Biểu mẫu

Giấy xác nhận thời gian công tác trong ngành giáo dục

<p >Giấy xác nhận thời gian công tác trong ngành giáo dục là biểu mẫu được lập ra để xác nhận thời gian cũng như thâm niên làm việc, công tác của người lao động trong ngành giáo dục nhằm xác định được hưởng những quyền lợi đúng với năng lực và thời gian công sức của mình cống hiến.

Đây là mẫu mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng theo dõi và tải mẫu giấy xác nhận tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

GIẤY XÁC NHẬN
THỜI GIAN CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

Cơ quan/cơ sở giáo dục:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Xác nhận Ông/Bà:………………………………………………………………………………………………..

Số chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân: ………………. ngày cấp: …………..nơi cấp: …………………

Ngày tuyển dụng: ……………………. tại Quyết định số: ……………………………. ngày …………… về việc ……………………………đã công tác tại cơ quan/đơn vị là …………….. năm ……….. tháng./.

………, ngày …. tháng…. năm…….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Giấy xác nhận thời gian công tác trong ngành giáo dục là biểu mẫu được lập ra để xác nhận thời gian cũng như thâm niên làm việc, công tác của người lao động trong ngành giáo dục nhằm xác định được hưởng những quyền lợi đúng với năng lực và thời gian công sức của mình cống hiến.

Đây là mẫu mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng theo dõi và tải mẫu giấy xác nhận tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

GIẤY XÁC NHẬN
THỜI GIAN CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

Cơ quan/cơ sở giáo dục:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Xác nhận Ông/Bà:………………………………………………………………………………………………..

Số chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân: ………………. ngày cấp: …………..nơi cấp: …………………

Ngày tuyển dụng: ……………………. tại Quyết định số: ……………………………. ngày …………… về việc ……………………………đã công tác tại cơ quan/đơn vị là …………….. năm ……….. tháng./.

………, ngày …. tháng…. năm…….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page