Giáo Dục

Giải bài 4: Luyện tập trang 69


Hướng dẫn giải chi tiết bài tập Toán lớp 4: Luyện tập trang 69. Tất cả các bài giải bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn giải chi tiết, cụ thể và dễ hiểu. Qua đó, giúp các em nhanh hiểu bài và làm bài nhanh hơn, tốt hơn. Mời các em tham khảo để học tốt môn Toán lớp 4. Trong quá trình làm bài nếu chưa hiểu các em comment bên dưới để thầy cô giúp đỡ.

Bài giải:

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính: a. 17 x 86; NS. 428 x 39; NS. 2056 x 23

Đáp lại:

Bài tập 2: Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

NS

3

30

23

230

mx 78

Đáp lại:

  • Trẻ thực hiện phép tính từng giá trị m = 3; 30; 23; 230 với 78
  • Sau đó, HS ghi kết quả vào ô trống tương ứng
  • Sau đó, bạn nhận được kết quả sau:

Giải bài 2 trang 70 SGK toán 4 | Để học tốt Toán 4

Bài tập 3: Tìm một người khỏe mạnh bình thường đập khoảng 75 lần mỗi phút…

Tìm một người khỏe mạnh bình thường đập khoảng 75 lần mỗi phút. Tính số lần tim người đó đập trong 24 giờ.

Đáp lại:

Số lần tim người đó đập trong 1 giờ là:

75 x 60 = 4500 (lần)

Trong 24 giờ, số lần tim người đó đập là:

4500 x 24 = 108000 (lần)

Trả lời: 108000 lần

Bài tập 4: Một cửa hàng bán 13kg đường với giá 5.200 đồng một kg và 18kg….

Một cửa hàng bán 13kg đường với giá 5.200 đồng một kg và 18 kg đường loại 5.500 đồng một kg. Hỏi khi bán hết hai loại đường thì cửa hàng sẽ thu được bao nhiêu tiền?

Đáp lại:

Giá bán 13 kg đường loại 5.200 đồng một kg là:
5200 x 13 = 67600 (đồng) Số tiền bán 18 kg đường 5500 đồng một kg là: 5500 x 18 = 99000 (đồng) Tổng số tiền cửa hàng thu được là:

67600 + 99000 = 166600 (đồng)

Trả lời: 166600đ

Bài tập 5: Một trường có 18 lớp, trong đó có 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh…

Một trường có 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp 30 học sinh và lớp 6, mỗi lớp 35 học sinh. Toàn bộ trường có bao nhiêu học sinh?

Đáp lại:

Số học sinh của 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh là:

30 x 12 = 360 (học sinh)

Số học sinh của 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh là:

35 x 6 = 210 (học sinh)

Tổng số học sinh của trường là:

360 + 210 = 570 (học sinh)

Trả lời: 570 học sinh

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button