Giáo Dục

Giải 4 bài toán: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Bài giải:

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:

Một. 4674: 82; 2488: 35

NS. 5781: 47; 9146: 72

Đáp lại:

Bài tập 2: Người ta gói 3500 chiếc bút chì thành hàng chục (mỗi chục chiếc gồm 12 chiếc)….

Người ta gói 3500 cái bút chì thành hàng chục (mỗi chục cái gồm 12 cái). Có thể xếp nhiều nhất bao nhiêu bút chì và còn thừa bao nhiêu bút chì?

Đáp lại:

Thực hiện phép chia: 3500: 12 = 291 (dư 8)

Vì vậy, họ đóng gói 291 tá bút chì và còn lại 8

Bài tập 3: Tìm x biết: a. 75 xx = 1800; NS. 1855: x = 35

Đáp lại:

Một. 75 xx = 1800 b. 1855: x = 35

x = 1800: 75 x = 1855: 35

x = 24 x = 53

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page