác trong phần Đầu tư kinh doanh.

 • Kế hoạch kinh doanh tốt nhất
 • Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button