Biểu mẫu

Giấy xác nhận nghỉ việc chăm con ốm – Mẫu 5B-HSB Giấy xác nhận nghỉ việc chăm con ốm là mẫu quan trọng để đề nghị cơ quan, đơn vị xác nhận người lao động đã nghỉ việc. vắng mặt. thời gian chăm con ốm đau trước đó và đã hưởng đủ thời gian quy định trong năm theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. 08:50 14/12

Giấy xác nhận nghỉ việc chăm con ốm – Mẫu 5B-HSB Giấy xác nhận nghỉ việc chăm con ốm là mẫu quan trọng để đề nghị cơ quan, đơn vị xác nhận người lao động đã nghỉ việc. vắng mặt. thời gian chăm con ốm đau trước đó và đã hưởng đủ thời gian quy định trong năm theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. 08:50 14/12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button