Hướng dẫn kê khai và nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020

Nghị định số 41/2020 / NĐ-CP về việc gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất nhằm chia sẻ khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch. Dịch bệnh do covid-19 gây ra. Sau đây là thủ tục gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020.

1. Đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Điều 2 Nghị định số 41/2020 / NĐ-CP quy định đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất gồm 5 trường hợp sau:

Trường hợp 1, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các thành phần kinh tế sau đây: (1) Nông, lâm, ngư nghiệp; (2) Sản xuất và chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm liên quan; chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất các sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất các sản phẩm từ cao su…; (3) Xây dựng.

Trường hợp 2, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trong các thành phần kinh tế sau đây: (1) Vận tải, kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; Giao dục va đao tạo; y tế và các hoạt động trợ giúp xã hội; kinh doanh bất động sản; (2) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các hãng lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến việc quảng bá và tổ chức các tour du lịch; (3) Hoạt động sáng tạo, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; các hoạt động thể thao và giải trí; các hoạt động điện ảnh.

Danh mục các ngành kinh tế nêu trong trường hợp 1 và 2 được xác định theo Quyết định số 27/2018 / QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Trường hợp 3, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (xác định theo Nghị định số 111/2015 / NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ); sản phẩm cơ khí trọng điểm (được xác định theo Quyết định số 319 / QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035). ).

Trường hợp 4, Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 39/2018 / NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Doanh nghiệp vừa. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trường hợp 5, Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

2. Thời hạn nộp thuế, gia hạn đất

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu) được gia hạn 5 tháng như sau:

Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được gia hạn 5 tháng như sau:

Hướng dẫn gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020 / NĐ-CP

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã nộp số thuế TNDN còn phải nộp (20%) theo quyết toán năm 2019 vào ngân sách nhà nước (NSNN) thì được điều chỉnh số thuế đã nộp để nộp các loại thuế khác. . Người nộp thuế thực hiện điều chỉnh bằng phương thức điện tử trên Hệ thống cung cấp dịch vụ thuế điện tử eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn), lập biên bản điều chỉnh (mẫu số C1-11-NS) kèm theo chứng từ nộp thuế và nội dung đề nghị điều chỉnh gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp để giải quyết.

Thời hạn nộp thuế GTGT và thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh đến năm 2020 đối với hộ, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành, lĩnh vực kinh tế quy định tại các trường hợp 1, 2 và 3 nêu trên, thời hạn nộp kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 đối với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp 1, 2, 3 và 5 nêu trên được gia hạn 05 tháng và nộp chậm nhất vào ngày 30/10/2020.

*Ghi chú: Ngành, lĩnh vực kinh tế quy định tại các trường hợp 1, 2 và 3 nêu trên là ngành, lĩnh vực mà người nộp thuế có hoạt động sản xuất, kinh doanh có phát sinh doanh thu trong năm 2019 và 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều hợp đồng thuê đất và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau, bao gồm các thành phần kinh tế, lĩnh vực quy định tại các trường hợp 1, 2, 3 và 3. 5 nêu trên thì được gia hạn đủ số thuế, tiền thuê đất phải nộp nêu trên.

3. Thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua mạng

Bước 1: NNT đăng nhập vào Website: https://thuedientu.gdt.gov.vn (sử dụng tài khoản quản trị -QL)

Cách kê khai và nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Bước 2: Chọn chức năng Khai thuế -> Đăng ký tờ khai

Thủ tục gia hạn tiền thuê đất và thuế qua mạng

Chọn nút “Đăng ký thêm tờ khai”

Bước 3: Tiết diện “Gia hạn nộp thuế” chọn khai báo “Đơn xin gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất”

Hướng dẫn kê khai và nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020

Bước 4: Kê khai và nộp tờ khai trực tuyến trên trang thông tin điện tử ngành thuế.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

  • Đơn đề nghị hỗ trợ người lao động không có hợp đồng lao động
  • Công văn đề nghị xác nhận điều kiện tạm dừng đóng BHXH bắt buộc
  • Mẫu đơn khai báo mất việc làm, tạm đình chỉ công việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button