Giáo Dục

Giải bài 2 trang 151 SGK Toán 5

Giải bài 2 trang 151 SGK Toán 5 nằm trong bài Ôn tập về số thập phân (tiếp theo), Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm

Hướng dẫn giải bài 2 trang 151 SGK Toán 5

Đề bài:
a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:
0,35 = ….; 0,5 = …; 8,75 = ….
b) Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân:
45% = …; 5% = ….; 625% = …..

Phương pháp giải:
Các em áp dụng công thức sau: 1/100 = 0,01 = 1%

Đáp án:
a) 0,35 = 35% ; 0,5 = 0,50 = 50% ; 8,75 = 875%
b) 45% = 0,45; 5% = 0,05; 625% = 6,25

Trên đây là hướng dẫn giải bài tập 2 trang 151 SGK Toán 5 phần luyện tập chung. Ngoài ra, phần này còn 4 bài tập khác nữa là Giải bài 1 trang 151 SGK toán 5Giải bài 3 trang 151 SGK toán 5Giải bài 4 trang 151 SGK toán 5 và Giải bài 5 trang 151 SGK toán 5, cùng xem hướng dẫn Giải Toán lớp 5 trang 151 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button