Tác Giả

  • Photo of Lỗ Tấn

    Lỗ Tấn

    1. Khai sinh Lỗ Tấn (tiếng Trung: 魯迅, pinyin Lǔxùn, 25 tháng 9 năm 1881 – 19 tháng 10 năm 1936) là bút hiệu của một văn sĩ Trung Hoa. 2. Tiểu sử…

    Read More »
Back to top button
Close