0784 488 166

20 Hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa hay nhất năm 2018

Dưới đây là tổng hợp 20 hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa hay nhất năm 2018 các bạn có thể tham khảo qua bên dưới nhé! Nhớ like và share giúp Anhdungseo nhé!

Tham khảo thêm:

1. Hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa về cuộc sống

Life is the art of drawing without an eraser

Cuộc sống là nghệ thuật vẽ mà không có một cục tẩy

Cuộc sống là nghệ thuật vẽ mà không cần một cục tẩy

Cuộc sống không có thuốc vong là bức tranh nghệ thuật.

20 Hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa hay nhất năm 2018
Life is the art of drawing without an eraser

We are always on the way

Chúng tôi là luôn luôn trên đường đi

Chúng tôi luôn trên đường

Chúng ta luôn luôn ở trên đường

20 Hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa hay nhất năm 2018
We are always on the way

Chúng tôi đi đúng đường

You can’t change what you are but can change who you are

Bạn không thể thay đổi những gì bạn nhưng có thể thay đổi những người bạn

Bạn không thể thay đổi những gì bạn đang nhưng có thể thay đổi bạn là ai

Anh không thể thay đổi bản thân mình, nhưng có thể thay đổi. Anh là ai?

20 Hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa hay nhất năm 2018
You can’t change what you are but can change who you are

I am very much in love with nobody in particular

Tôi rất nhiều trong tình yêu với ai đặc biệt

Tôi rất nhiều trong tình yêu với ai đặc biệt

Tôi yêu một người đặc biệt

20 Hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa hay nhất năm 2018
I am very much in love with nobody in particular

I love you – Tôi yêu bạn – Anh yêu em – Em yêu anh

20 Hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa hay nhất năm 2018
I love you

Every saint has a past Every sinner has a future

Mỗi vị thánh đều có một quá khứ Mỗi tội nhân có một tương lai

20 Hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa hay nhất năm 2018
Every saint has a past Every sinner has a future

One Love – One Heart

Một tình yêu một trái tim

20 Hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa hay nhất năm 2018
One Love – One Heart

Live in the present

Sống trong hiện tại

2. Slogan tiếng anh hay về cuộc sống

Endless love – forever

Tình yêu vĩnh cửu – mãi mãi

20 Hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa hay nhất năm 2018
Endless love – forever

trust yourfeelind

tin tưởng cảm xúc của bạn

20 Hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa hay nhất năm 2018
trust yourfeelind

Time to see a person

Đã đến lúc gặp một người

20 Hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa hay nhất năm 2018
Time to see a person

I love never been perfect but neither have you

Tôi yêu chưa bao giờ hoàn hảo, nhưng anh cũng không.

20 Hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa hay nhất năm 2018
I love never been perfect but neither have you

Always do what you are afraid to do

Luôn luôn làm những gì bạn đang sợ phải làm

20 Hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa hay nhất năm 2018
Always do what you are afraid to do

Too fast to live too young to die

Quá nhanh để sống quá trẻ để chết

20 Hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa hay nhất năm 2018
Too fast to live too young to die

I said I would never let you go and I never did

Tôi đã nói tôi sẽ không bao giờ để anh đi và tôi không bao giờ làm
Tôi nói tôi sẽ không bao giờ để em ra đi và tôi không bao giờ làm
Tôi đã nói là tôi sẽ không bao giờ để cho anh đi, tôi chưa từng làm thế này

Through every dark night, there is a brighter day

Qua mỗi đêm tối, đó là một ngày tươi sáng hơn

20 Hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa hay nhất năm 2018
Hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa hay nhất năm 2018

Together forever never apart, maybe in distance bit never in heart

Bên nhau mãi mãi không bao giờ xa nhau, xa nhau một chút nhưng mãi vẫn ở trong tim

20 Hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa hay nhất năm 2018
Together forever never apart, maybe in distance bit never in heart

Think happy thought

Hãy suy nghĩ suy nghĩ vui vẻ

20 Hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa hay nhất năm 2018
Think happy thought

3. Những câu tiếng anh ngắn ý nghĩa về cuộc sống

  • If I cry, you come to me – Nếu em khóc, anh có đến bên em không
  • I miss you – Em nhớ anh
  • I do not cry when sad but I am not sad when crying – Tôi không khóc khi buồn nhưng tôi cũng không buồn khi khóc
  • When I love someone, I will give it all – Khi tôi yêu ai đó, tôi sẽ cho tất cả
  • To live is to know how to strive – Sống là biết cách phấn đấu
  • Life is a journey, you have to overcome many thorns and challenges, you will get all what you want. – Cuộc sống là một cuộc hành trình, bạn phải vượt qua nhiều chông gai và thử thách, bạn sẽ có được tất cả những gì bạn muốn.
  • Love is to overcome difficulties, together progress. They did not have to face each other – Yêu là cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau tiến bộ. Chứ không phải gặp khó khăn rồi quay đầu bỏ nhau
  • To succeed you must overcome yourself – Để thành công bạn phải vượt lên chính mình
  • There are no suffering people, no poor people but only people who do not know how to strive – Không có người khổ, không có người nghèo mà chỉ có người không biết phấn đấu
  • Finding a good friend is hard, but keeping that friend is more difficult – Tìm một người tri kỷ thật khó, nhưng để giữ người bạn đó còn khó hơn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *