Giải Toán lớp 5 trang 153, 154, Ôn tập về đo độ dài và khối lượng (Tiếp theo)

Việc giải Toán lớp 5 trang 153, 154, Ôn tập về độ dài và khối lượng (Tiếp theo) sẽ giúp cho các em nhanh chóng nắm vững kiến thức về đơn vị đo độ dài và khối lượng, từ đó làm bài dễ dàng, có được phương pháp giải đúng đắn.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 153, 154 SGK (Gồm Phương Pháp giải)

1. Giải bài 1 – Giải Toán 5 trang 153, 154

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:
 
a) Có đơn vị đo là ki-lô-mét:
 
4km 382m ;                          2km 79m ;                            700m.
 
b) Có đơn vị đo là mét:
 
7m 4dm ;                              5m 9cm ;                              5m 75mm.
Phương pháp giải
Viết các số đo đã cho dưới dạng hỗn số có phần phân số là phân số thập phân, sau đó viết kết quả dưới dạng số thập phân.
Lời giải
Giai Toan 5 trang 153
2. Giải bài 2 – Giải Toán 5 trang 153, 154
Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:
 
a) Có đơn vị đo là ki-lô-gam:
 
2kg 350g;                           1kg 65g.
 
b)  Có đơn vị đo là tấn:
 
8 tấn 760kg ;                      2 tấn 77 kg.
Phương pháp giải
Giai Toan lop 5 trang 153
Lời giải
3. Giải bài 3 – Giải Toán lớp 5 ôn tập về đo độ dài và khối lượng (tiếp theo) trang 153, 154
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
 
a) 0,5m = … cm   ;                                      b) 0,075km = … m;
 
c) 0,064kg = … g;                                       d) 0,08 tấn = … kg.
Phương pháp giải
Lời giải
4. Giải bài 4 – Giải Toán 5 ôn tập về đo độ dài và khối lượng (tiếp theo) trang 153, 154
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 3576m = …. km
b) 53cm = …m
c) 5360 kg = …. tấn
d) 657g = … kg
Phương pháp giải
Viết các số đo đã cho dưới dạng phân số thập phân hoặc hỗn số có phần phân số là phân số thập phân, sau đó viết kết quả dưới dạng số thập phân.
Lời giải

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 153, 154 SGK (Ngắn gọn)

————– HẾT —————-

Giải bài tập Toán 5 trang 153, 154 SGK, Ôn tập về đo độ dài và khối lượng (tiếp) hướng dẫn chi tiết cách giải một bài tập đo độ dài và khối lượng như thế nào. Với lời giải gắn liền với từng bài tập: bài 1, bài 2, …, bài 4 Toán 5 trang 153, 154 SGK trong tài liệu giải bài tập Toán 5 trang 153, 154 SGK, các em học sinh lớp 5 sẽ biết cách quy đổi đơn vị đo độ dài và khối lượng dưới dạng số thập phân. Từ đó, khi gặp những bài tập toán về độ dài, khối lượng, các em học sinh sẽ giải quyết bài tập đó nhanh chóng.

Trên đây là phần Giải Toán lớp 5 trang 153, 154 trong mục giải bài tập toán lớp 5. Học sinh có thể xem lại phần Giải Toán lớp 5 trang 152, 153 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải Toán lớp 5 trang 154 để học tốt môn Toán lớp 5 hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button