Giải định lý nghịch đảo và hệ quả của nó lớp 8

Buổi trước các em đã nắm được nội dung bài học Định lý Talét trong tam giác do giatoan8.com tổng hợp và chia sẻ, hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ đến các em tài liệu giải bài tập định lý. Hệ quả và Hệ quả của Định lý Talet – Luyện tập, Tài liệu này sẽ giúp các em thuận tiện hơn trong việc tiếp thu bài học trên lớp từ đó vận dụng vào giải bài tập trang 6 đến trang 9 sgk toán 62,63. 8 tập 2 và các bài tập trang 63,64,65 SGK toán 8 tập 2.

Từ định lý slat, chúng ta sẽ có định lý nghịch đảo cũng như các hệ quả của định lý slat, trong bài học hôm nay các em sẽ nắm rõ hơn để vận dụng vào việc giải các bài tập 6, 7, 8, 9 và bài tập.

Giải bài Định lý nghịch đảo và các hệ quả của nó lớp 8 trang 62 63 SGK Toán 8 tập 2

Học sinh xem lại tài liệu giải bài tập Định lý Talet trong tam giác Lớp 8 tại đây.

Giải định lý nghịch đảo và hệ quả của nó lớp 8

Giải bài 6 trang 62 SGK Toán 8 tập 2:

Chung ket qua cuoi nam de cho toi lop 8

Giải bài 7 trang 62 SGK Toán 8 tập 2:

Giải bài 8 trang 63 SGK Toán 8 tập 2:

Một,

– Mô tả cách thức:

+ Vẽ đoạn thẳng PQ song song với AB, PQ có độ dài bằng 3 đơn vị.

+ E, F nằm trên PQ sao cho PE = EF = FQ = 1. Xác định giao điểm O của hai đoạn thẳng PB và QA

+ Vẽ các đường thẳng EO, FO cắt AB tại C và D.

– Chứng minh AC = CD = DB:

b, Tương tự hãy chia đoạn thẳng AB thành 5 đoạn bằng nhau như hình vẽ sau (Hình 15-1 a):

Chung ket qua cuoi nam de cho toi lop 8

Ta có thể chia đoạn thẳng AB thành 5 đoạn bằng nhau như sau (Hình 15-1 b):

Vẽ 6 đường thẳng song song cách đều nhau (bạn có thể dùng 6 đường thẳng liên tiếp trong vở tập viết của mình). Nếu đặt điểm cuối A và điểm B ở hai đường thẳng ngoài cùng thì đường thẳng song song cắt AB được chia thành 5 phần bằng nhau.

Giải bài 9 trang 63 SGK Toán 8 tập 2:

Chung ket qua cuoi nam de cho toi lop 8

Phần Luyện tập trên các trang 63-64

Giải bài 10 trang 63 SGK Toán 8 tập 2:

Chung toi den cuoi nam de cho toi lop 8

Giải bài 11 trang 63 SGK Toán 8 tập 2:

Chung ket qua cuoi nam de cho toi lop 8

Giải bài 12 trang 64 SGK Toán 8 tập 2:

Mô tả cách làm:

– Chọn một điểm A cố định ở bên kia sông (chẳng hạn như một thân cây), đặt hai điểm B và B ‘thẳng hàng với A, điểm B nằm sát bờ sông bên kia và cách AB là được đo lường. .

– Trên hai đường thẳng vuông góc với AB ‘tại B và B’, lấy C và C ‘thẳng hàng với A.

– Đo độ dài các đoạn BB ‘= h, BC = a, B’C’ = a ‘.

Chung ket qua cuoi nam de cho toi lop 8

Giải bài 13 trang 64 SGK Toán 8 tập 2:

a) Cách tiến hành:

– Đặt hai cọc thẳng đứng, dời cọc 2 sao cho 3 điểm A, F, K nằm trên một đường thẳng.

– Dùng dây căng qua 2 điểm F, K để xác định điểm C trên mặt đất (3 điểm F, K, C thẳng hàng).

b) ΔABC có AB // KD nên

DK / AB = DC / BC => AB = (DK. BC) / DC = (ha) / b

Vậy chiều cao của bức tường: AB = (ha) / b

Giải bài 14 trang 64 SGK Toán 8 tập 2:

Chung toi den cuoi nam de cho toi lop 8

Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách giải quyết vấn đề Tính chất đường phân giác của tam giác Toán lớp 8 các con ơi!

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button