Giáo Dục

Giải Bài 3 Trang 75 SGK Toán 5

Hướng dẫn Giải bài 3 trang 75 SGK Toán 5 trong Giải toán về tỉ số phần trăm, Một lớp học sinh có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học của lớp đó?

Hướng dẫn giải bài 3 trang 75 SGK Toán 5

Đề bài:
Một lớp học sinh có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp đó?

Phương pháp giải:
Để tìm tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số học sinh của lớp đó, ta lấy số học sinh nữ đã cho đem chia cho tổng số học sinh trong lớp, được bao nhiêu đem nhân với 100, thêm kí hiệu % vào sau kết quả. 

Đáp án:
Tỉ số phần trăm của số nữ và số học sinh của lớp là:
                        13 : 25 = 0,52 =  52%
                                    Đáp số: 52%.

Phần giải bài tập trang 75 Toán 5 gồm Z bài, sau phần giải bài tập 3 trang 75 SGK Toán 5, mời các em xem tiếp gợi ý và phương pháp Giải Bài 1 Trang 75 SGK Toán 5  Giải Bài 2 Trang 75 SGK Toán 5 để học tốt môn toán lớp 5 hơn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button