Giải Toán lớp 5 trang 151 SGK, Ôn tập về số thập phân (Tiếp theo)

Làm, Giải Toán lớp 5 trang 151, Ôn tập về số thập phân giúp các em nhanh chóng hiểu bài hơn, từ đó có thể giải toán dễ dàng khi gặp các dạng bài tương tự liên quan tới số thập phân.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 151 (gồm phương pháp giải)

1. Giải bài 1 – Giải Toán 5 trang 151 SGK

Đề bài:
Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân:
a) 0,3 ; 0,72 ; 1,5 ; 9,347.
b) giai bai 1 trang 151 sgk toan 5

Phương pháp giải:
a) Vận dụng cách chuyển đổi: 1/10; 1/100; 1/1000,… ra dạng phân số.
b)  Nhân cả tử và mẫu của phân số với một số tự nhiên nào đó để phân số có dạng mẫu là 10; 100; 1000,…

Đáp án:
giai bai 1 trang 151 sgk toan 5 2

2. Giải bài 2 – Giải Toán lớp 5 ôn tập về số thập phân tiếp theo trang 151

Đề bài:
a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:
0,35 = ….; 0,5 = …; 8,75 = ….
b) Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân:
45% = …; 5% = ….; 625% = …..

Phương pháp giải:
Các em áp dụng công thức sau: 1/100 = 0,01 = 1%

Đáp án:
a) 0,35 = 35% ; 0,5 = 0,50 = 50% ; 8,75 = 875%
b) 45% = 0,45; 5% = 0,05; 625% = 6,25

3. Giải bài 3 trang 151 SGK Toán 5

Đề bài:
Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

Phương pháp giải:
– Bước 1: Chuyển các phân số ở đề bài thành dạng phân số thập phân
– Bước 2: Chuyển phân số thập phân vừa tìm được thành số thập phân, bằng cách lấy tử số chia cho mẫu số của phân số. 

Đáp án:

4. Giải bài 4 – Giải Toán 5 trang 151

Đề bài:
Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
a) 4,5 ; 4,23 ;
4,505 ; 4,203.
b) 72,1 ; 69,8 ;
71,2 ; 69,78 ;

Phương pháp giải:
– So sánh các số thập phân:
+ So sánh phần nguyên như so sánh hai số tự nhiên: Số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại
+ Khi phần nguyên của chúng bằng nhau, chuyển qua so sánh phần thập phân: So sánh lần lượt các hàng phần từ trái qua phải… đến cùng hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở phần hàng lớn hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại. 
– Từ việc so sánh các số thập phân, ta sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: Số nào nhỏ nhất xếp đầu tiên, tiếp đến các số lớn hơn và cuối cùng là số lớn nhất trong dãy. 

Đáp án:
a) Các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn như sau: 4,203 ; 4,23 ; 4,5 ; 4,505.
b) Các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn như sau: 69,78 ; 69,8 ; 71,2 ; 72,1.

5. Giải bài 5 trang 151 SGK Toán 5

Đề bài:

Phương pháp giải:
– Viết số 0,1 dưới dạng 0,10
– Viết số 0,2 dưới dạng 0,20
– Tìm tất cả các số trong khoảng: 0,10

Đáp án:

 

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 151 SGK (ngắn gọn)

————– HẾT —————-

Đôi khi học ở trên lớp cũng chưa đủ để cho các em học sinh lớp 5 nắm vững kiến thức để làm bài tập về nhà, nhất là các bài tập toán liên quan tới số thập phân trong SGK Toán 5 trang 151. Với giải bài tập Toán 5 trang 151 SGK, Ôn tập về số thập phân (tiếp theo), các em sẽ càng được củng cố hơn kiến thức số thập phân, nắm được nhiều dạng bài và cách giải của mỗi dạng bài tập số thập phân. Thông qua hướng dẫn giải bài tập Toán 5 trang 151 SGK, Ôn tập về số thập phân (tiếp theo), các em học sinh sẽ tự tin chinh phục các bài toán số thập phân và cải thiện dễ dàng điểm số.

Trên đây là phần Giải Toán lớp 5 trang 151, Ôn tập về số thập phân tiếp theo trong mục giải bài tập toán lớp 5. Học sinh có thể xem lại phần Giải Toán lớp 5 trang 150, 151 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải Toán lớp 5 trang 152, 153 để học tốt môn Toán lớp 5 hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button