DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Đồ Long Olaf Diana hỗn hợp mạnh nhất bản 12.11 Rank Cao Thủ

Là đội hình siêu sát thương cả hàng công lẫn Sát thủ sau lưng, hãy cùng điểm qua Hướng dẫn đội hình Đồ Long hỗn hợp với Olaf và Diana mạnh nhất rank Cao Thủ của DTCL Mùa 7 meta 12.11 ngay tại đây nhé.

Đội hìnhg 4 Đồ Long Đấu Sĩ Olaf Reroll và Diana

Đội hình chính:

 • Lilia
 • Olaf
 • Shen
 • Braum
 • Sylas
 • Diana
 • Ornn
 • Pyke

Tổng buff: 4 Đồ Long, 4 Đấu Sĩ, 2 Sát Thủ, 2 Chiến Binh, 2 Ám Long

Trang bị khuyến cáo:

 • Olaf: Huyết Kiếm, Áo choàng thủy ngân, Cuồng Cung
 • Diana: Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm, Quyền Năng Khổng Lồ
 • Pyke: Tim Băng
 • Sylas: Dây chuyền chuộc tội

Đội hình 4 Đồ Long Sát Thủ Diana

Đội hình chính:

 • Braum
 • Lilia
 • Qiyana
 • Diana
 • Olaf
 • Talon
 • Ornn
 • Pyke

Tổng buff: 4 Sát Thủ, 4 Đồ Long, 2 Đấu Sĩ, 2 Lôi Long, 1 Bang Hội

DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Đồ Long Olaf Diana hỗn hợp mạnh nhất bản 12.11 Rank Cao Thủ 2

Trang bị khuyến cáo:

 • Diana: Vô Cực Kiếm, Quyền Năng Khổng Lồ, Găng tay công lý
 • Qiyana: Cờ Zeke, Cốc sức mạnh
 • Braum: Thông Đạo
 • Pyke: Tim băng

Đội hình 4 Đồ Long Olaf hỗn hợp đa hệ tộc

Đội hình chính:

 • Lilia
 • Olaf
 • Shen
 • Braum
 • Thresh
 • Diana
 • Pyke

Tổng buff: 4 Đồ Long, 2 Sát Thủ, 2 Đấu Sĩ, 2 Hộ Pháp, 2 Chiến Binh, 2 Ám Long

DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Đồ Long Olaf Diana hỗn hợp mạnh nhất bản 12.11 Rank Cao Thủ 3

Trang bị khuyến cáo:

 • Olaf: Huyết Kiếm, Áo choàng thủy ngân, Cuồng Cung
 • Diana: Vô Cực Kiếm, Tim Băng, Quyền Năng Khổng Lồ
 • Braum: Giáp Warmog, Cung Ánh Sáng

Đội hình Đấu Sĩ Chiến Binh Đồ Long Reroll

Đội hình chính:

 • Braum
 • Ornn
 • Olaf
 • Shen
 • Sylas
 • Yone Reroll
 • Yasuo
 • Thresh

Tổng buff: 4 Đấu Sĩ, 4 Chiến Binh, 2 Hộ Pháp, 2 Huyễn Long, 2 Đồ Long, 2 Ám Long

DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Đồ Long Olaf Diana hỗn hợp mạnh nhất bản 12.11 Rank Cao Thủ 4

Trang bị khuyến cáo:

 • Yone: Huyết Kiếm, Cuồng Đao, Áo choàng thủy ngân
 • Braum: Giáp Warmog, Cung Ánh Sáng
 • Yasuo: Bùa Xanh
 • Tank còn lại: Rải đều đồ tank

Đội hình Hộ Pháp Chiến Binh kẹp Đồ Long Reroll

Đội hình chính:

 • Taric
 • Leona
 • Yone
 • Shen
 • Braum
 • Thresh
 • Olaf
 • Yasuo

Tổng buff: 4 Hộ Pháp, 4 Chiến Binh, 2 Đấu Sĩ, 2 Huyễn Long, 2 Đồ Long

DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Đồ Long Olaf Diana hỗn hợp mạnh nhất bản 12.11 Rank Cao Thủ 5

Trang bị khuyến cáo:

 • Yone: Huyết Kiếm, Cuồng Đao, Áo choàng thủy ngân
 • Leona: Giáp Warmog, Dây chuyền chuộc tội, Cung Ánh Sáng
 • Yasuo: Đồ mana
 • Braum: Giáp Warmog, Cung Ánh Sáng

 


Thông tin thêm

DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Đồ Long Olaf Diana hỗn hợp mạnh nhất bản 12.11 Rank Cao Thủ

#DTCL #Mùa #Hướng #dẫn #Top #đội #hình #Đồ #Long #Olaf #Diana #hỗn #hợp #mạnh #nhất #bản #Rank #Cao #Thủ

Là đội hình siêu sát thương cả hàng công lẫn Sát thủ sau lưng, hãy cùng điểm qua Hướng dẫn đội hình Đồ Long hỗn hợp với Olaf và Diana mạnh nhất rank Cao Thủ của DTCL Mùa 7 meta 12.11 ngay tại đây nhé.
Đội hìnhg 4 Đồ Long Đấu Sĩ Olaf Reroll và Diana
Đội hình chính:
Lilia
Olaf
Shen
Braum
Sylas
Diana
Ornn
Pyke
Tổng buff: 4 Đồ Long, 4 Đấu Sĩ, 2 Sát Thủ, 2 Chiến Binh, 2 Ám Long

Trang bị khuyến cáo:
Olaf: Huyết Kiếm, Áo choàng thủy ngân, Cuồng Cung
Diana: Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm, Quyền Năng Khổng Lồ
Pyke: Tim Băng
Sylas: Dây chuyền chuộc tội
Đội hình 4 Đồ Long Sát Thủ Diana
Đội hình chính:
Braum
Lilia
Qiyana
Diana
Olaf
Talon
Ornn
Pyke
Tổng buff: 4 Sát Thủ, 4 Đồ Long, 2 Đấu Sĩ, 2 Lôi Long, 1 Bang Hội

Trang bị khuyến cáo:
Diana: Vô Cực Kiếm, Quyền Năng Khổng Lồ, Găng tay công lý
Qiyana: Cờ Zeke, Cốc sức mạnh
Braum: Thông Đạo
Pyke: Tim băng
Đội hình 4 Đồ Long Olaf hỗn hợp đa hệ tộc
Đội hình chính:
Lilia
Olaf
Shen
Braum
Thresh
Diana
Pyke
Tổng buff: 4 Đồ Long, 2 Sát Thủ, 2 Đấu Sĩ, 2 Hộ Pháp, 2 Chiến Binh, 2 Ám Long

Trang bị khuyến cáo:
Olaf: Huyết Kiếm, Áo choàng thủy ngân, Cuồng Cung
Diana: Vô Cực Kiếm, Tim Băng, Quyền Năng Khổng Lồ
Braum: Giáp Warmog, Cung Ánh Sáng
Đội hình Đấu Sĩ Chiến Binh Đồ Long Reroll
Đội hình chính:
Braum
Ornn
Olaf
Shen
Sylas
Yone Reroll
Yasuo
Thresh
Tổng buff: 4 Đấu Sĩ, 4 Chiến Binh, 2 Hộ Pháp, 2 Huyễn Long, 2 Đồ Long, 2 Ám Long

Trang bị khuyến cáo:
Yone: Huyết Kiếm, Cuồng Đao, Áo choàng thủy ngân
Braum: Giáp Warmog, Cung Ánh Sáng
Yasuo: Bùa Xanh
Tank còn lại: Rải đều đồ tank
Đội hình Hộ Pháp Chiến Binh kẹp Đồ Long Reroll
Đội hình chính:
Taric
Leona
Yone
Shen
Braum
Thresh
Olaf
Yasuo
Tổng buff: 4 Hộ Pháp, 4 Chiến Binh, 2 Đấu Sĩ, 2 Huyễn Long, 2 Đồ Long

Trang bị khuyến cáo:
Yone: Huyết Kiếm, Cuồng Đao, Áo choàng thủy ngân
Leona: Giáp Warmog, Dây chuyền chuộc tội, Cung Ánh Sáng
Yasuo: Đồ mana
Braum: Giáp Warmog, Cung Ánh Sáng
 

#DTCL #Mùa #Hướng #dẫn #Top #đội #hình #Đồ #Long #Olaf #Diana #hỗn #hợp #mạnh #nhất #bản #Rank #Cao #Thủ

Là đội hình siêu sát thương cả hàng công lẫn Sát thủ sau lưng, hãy cùng điểm qua Hướng dẫn đội hình Đồ Long hỗn hợp với Olaf và Diana mạnh nhất rank Cao Thủ của DTCL Mùa 7 meta 12.11 ngay tại đây nhé.
Đội hìnhg 4 Đồ Long Đấu Sĩ Olaf Reroll và Diana
Đội hình chính:
Lilia
Olaf
Shen
Braum
Sylas
Diana
Ornn
Pyke
Tổng buff: 4 Đồ Long, 4 Đấu Sĩ, 2 Sát Thủ, 2 Chiến Binh, 2 Ám Long

Trang bị khuyến cáo:
Olaf: Huyết Kiếm, Áo choàng thủy ngân, Cuồng Cung
Diana: Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm, Quyền Năng Khổng Lồ
Pyke: Tim Băng
Sylas: Dây chuyền chuộc tội
Đội hình 4 Đồ Long Sát Thủ Diana
Đội hình chính:
Braum
Lilia
Qiyana
Diana
Olaf
Talon
Ornn
Pyke
Tổng buff: 4 Sát Thủ, 4 Đồ Long, 2 Đấu Sĩ, 2 Lôi Long, 1 Bang Hội

Trang bị khuyến cáo:
Diana: Vô Cực Kiếm, Quyền Năng Khổng Lồ, Găng tay công lý
Qiyana: Cờ Zeke, Cốc sức mạnh
Braum: Thông Đạo
Pyke: Tim băng
Đội hình 4 Đồ Long Olaf hỗn hợp đa hệ tộc
Đội hình chính:
Lilia
Olaf
Shen
Braum
Thresh
Diana
Pyke
Tổng buff: 4 Đồ Long, 2 Sát Thủ, 2 Đấu Sĩ, 2 Hộ Pháp, 2 Chiến Binh, 2 Ám Long

Trang bị khuyến cáo:
Olaf: Huyết Kiếm, Áo choàng thủy ngân, Cuồng Cung
Diana: Vô Cực Kiếm, Tim Băng, Quyền Năng Khổng Lồ
Braum: Giáp Warmog, Cung Ánh Sáng
Đội hình Đấu Sĩ Chiến Binh Đồ Long Reroll
Đội hình chính:
Braum
Ornn
Olaf
Shen
Sylas
Yone Reroll
Yasuo
Thresh
Tổng buff: 4 Đấu Sĩ, 4 Chiến Binh, 2 Hộ Pháp, 2 Huyễn Long, 2 Đồ Long, 2 Ám Long

Trang bị khuyến cáo:
Yone: Huyết Kiếm, Cuồng Đao, Áo choàng thủy ngân
Braum: Giáp Warmog, Cung Ánh Sáng
Yasuo: Bùa Xanh
Tank còn lại: Rải đều đồ tank
Đội hình Hộ Pháp Chiến Binh kẹp Đồ Long Reroll
Đội hình chính:
Taric
Leona
Yone
Shen
Braum
Thresh
Olaf
Yasuo
Tổng buff: 4 Hộ Pháp, 4 Chiến Binh, 2 Đấu Sĩ, 2 Huyễn Long, 2 Đồ Long

Trang bị khuyến cáo:
Yone: Huyết Kiếm, Cuồng Đao, Áo choàng thủy ngân
Leona: Giáp Warmog, Dây chuyền chuộc tội, Cung Ánh Sáng
Yasuo: Đồ mana
Braum: Giáp Warmog, Cung Ánh Sáng
 


Tổng hợp: Anh Dũng SEO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button