Giáo Dục

Giải Bài 3 Trang 80 SGK Toán 5

Hướng dẫn Giải bài 3 trang 80 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Một máy bơm trong ba ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất máy bơm đó hút đuoc 35% lượng nước trong hồ, ngày thứ hai hút được 40% lượng nước trong hồ . Hỏi ngày thứ ba máy bơm đó hút được bao nhiêu phần trăm lượng nước trong hồ?

Hướng dẫn giải bài 3 trang 80 SGK Toán 5

Đề bài:
Một máy bơm trong ba ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất máy bơm đó hút được 35% lượng nước trong hồ, ngày thứ hai hút được 40% lượng nước trong hồ. Hỏi ngày thứ ba máy bơm đó hút được bao nhiêu phần trăm lượng nước trong hồ?

Phương pháp giải:
Coi phần trăm lượng nước hút được trong 3 ngày ở hồ là 100%, muốn biết ngày thứ ba máy bơm đó hút được bao nhiêu phần trăm lượng nước trong hồ, ta lấy 100% trừ đi tổng phần trăm lượng nước ngày thứ nhất và ngày thứ hai hút được.  

Đáp án:
Ngày thứ 3 máy bơm đó hút được số phần trăm lượng nước trong hồ là:
                 100% – (35% + 40%) = 25%
                                        Đáp số: 25%

Phần Giải Toán lớp 5 trang 80, Luyện tập chung gồm 4 bài, Tiếp theo phần giải bài tập 3 trang 80 SGK Toán 5. Taimienphi.vn có gợi ý đáp án và phương pháp giải chi tiết phần Giải Bài 1 Trang 80 SGK Toán 5Giải Bài 2 Trang 80 SGK Toán 5 và Giải Bài 4 Trang 80 SGK Toán 5, các em học sinh cần nắm rõ kiến thức của bài học này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button