Giáo Dục

Giải toán con diều 2 bài: Ôn tập các số có đến 100

Bài giải:

Bài tập 1: Một. Tìm số còn thiếu? Sau đó đọc bảng các số từ 1 đến 100.

NS. Trong Bảng các số từ 1 đến 100, hãy chỉ ra:

  • Số nhỏ nhất có một chữ số. Số nhỏ nhất có hai chữ số
  • Số có một chữ số lớn nhất. Số lớn nhất có hai chữ số

Đáp lại:

Một. Điền số còn thiếu vào bảng

Giải toán con diều 2 bài: Ôn tập các số có đến 100

NS. Số nhỏ nhất có một chữ số là 1. Số nhỏ nhất có hai chữ số là 10

Số lớn nhất có một chữ số là 9. Số lớn nhất có hai chữ số là 99

Bài tập 2: Một. Con số ?

Giải toán con diều 2 bài: Ôn tập các số có đến 100

NS. Trả lời các câu hỏi:

  • Số 54 gồm bao nhiêu chục và bao nhiêu đơn vị?
  • Số gồm 4 chục và 5 đơn vị là gì?
  • Số gồm 7 chục và 0 đơn vị là gì?

Đáp lại:

Một. Điền số

Giải toán con diều 2 bài: Ôn tập các số có đến 100

NS. Số 54 gồm 5 chục và 4 đơn vị

Số gồm 4 chục và 5 đơn vị là số 45.

Số gồm 7 chục và 0 đơn vị là số 70.

Bài tập 3: Câu nào đúng, câu nào sai?

Một. 43> 41 b. 23> 32 c. 35 <45 d. 37 = 37

Đáp lại:

Một. đúng b. sai c. đúng d. Chính xác

Bài tập 4. Ước tính theo nhóm hàng chục

Mẫu vật:

Giải toán con diều 2 bài: Ôn tập các số có đến 100

Một. Hãy ước lượng xem hình sau có bao nhiêu con kiến

Giải toán con diều 2 bài: Ôn tập các số có đến 100

NS. Đếm số lượng kiến ​​trong hình trên để kiểm tra lại

Đáp lại:

Một. Tôi ước tính có khoảng 40 con kiến

NS. Tôi đếm và kiểm tra có 41 con kiến

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page