Wiki

Gói ứng dụng Android

APK
Gói ứng dụng Android
Phần mở rộng tên file .apk
Kiểu phương tiện application/vnd.android.package-archive
Kiểu định dạng Định dạng đóng gói
Dùng để chứa Ứng dụng trên thiết bị di động
Được mở rộng từ JAR và ZIP

Gói ứng dụng Android (APK) là định dạng tập tin đóng gói sử dụng bởi hệ điều hành Android khi phân phối và cài đặt ứng dụng di động và middleware.

Related Articles

Tập tin APK tương tự như các gói phần mềm khác như APPX trên Microsoft Windows hay gói Deb trên các hệ điều hành nền Debian như Ubuntu. Để tạo ra tập tin APK, chương trình Android đầu tiên được biên dịch, sau đó tất cả các thành phần của nó sẽ được đóng gói lại vào một tập tin. Một tập tin APK chứa tất cả mã nguồn (ví dụ như các tập tin .dex), tài nguyên, tài sản, chứng nhận, và tập tin manifest. Tương tự như các định dạng tập tin khác, tập tin APK có thể đặt tên bất kì, với tên kết thúc với “.apk”.

Tập tin APK là một dạng của tập tin lưu trữ, cụ thể là gói định dạng zip dựa trên định dạng tập tin JAR, với phần mở rộng tên tập tin là .apk. Loại MIME tương ứng với tập tin APK là application/vnd.android.package-archive.

Tập tin APK có thể được cài đặt lên các thiết bị chạy hệ điều hành Android như cách cài đặt phần mềm lên trên PC. Khi người dùng tải về và cài đặt ứng dụng Android từ nguồn chính thức (như Google Play), hoặc từ nguồn không chính thức, nghĩa là họ cài tập tin APK đó lên thiết bị của họ. Người dùng hay lập trình viên còn có thể cài đặt tập tin APK trực tiếp lên thiết bị mà không cần tải thông qua mạng từ máy tính cá nhân, bằng cách sử dụng chương trình giao tiếp như Android Debug Bridge (adb), hay dùng chương trình quản lý tập tin trong quá trình gọi là sideloading. Theo mặc định, tùy chọn cài đặt từ nguồn không chính thức hay cài đặt trực tiếp trên các thiết bị Android bị vô hiệu hóa vì lý do bảo mật. Tuy nhiên, người dùng có thể kích hoạt bằng cách thay đổi tùy chọn “Unknown sources” trong phần Settings của hệ thống.

Nội dung gói


Gói ứng dụng Android Điện thoại Android, ví dụ như Galaxy Nexus, cho phép cài đặt ứng dụng trực tiếp bằng tập tin APK hay gián tiếp qua Google Play

Xem thêm


 • Gói ứng dụng AndroidChủ đề Computing
 • Android Runtime
 • Android Developer
 • Dalvik (software)
 • .ipa (file extension)
 • Android
 • Android Pie (2019)
 • DChatted for Android – Fast, Easy and Security
 • Android Nougat
 • Android Homepage
 • Google Play
 • Google

Check Also
Close
Back to top button