Giáo Dục

Giải 4 bài toán: Thương có chữ số 0


Hướng dẫn giải chi tiết môn Toán lớp 4 bài: Thương có số không. Tất cả các bài giải bài tập trong bài học này đều được giải chi tiết, cụ thể và dễ hiểu. Qua đó, giúp các em nhanh hiểu bài và làm bài nhanh hơn, tốt hơn. Mời các em tham khảo để học tốt môn Toán lớp 4. Trong quá trình làm bài nếu chưa hiểu các em comment bên dưới để thầy cô giúp đỡ.

Bài giải:

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:

Một. 8750: 35; 23520: 56; 11780: 42

NS. 2996: 28; 2420: 12; 13870: 45

Đáp lại:

Bài tập 2: Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97.200 lít nước….

Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97.200 lít nước vào bể bơi. Hỏi trung bình mỗi phút uống được bao nhiêu lít nước?

Đáp lại:

1 giờ 12 phút = 72 phút

Số lít nước bơm được trung bình trong một phút là:

97200: 72 = 1350 (l)

Trả lời: 1350l nước

Bài tập 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp là….

Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m, chiều dài hơn chiều rộng 97m.

Một. Tính chu vi mảnh đất;

NS. Tính diện tích khu đất.

Đáp lại:

Một. Chu vi khu đất là:

307 x 2 = 614 (m)

NS. Chiều rộng của mảnh đất là:

(307 – 97): 2 = 105 (m)

Chiều dài đất:

105 + 97 = 202 (m)

Diện tích khu đất là:

202 x 105 = 21210 (m $ ^ {2} $)

Trả lời: a. 614m

NS. 21210 triệu $ ^ {2} $

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button