BƯỚC 5: Từ lược đồ khung, ta vẽ thành “lược đồ Việt Nam”

BƯỚC 5: Từ lược đồ khung, ta vẽ thành “lược đồ Việt Nam”

BƯỚC 5: Từ lược đồ khung, ta vẽ thành “lược đồ Việt Nam”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button