Giải Toán lớp 5 trang 144, 145, Luyện tập chung

Sau khi đọc đề bài các bài 1, 2, 3, 4 Toán 5 trang 144, 145 xong, các em chưa hình dung ra cách làm thì hãy tham khảo ngay tài liệu giải Toán lớp 5 trang 144, 145, Luyện tập chung mà Taimienphi.vn chia sẻ dưới đây. Tài liệu này hướng dẫn giải rất chi tiết.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 144, 145 (gồm phương pháp giải)

1. Giải bài 1 – Giải Toán 5 trang 144, 145

Đề bài:
a) Quãng đường AB dài 180km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36km/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ ô tô gặp xe máy ?
giai bai 1 trang 144 sgk toan 5
b) Quãng đường AB dài 276km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 50m/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau?

Phương pháp giải:
a) 
– Tính quãng đường cả ô tô và xe máy đi được sau mỗi giờ, bằng cách lấy vận tốc của ô tô đem cộng với vận tốc của xe máy 
– Tính thời gian để ô tô gặp xe máy, bằng cách lấy quãng đường AB đem chia cho quãng đường sau mỗi giờ cả ô tô và xe máy đi được
b) 
– Tính quãng đường cả hai ô tô đi được sau mỗi giờ, bằng cách đem vận tốc của ô tô đi từ A đến B cộng với vận tốc của ô tô đi từ B đến A
– Tính thời gian để hai ô tô gặp nhau, bằng cách lấy quãng đường AB đem chia cho quãng đường cả hai ô tô đi được sau mỗi giờ. 

Đáp án:
a) Sau mỗi giờ, cả ô tô và xe máy đi được quãng đường là:
54 + 36 = 90 (km)
Thời gian đi để ô tô gặp xe máy là:
180 : 90 = 2 (giờ)
Đáp số: 2 giờ
b) Sau mỗi giờ, cả hai ô tô đi được quãng đường là:
42 + 50 = 92 (km)
Thời gian để hai ô tô gặp nhau là:
276 : 92 = 3 (giờ)
Đáp số: 3 giờ.

2. Giải bài 2 trang 144, 145 SGK Toán 5

Đề bài:
Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Ca nô khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Phương pháp giải:
– Bước 1: Tính thời gian ca nô đi từ A đến B, bằng cách lấy thời gian ca nô đến nơi đem trừ đi thời gian ca nô khởi hành, được kết quả bao nhiêu đem đổi ra đơn vị đo giờ
– Bước 2: Tính quãng đường AB, bằng cách lấy vận tốc của ca nô đi từ A đến B đem nhân với thời gian ca nô đi từ A đến B. 

Đáp án:
Thời gian ca nô đi từ A đến B là:
11 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 3 giờ 45 phút = 3,75 giờ
Quãng đường AB là:
12 x 3,75 = 45 (km)
Đáp số: 45km.

3. Giải bài 3 – Giải Toán lớp 5 bài luyện tập chung trang 144, 145

Đề bài:
Một con ngựa chạy đua trên quãng đường 15km hết 20 phút. Tính vận tốc của con ngựa đó với đơn vị đo là m/phút.

Phương pháp giải:
Cách 1: Đổi đơn vị đo ki-lô-mét ra mét, sau đó tính vận tốc chạy của ngựa bằng cách lấy quãng đường ngựa chạy được đem chia cho thời gian ngựa chạy hết.
Cách 2: Tính vận tốc chạy của ngựa bằng cách lấy số quãng đường ngựa chạy đem chia cho thời gian ngựa chạy được quãng đường đó. Tìm được kết quả bao nhiêu, đem đổi đơn vị đo từ km/h ra m/phút. 

Đáp án:
Cách 1:
Đổi: 15km = 15000m.
Vận tốc chạy của ngựa là:
15000 : 20 = 750 (m/phút)

Cách 2:
Vận tốc chạy của ngựa là:
15 : 20 = 0,75 (km/phút)
0,75km/phút = 750 m/phút
Đáp số: 750 m/phút.

4. Giải bài 4 – Giải Toán 5 bài luyện tập chung trang 144, 145

Đề bài:
Hai thành phố A và B cách nhau 135km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:
– Đổi đơn vị đo thời gian ra giờ
– Tính quãng đường xe máy đi được sau 2,5 giờ bằng cách lấy vận tốc xe máy đem nhân với thời gian 2,5
– Muốn biết sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B bao nhiêu km, ta lấy quãng đường tính từ thành phố A đến thành phố B đem trừ đi quãng đường xe máy đi được sau 2,5 giờ. 

Đáp án:
2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
Quãng đường xe máy đi được sau 2,5 giờ là:
42 x 2,5 = 105 (km)
Xe máy còn cách B số ki-lô-mét là:
135 – 105 = 30 (km)
Đáp số: 30km.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 144, 145 (ngắn gọn)

Bài 1 gii Toán 5 trang 144 SGK
Đề bài:
a) Quãng đường AB dài 180km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vậntốc 36km/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ ô tô gặp xe máy ?
giai bai tap trang 144 145 sgk toan 5 luyen tap chung
b) Quãng đường AB dài 276km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A đến B với v.tốc 42km/giờ, một xe đi từ B đến A với v.tốc 50m/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau ?
Lời giải:
a) Sau mỗi giờ, cả ô tô và xe máy đi được Q.đường là: 54 + 36 = 90 (km).
Thời.gian đi để ô tô gặp xe máy là: 180 : 90 = 2 (giờ).
b) Sau mỗi giờ, cả hai ô tô đi được Q.đường là:
42 + 50 = 92 (km).
Thời.gian để hai ô tô gặp nhau là: 276 : 92 = 3 (giờ).
Đáp số: 3giờ.
Bài 2 gii Toán 5 trang 145 SGK
Đề bài:
Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Ca nô khởi hành lúc 7giờ 30phút và đến B lúc 11giờ 15phút. Tính độ dài quãng-đường AB.
Lời giải:
Thời-gian ca nô đi từ A đến B là:
11giờ 15phút – 7giờ 30phút = 3giờ 45phút = 3,75giờ.
Quãng-đường AB là: 12 x 3,75 = 45 (km).
Đáp số: 45km.
Bài 3 – Giải Toán lớp 5 trang 145
Đề bài:
Một con ngựa chạy đua trên quãngđường 15km hết 20 phút. Tính vận-tốc của con ngựa đó với đơn vị đo là m/phút.
Lời giải:
Cách 1: 15km = 15000m.
Vận.tốc chạy của ngựa là:
15000 : 20 = 750 (m/phút).
Cách 2: Vận.tốc chạy của ngựa là:
15 : 20 = 0,75 (km/phút).
0,75km/phút = 750 m/phút.
Đáp số: 750 m/phút.

Sau bài học Mi li mét vuông chúng ta tiếp tục luyện tập về bài học này, gợi ý giải toán lớp 5 trang 28 29 sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức hơn.

Bài 4 gii Toán 5 trang 145 SGK
Đề bài:
Hai thành phố A và B cách nhau 135km. Một xe máy đi từ A đến B với vận-tốc 42km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành 2giờ 30phút xe máy còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?
Lời giải:
2giờ 30 phút = 2,5giờ
Quãngđường xe máy đi được sau 2,5giờ là:
42 x 2,5 = 105 (km)
Xe máy còn cách B số ki-lô-mét là:
135 – 105 = 30 (km).
Đáp số: 30km.

————– HẾT —————-

Trên đây là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 144, 145, Luyện tập chung đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Luyện tập chung trang 145, 146 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 145, 146 và bài CHƯƠNG V: ÔN TẬP qua phần Giải Toán lớp 5 trang 147, 148 để học tốt Toán 5 hơn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button